Android TV có Google Cast

Với bản phát hành của Android 5.0, Android TV hỗ trợ Google Cast. Tài liệu này mô tả những việc bạn cần làm để thiết lập và kiểm thử trên Android TV khi phát triển các ứng dụng truyền. Ứng dụng Truyền hiện có của bạn có thể chạy trên Android TV mà không cần thêm công sức. Nếu bạn đang phát triển ứng dụng Truyền lần đầu, hãy xem tài liệu về Google Cast và phát triển ứng dụng Truyền của bạn để chạy trên thiết bị Chromecast trước khi phát triển và thử nghiệm với Android TV.

Thiết lập để phát triển

 1. Thiết lập thiết bị Android TV:
  1. Kết nối thiết bị Android TV với mạng cục bộ.
  2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần Settings (Cài đặt), trong hàng Device (Thiết bị), hãy chọn About (Giới thiệu).
 3. Di chuyển xuống rồi nhấp vào Build (Tạo) nhiều lần cho đến khi một hộp thoại xuất hiện với thông báo "Bạn đã là nhà phát triển".
 4. Nếu gỡ lỗi qua USB:
  1. Cài đặt cáp USB, nhưng đừng kết nối đầu chính của cáp USB với máy tính.
  2. Trong hàng Preferences (Lựa chọn ưu tiên), hãy chọn Developer options (Tuỳ chọn cho nhà phát triển), chọn USB debugging (Gỡ lỗi qua USB) rồi chọn On (Bật).
 5. Quay lại màn hình chính. Bạn phải làm như vậy để áp dụng các chế độ cài đặt bạn vừa chọn. Các chế độ cài đặt này sẽ vẫn tồn tại trừ phi bạn đặt lại về trạng thái ban đầu.
 6. Đăng ký thiết bị Android TV của bạn trên Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển SDK Google Cast, như mô tả trong phần Đăng ký thiết bị.

Gỡ lỗi

Để kiểm thử và gỡ lỗi ứng dụng Web receiver trên thiết bị Android TV, hãy làm như sau:

 1. Đăng ký thiết bị Android TV và ứng dụng của bạn trên Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển SDK Google Cast. Hãy xem bài viết Đăng ký để biết thêm thông tin về cách đăng ký thiết bị và ứng dụng.
 2. Khởi động ứng dụng dành cho người gửi và truyền tới thiết bị Android TV.
 3. Kết nối với thiết bị Android TV qua ADB, như mô tả trong bài viết Sử dụng Cầu gỡ lỗi Android.
 4. Trên máy phát triển, hãy mở một cửa sổ trình duyệt Chrome rồi chuyển đến chrome://inspect.
 5. Nhấp vào liên kết inspect để đưa Web receiver vào trình gỡ lỗi.
 6. Trong bảng điều khiển Chrome Remote Debugger (Trình gỡ lỗi từ xa), hãy bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi bằng cách nhập những nội dung sau:

  cast.receiver.logger.setLevelValue(cast.receiver.LoggerLevel.DEBUG);
  

Xem phần Gỡ lỗi để biết thêm thông tin.

Nguyên tắc về khả năng tương thích với Android TV

Việc làm cho ứng dụng Truyền của bạn tương thích với Android TV đòi hỏi rất ít thao tác. Dưới đây là một số đề xuất và lỗi phổ biến cần tránh để đảm bảo ứng dụng của bạn tương thích với Android TV:

 • Xin lưu ý rằng chuỗi tác nhân người dùng chứa cả "Android" và "CrKey"; một số trang web có thể chuyển hướng đến trang web chỉ dành cho thiết bị di động vì các trang này phát hiện ra nhãn "Android". Đừng giả định rằng "Android" trong chuỗi tác nhân người dùng luôn cho biết người dùng thiết bị di động.
 • Ngăn xếp nội dung nghe nhìn của Android có thể sử dụng GZIP rõ ràng để tìm nạp dữ liệu. Hãy đảm bảo dữ liệu nghe nhìn của bạn có thể phản hồi Accept-Encoding: gzip.
 • Các sự kiện phương tiện HTML5 trên Android TV có thể được kích hoạt theo các thời gian khác với Chromecast. Điều này có thể làm lộ các vấn đề đã bị ẩn trên Chromecast.
 • Khi cập nhật nội dung nghe nhìn, hãy sử dụng các sự kiện liên quan đến nội dung nghe nhìn do các phần tử <audio>/<video> kích hoạt (như timeupdate, pausewaiting). Tránh sử dụng các sự kiện liên quan đến kết nối mạng như progress, suspendstalled, vì các sự kiện này thường phụ thuộc vào nền tảng.
 • Khi định cấu hình chứng chỉ HTTPS của trang web Bộ nhận web, hãy nhớ bao gồm chứng chỉ CA trung gian. Hãy xem trang kiểm tra SSL của Qualsys để xác minh: nếu đường dẫn chứng chỉ đáng tin cậy cho trang web của bạn bao gồm chứng chỉ CA được gắn nhãn “tải xuống bổ sung”, thì chứng chỉ đó có thể không tải trên các nền tảng dựa trên Android.
 • Mặc dù Chromecast hiển thị trang Bộ thu web trên mặt phẳng đồ hoạ 720p, nhưng các nền tảng Cast khác bao gồm Android TV có thể hiển thị trang lên tới 1080p. Đảm bảo trang Trình thu thập web của bạn điều chỉnh tỷ lệ một cách linh hoạt ở các độ phân giải khác nhau.

