ฟังก์ชันที่กำหนดเองใน Google ชีต

Google ชีตมีฟังก์ชันในตัวหลายร้อยรายการ เช่น AVERAGE, SUM และ VLOOKUP หากยังไม่เพียงพอสำหรับความต้องการ คุณสามารถใช้ Google Apps Script เขียนฟังก์ชันที่กำหนดเอง เช่น แปลงหน่วยวัดเป็นไมล์ หรือดึงเนื้อหาสดจากอินเทอร์เน็ต จากนั้นนำไปใช้ใน Google ชีตเช่นเดียวกับฟังก์ชันในตัว

เริ่มต้นใช้งาน

ฟังก์ชันที่กำหนดเองจะสร้างขึ้นโดยใช้ JavaScript มาตรฐาน หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ JavaScript ทาง Codecademy มีหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น (หมายเหตุ: หลักสูตรนี้ไม่ได้พัฒนาและไม่ได้เชื่อมโยงกับ Google)

ต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันที่กำหนดเองแบบง่ายที่ชื่อ DOUBLE ซึ่งคูณค่าอินพุตด้วย 2

/**
 * Multiplies an input value by 2.
 * @param {number} input The number to double.
 * @return The input multiplied by 2.
 * @customfunction
*/
function DOUBLE(input) {
 return input * 2;
}

หากคุณไม่รู้วิธีเขียน JavaScript และไม่มีเวลาเรียนรู้ โปรดไปที่สโตร์ของส่วนเสริมเพื่อดูว่ามีผู้อื่นสร้างฟังก์ชันที่กำหนดเองที่คุณต้องการแล้วหรือยัง

การสร้างฟังก์ชันที่กำหนดเอง

วิธีเขียนฟังก์ชันที่กําหนดเอง

 1. สร้างหรือเปิดสเปรดชีตใน Google ชีต
 2. เลือกรายการในเมนู ส่วนขยาย > Apps Script
 3. ลบโค้ดในเครื่องมือแก้ไขสคริปต์ สำหรับฟังก์ชัน DOUBLE ด้านบน ให้คัดลอกและวางโค้ดลงในเครื่องมือแก้ไขสคริปต์
 4. คลิกบันทึก ที่ด้านบน

คุณก็จะใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเองได้แล้ว

รับฟังก์ชันที่กำหนดเองจาก Google Workspace Marketplace

Google Workspace Marketplace มีฟังก์ชันที่กำหนดเองหลายรายการในรูปแบบส่วนเสริมสำหรับ Google ชีต วิธีใช้หรือสำรวจส่วนเสริมเหล่านี้

 1. สร้างหรือเปิดสเปรดชีตใน Google ชีต
 2. คลิกส่วนเสริม > ดาวน์โหลดส่วนเสริมที่ด้านบน
 3. เมื่อ Google Workspace Marketplace เปิดขึ้น ให้คลิกช่องค้นหาที่มุมขวาบน
 4. พิมพ์ "ฟังก์ชันที่กำหนดเอง" แล้วกด Enter
 5. ถ้าคุณพบส่วนเสริมฟังก์ชันที่กำหนดเองที่คุณสนใจ ให้คลิกติดตั้งเพื่อติดตั้งส่วนเสริม
 6. กล่องโต้ตอบอาจแจ้งว่าส่วนเสริมต้องได้รับสิทธิ์ ในกรณีนี้ ให้อ่านประกาศโดยละเอียด แล้วคลิกอนุญาต
 7. ส่วนเสริมจะพร้อมใช้งานในสเปรดชีต หากต้องการใช้ส่วนเสริมในสเปรดชีตอื่น ให้เปิดสเปรดชีตอื่นและคลิกส่วนเสริม > จัดการส่วนเสริมที่ด้านบน ค้นหาส่วนเสริมที่ต้องการใช้และคลิกตัวเลือก > ใช้ในเอกสารนี้

การใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเอง

เมื่อคุณเขียนฟังก์ชันที่กำหนดเองหรือติดตั้งจากGoogle Workspace Marketplaceเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายเหมือนเป็นฟังก์ชันในตัว ดังนี้

 1. คลิกเซลล์ที่ต้องการใช้ฟังก์ชัน
 2. พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) ตามด้วยชื่อฟังก์ชันและค่าที่ป้อน เช่น =DOUBLE(A1) แล้วกด Enter
 3. เซลล์จะแสดง Loading... ชั่วคราว จากนั้นแสดงผลลัพธ์

หลักเกณฑ์สำหรับฟังก์ชันที่กำหนดเอง

ก่อนเขียนฟังก์ชันที่กำหนดเอง คุณควรทราบหลักเกณฑ์ 2-3 ข้อต่อไปนี้

การตั้งชื่อ

นอกเหนือจากรูปแบบมาตรฐานในการตั้งชื่อฟังก์ชัน JavaScript แล้ว ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย

