מחלקה: CacheItemEvent

יצרן

CacheItemEvent

new CacheItemEvent(type, url)

פרמטר

סוג

cast.framework.events.EventType

סוג האירוע.

הערך לא יכול להיות ריק.

כתובת אתר

מחרוזת

כתובת URL של נתונים שאוחזרו מהמטמון.

נכס

כתובת אתר

קבוע

מחרוזת

כתובת ה-URL של הנתונים שנשלפו מהמטמון.