เนมสเปซ: หมวดหมู่

พร็อพเพอร์ตี้

หลัก

คงที่   คงที่

เหตุการณ์ระดับสูงเหล่านี้จะเริ่มทํางานในอัตราที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ DEBUG และ FINE และมีประโยชน์สําหรับการแก้ไขข้อบกพร่องเป็นหลัก

 • cast.framework.events.EventType.BREAK_CLIP_ENDED
 • cast.framework.events.EventType.BREAK_CLIP_LOADING
 • cast.framework.events.EventType.BREAK_CLIP_STARTED
 • cast.framework.events.EventType.BREAK_ENDED
 • cast.framework.events.EventType.BREAK_STARTED
 • cast.framework.events.EventType.BUFFERING
 • cast.framework.events.EventType.CUSTOM_STATE
 • cast.framework.events.EventType.ERROR
 • cast.framework.events.EventType.LIVE_ENDED
 • cast.framework.events.EventType.LIVE_IS_MOVING_WINDOW_CHANGED
 • cast.framework.events.EventType.MEDIA_FINISHED
 • cast.framework.events.EventType.MEDIA_INFORMATION_CHANGED
 • cast.framework.events.EventType.MEDIA_STATUS
 • cast.framework.events.EventType.PAUSE
 • cast.framework.events.EventType.PLAYER_LOADING
 • cast.framework.events.EventType.PLAYER_LOAD_COMPLETE
 • cast.framework.events.EventType.PLAYER_PRELOADING
 • cast.framework.events.EventType.PLAYER_PRELOADING_CANCELLED
 • cast.framework.events.EventType.PLAYING
 • cast.framework.events.EventType.RATE_CHANGE
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_CUSTOM_COMMAND
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_DISPLAY_STATUS
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_EDIT_AUDIO_TRACKS
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_EDIT_TRACKS_INFO
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_FOCUS_STATE
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_LOAD
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_LOAD_BY_ENTITY
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_PAUSE
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_PLAY
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_PLAYBACK_RATE_CHANGE
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_PLAY_AGAIN
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_GET_ITEMS
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_GET_ITEM_IDS
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_GET_ITEM_RANGE
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_INSERT
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_LOAD
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_REMOVE
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_REORDER
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_UPDATE
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_RESUME_SESSION
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_SEEK
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_SET_CREDENTIALS
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_SKIP_AD
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_STOP
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_STORE_SESSION
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_USER_ACTION
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_VOLUME_CHANGE
 • cast.framework.events.EventType.SEEKED
 • cast.framework.events.EventType.SEEKING
 • cast.framework.events.EventType.TRACKS_CHANGED

DEBUG

คงที่   คงที่

เหตุการณ์ระดับต่ำเหล่านี้จะเริ่มทำงานในอัตราที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ CORE และโดยปกติจะระบุสถานะการโหลดระดับคลิปหรือพร้อมใช้งาน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่อง หาก cast.framework.events.category.CORE ไม่เพียงพอ

 • cast.framework.events.EventType.ABORT
 • cast.framework.events.EventType.BITRATE_CHANGED
 • cast.framework.events.EventType.CACHE_HIT
 • cast.framework.events.EventType.CACHE_INSERTED
 • cast.framework.events.EventType.CACHE_LOADED
 • cast.framework.events.EventType.CAN_PLAY
 • cast.framework.events.EventType.CAN_PLAY_THROUGH
 • cast.framework.events.EventType.CLIP_ENDED
 • cast.framework.events.EventType.CLIP_STARTED
 • cast.framework.events.EventType.DURATION_CHANGE
 • cast.framework.events.EventType.EMPTIED
 • cast.framework.events.EventType.EMSG
 • cast.framework.events.EventType.ENDED
 • cast.framework.events.EventType.ID3
 • cast.framework.events.EventType.INBAND_TRACK_ADDED
 • cast.framework.events.EventType.LOADED_DATA
 • cast.framework.events.EventType.LOADED_METADATA
 • cast.framework.events.EventType.LOAD_START
 • cast.framework.events.EventType.PLAY
 • cast.framework.events.EventType.STALLED
 • cast.framework.events.EventType.TIMED_METADATA_CHANGED
 • cast.framework.events.EventType.TIMED_METADATA_ENTER
 • "cast.framework.events.EventType.TIMED_METADATA_EXIT
 • cast.framework.events.EventType.WAITING

ไม่เป็นไร

คงที่   คงที่

เหตุการณ์ระดับต่ำเหล่านี้จะแสดงผลในอัตราที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ CORE และอาจเป็นประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องหาก cast.framework.events.category.CORE และ cast.framework.events.category.DEBUG นั้นไม่เพียงพอ

 • cast.framework.events.EventType.PROGRESS
 • cast.framework.events.EventType.SEGMENT_DOWNLOADED
 • cast.framework.events.EventType.SUSPEND
 • cast.framework.events.EventType.TIME_UPDATE

คำขอ

คงที่   คงที่

รวมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นตัวแทนของคำขอที่ส่งไปยังผู้รับ

 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_CUSTOM_COMMAND
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_DISPLAY_STATUS
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_EDIT_AUDIO_TRACKS
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_EDIT_TRACKS_INFO
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_FOCUS_STATE
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_LOAD_BY_ENTITY
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_LOAD
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_PAUSE
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_PLAYBACK_RATE_CHANGE
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_PLAY_AGAIN
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_PLAY
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_GET_ITEMS
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_GET_ITEM_IDS
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_GET_ITEM_RANGE
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_INSERT
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_LOAD
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_REMOVE
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_REORDER
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_QUEUE_UPDATE
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_RESUME_SESSION
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_SEEK
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_SET_CREDENTIALS
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_SKIP_AD
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_STOP
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_STORE_SESSION
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_USER_ACTION
 • cast.framework.events.EventType.REQUEST_VOLUME_CHANGE