 • ชื่อของฟังก์ชันที่กำหนดเองต้องแตกต่างจากชื่อของฟังก์ชันบิวท์อิน เช่น SUM()
 • ชื่อของฟังก์ชันที่กำหนดเองต้องไม่ลงท้ายด้วยขีดล่าง (_) ซึ่งแสดงถึงฟังก์ชันส่วนตัวใน Apps Script
 • คุณต้องประกาศชื่อของฟังก์ชันที่กำหนดเองด้วยไวยากรณ์ function myFunction() ไม่ใช่ var myFunction = new Function()
 • การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ แม้ว่าชื่อฟังก์ชันของสเปรดชีตจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

อาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชันที่กำหนดเองจะใช้อาร์กิวเมนต์เป็นค่าอินพุตได้เช่นเดียวกับฟังก์ชันในตัว ดังนี้

 • ถ้าคุณเรียกฟังก์ชันที่มีการอ้างอิงเซลล์เดียวเป็นอาร์กิวเมนต์ (เช่น =DOUBLE(A1)) อาร์กิวเมนต์จะเป็นค่าของเซลล์
 • หากเรียกใช้ฟังก์ชันที่มีการอ้างอิงช่วงเซลล์เป็นอาร์กิวเมนต์ (เช่น =DOUBLE(A1:B10)) อาร์กิวเมนต์จะเป็นอาร์เรย์ 2 มิติของค่าของเซลล์ ตัวอย่างเช่น ในภาพหน้าจอด้านล่าง อาร์กิวเมนต์ใน =DOUBLE(A1:B2) จะได้รับการแปลโดย Apps Script เป็น double([[1,3],[2,4]]) โปรดทราบว่าคุณจะต้องแก้ไขโค้ดตัวอย่างสำหรับ DOUBLE จากด้านบนให้ยอมรับอาร์เรย์เป็นอินพุต


 • อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันที่กำหนดเองต้องเป็นแบบกำหนด กล่าวคือ ฟังก์ชันสเปรดชีตในตัวที่แสดงผลลัพธ์แตกต่างกันทุกครั้งที่คำนวณ เช่น NOW() หรือ RAND() ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นอาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชันที่กำหนดเอง หากฟังก์ชันที่กำหนดเองพยายามแสดงผลค่าตามหนึ่งในฟังก์ชันในตัวที่มีความผันผวนเหล่านี้ ฟังก์ชันจะแสดง Loading... แบบไม่มีกำหนด

แสดงผลค่า

ทุกฟังก์ชันที่กำหนดเองจะต้องแสดงผลค่าในลักษณะต่อไปนี้

 • หากฟังก์ชันที่กำหนดเองแสดงผลค่า ค่าดังกล่าวจะแสดงในเซลล์ที่เป็นการเรียกฟังก์ชันนั้น
 • หากฟังก์ชันที่กำหนดเองแสดงผลค่าอาร์เรย์ 2 มิติ ค่าจะล้นเข้าไปในเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงตราบใดที่เซลล์เหล่านั้นว่างเปล่า หากการดำเนินการนี้อาจทำให้อาร์เรย์เขียนทับเนื้อหาในเซลล์ที่มีอยู่ ฟังก์ชันที่กำหนดเองจะแสดงข้อผิดพลาดแทน ตัวอย่างเช่น ดูส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันที่กำหนดเอง
 • ฟังก์ชันที่กำหนดเองไม่สามารถส่งผลต่อเซลล์อื่นๆ นอกเหนือจากเซลล์ที่แสดงผลค่าได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ฟังก์ชันที่กำหนดเองจะแก้ไขเซลล์ที่กำหนดเองไม่ได้ มีเพียงเซลล์ที่เรียกใช้และเซลล์ที่ติดกันเท่านั้น หากต้องการแก้ไขเซลล์ที่กำหนดเอง ให้ใช้เมนูที่กำหนดเองเพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันแทน
 • การเรียกใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเองจะต้องกลับมาภายใน 30 วินาที ถ้าไม่มี เซลล์จะแสดงข้อผิดพลาด: Internal error executing the custom function.

ประเภทข้อมูล

Google ชีตเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ในฟังก์ชันที่กำหนดเอง Apps Script จะถือว่าค่าดังกล่าวเป็นประเภทข้อมูลที่เหมาะสมใน JavaScript ลักษณะความสับสนที่พบบ่อยที่สุดมีดังนี้

 • วันที่และเวลาในชีตจะกลายเป็นออบเจ็กต์วันที่ใน Apps Script หากสเปรดชีตและสคริปต์ใช้เขตเวลาแตกต่างกัน (เป็นปัญหาที่พบไม่บ่อย) ฟังก์ชันที่กำหนดเองจะต้องมีการชดเชย
 • ค่าระยะเวลาในชีตจะกลายเป็นออบเจ็กต์ Date ด้วย แต่การทำงานอาจมีความซับซ้อน
 • ค่าเปอร์เซ็นต์ในชีตจะกลายเป็นเลขทศนิยมใน Apps Script ตัวอย่างเช่น เซลล์ที่มีค่า 10% จะกลายเป็น 0.1 ใน Apps Script