Sử dụng Cầu gỡ lỗi Android

Nền tảng Android TV hoạt động trên nhiều loại thiết bị điện tử tiêu dùng: TV, hộp giải mã tín hiệu số, máy chơi trò chơi, v.v. Mỗi thẻ có thể được thiết lập theo cách khác nhau. Nếu gặp khó khăn khi truy cập vào tài nguyên hệ thống Android TV thông qua giao diện người dùng của thiết bị, bạn có thể sử dụng Cầu gỡ lỗi Android (ADB) để lấy số sê-ri của thiết bị để đăng ký, cũng như gỡ lỗi ứng dụng của bạn. Xem bài viết Cầu gỡ lỗi Android để biết thêm thông tin.

Sử dụng ADB qua Wi-Fi

Cách kết nối với thiết bị của bạn qua ADB bằng kết nối Wi-Fi:

 1. Trên thiết bị Android TV, hãy bật các tuỳ chọn cho nhà phát triển như mô tả trong phần Thiết lập để phát triển.
 2. Đảm bảo máy tính và thiết bị Android TV của bạn kết nối vào cùng một mạng.
 3. Mở cửa sổ dòng lệnh rồi nhập những thông tin sau:

  adb connect Android TV device IP address:4321
  
 4. Trên máy tính, hãy mở một cửa sổ dòng lệnh rồi nhập lệnh ADB. Bạn có thể xác minh kết nối đã được thiết lập và thiết bị Android TV đang giao tiếp qua mạng bằng lệnh sau:

  adb logcat

Sử dụng ADB bằng cáp USB

Cách kết nối với thiết bị của bạn qua ADB bằng kết nối cáp USB:

 1. Thiết lập thiết bị Android TV cho hoạt động phát triển, như mô tả trong phần Thiết lập cho hoạt động phát triển.
 2. Kết nối đầu chính của cáp USB với máy tính.
 3. Trong hộp thoại Allow USB debugging? (Cho phép gỡ lỗi qua USB?), hãy chọn Always allow (Luôn cho phép) từ máy tính này rồi chọn OK.
 4. Trên máy tính, hãy mở một cửa sổ dòng lệnh rồi nhập lệnh ADB. Bạn có thể xác minh kết nối đã được thiết lập và thiết bị Android TV đang giao tiếp qua mạng bằng lệnh sau:

  adb logcat

Sử dụng ADB qua TCP/IP

ADB hoạt động mà không cần cáp USB, qua TCP/IP, nhưng trước tiên, bạn phải lấy địa chỉ IP của thiết bị Android TV. Các thiết bị do nhà phát triển tự động theo dõi các kết nối cổng ADB và có thể được kết nối mà không cần khởi động cổng. Các thiết bị Android TV bán lẻ tiêu chuẩn không tự động nghe kết nối ADB; đối với các thiết bị này, trước tiên, bạn phải kết nối với ADB bằng cáp USB và khởi chạy cổng.

 1. Thiết lập thiết bị Android TV cho hoạt động phát triển, như mô tả trong phần Thiết lập cho hoạt động phát triển.
 2. Trên Android TV, trong hàng Device (Thiết bị), hãy chọn Network (Mạng) > Wi-Fi (Wi-Fi) rồi chọn mạng đã kết nối.
 3. Chọn Thông tin trạng thái rồi để lại địa chỉ IP.
 4. Nếu thiết bị của bạn là thiết bị Android TV tiêu chuẩn và bán lẻ, hãy làm như sau:

  1. Làm theo các bước trong phần Sử dụng ADB bằng cáp USB.
  2. Đảm bảo máy tính của bạn kết nối vào cùng một mạng với thiết bị Android TV.
  3. Trên máy tính, trong một thiết bị đầu cuối, hãy khởi động cổng cho TCP/IP bằng cách nhập thông tin sau:

   adb tcpip 5555
  4. Tháo cáp USB rồi nhập thông tin sau vào thiết bị đầu cuối:

   adb connect Android TV device IP address:5555
   
 5. Nếu thiết bị Android TV của bạn là do nhà phát triển cung cấp, hãy làm như sau:

  1. Đảm bảo máy tính của bạn kết nối vào cùng một mạng với thiết bị Android TV.
  2. Mở cửa sổ dòng lệnh rồi nhập những thông tin sau:

   adb connect Android TV device IP address:4321
   
 6. Trên Android TV, trong hộp thoại Allow USB debugging? (Cho phép gỡ lỗi qua USB?), hãy chọn Always allow from this computer (Luôn cho phép từ máy tính này) rồi chọn OK. Bạn có thể xác minh kết nối đã được thiết lập và thiết bị Android TV đang giao tiếp trên mạng bằng lệnh sau:

  adb logcat