Sınıf: TimedMetadata

Marka

TimedMetadata

yeni TimedMetadata()

Özellikler

dashTimedMetadata

(null olmayan cast.framework.DashTimedMetadata veya tanımsız)

DASH'e özel tüm zamanlanmış meta verileri içeren nesne.

endTime

(sayı veya tanımsız)

Zamanlanmış meta verilerin sona ermesi gereken üst medya süresi (saniye cinsinden).

hlsTimedMetadata

(null olmayan cast.framework.HlsTimedMetadata veya tanımsız)

#EXT-X-DATERANGE arasındaki tüm HLS'ye özgü zamanlanmış meta verileri kapsayan nesne.

id

(dize veya tanımsız)

Zamanlanmış meta veri etkinliğini benzersiz şekilde tanımlayan bir dize.

startTime

(sayı veya tanımsız)

Zamanlanmış meta verilerin başlaması gereken maksimum medya süresi (saniye cinsinden).