เติมข้อความอัตโนมัติ

Google ชีตรองรับการเติมข้อความอัตโนมัติสำหรับฟังก์ชันที่กำหนดเอง เช่นเดียวกับฟังก์ชันในตัว ขณะพิมพ์ชื่อฟังก์ชันลงในเซลล์ คุณจะเห็นรายการฟังก์ชันในตัวและฟังก์ชันที่กำหนดเองซึ่งตรงกับข้อมูลที่คุณป้อน

ฟังก์ชันที่กำหนดเองจะปรากฏในรายการนี้หากสคริปต์มีแท็ก JsDoc @customfunction ตามที่แสดงในตัวอย่าง DOUBLE() ด้านล่าง

/**
 * Multiplies the input value by 2.
 *
 * @param {number} input The value to multiply.
 * @return The input multiplied by 2.
 * @customfunction
 */
function DOUBLE(input) {
 return input * 2;
}

ระดับสูง

การใช้บริการ Google Apps Script

ฟังก์ชันที่กำหนดเองจะเรียกบริการ Google Apps Script บางอย่างให้ทำงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันที่กำหนดเองอาจเรียกใช้บริการภาษาเพื่อแปลวลีภาษาอังกฤษเป็นภาษาสเปน

ฟังก์ชันที่กำหนดเองต่างจาก Apps Script ประเภทอื่นๆ ตรงที่จะไม่ขอให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ดังนั้น พวกเขาจึงสามารถเรียกใช้ได้เฉพาะบริการที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ โดยเฉพาะบริการต่อไปนี้

บริการที่รองรับ Notes
แคช ใช้งานได้ แต่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในฟังก์ชันที่กำหนดเอง
HTML สร้าง HTML ได้ แต่แสดงไม่ได้ (ไม่ค่อยมีประโยชน์)
JDBC
ภาษา
ล็อก ใช้งานได้ แต่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในฟังก์ชันที่กำหนดเอง
Maps สามารถคำนวณเส้นทาง แต่ไม่สามารถแสดงแผนที่
พร็อพเพอร์ตี้ getUserProperties() ได้รับเฉพาะพร็อพเพอร์ตี้ของเจ้าของสเปรดชีตเท่านั้น เครื่องมือแก้ไขสเปรดชีตตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ในฟังก์ชันที่กำหนดเองไม่ได้
สเปรดชีต อ่านอย่างเดียว (ส่วนใหญ่จะใช้ get*() ได้ แต่ใช้ set*() ไม่ได้)
เปิดสเปรดชีตอื่นไม่ได้ (SpreadsheetApp.openById() หรือ SpreadsheetApp.openByUrl())
การดึงข้อมูล URL
ยูทิลิตี
XML

หากฟังก์ชันที่กำหนดเองแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด You do not have permission to call X service. แสดงว่าบริการต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ในฟังก์ชันที่กำหนดเองได้

หากต้องการใช้บริการอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ให้สร้างเมนูที่กำหนดเองซึ่งเรียกใช้ฟังก์ชัน Apps Script แทนการเขียนฟังก์ชันที่กำหนดเอง ฟังก์ชันที่ทริกเกอร์จากเมนูจะขอสิทธิ์จากผู้ใช้หากจำเป็น และจะใช้บริการ Apps Script ทั้งหมดได้

การแชร์

ฟังก์ชันที่กำหนดเองจะเริ่มต้นมีผลกับสเปรดชีตที่สร้างขึ้นมา ซึ่งหมายความว่าฟังก์ชันที่กำหนดเองที่เขียนไว้ในสเปรดชีตหนึ่งจะใช้ในสเปรดชีตอื่นไม่ได้ เว้นแต่คุณจะใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกส่วนขยาย > Apps Script เพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขสคริปต์ แล้วคัดลอกข้อความสคริปต์จากสเปรดชีตต้นฉบับ และวางลงในเครื่องมือแก้ไขสคริปต์ของสเปรดชีตอื่น
 • ทำสำเนาสเปรดชีตที่มีฟังก์ชันที่กำหนดเองโดยคลิกไฟล์ > ทำสำเนา เมื่อคัดลอกสเปรดชีตแล้ว สคริปต์ที่แนบมากับสเปรดชีตจะถูกคัดลอกด้วย ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงสเปรดชีตจะคัดลอกสคริปต์ได้ (ผู้ทำงานร่วมกันที่มีสิทธิ์ดูเพียงอย่างเดียวจะเปิดเครื่องมือแก้ไขสคริปต์ในสเปรดชีตเดิมไม่ได้ แต่เมื่อทำสำเนาแล้ว ผู้ใช้จะกลายเป็นเจ้าของสำเนาและเห็นสคริปต์ได้)
 • เผยแพร่สคริปต์เป็นส่วนเสริมเครื่องมือแก้ไขของ Google ชีต

การเพิ่มประสิทธิภาพ

ทุกครั้งที่มีการใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเองในสเปรดชีต Google ชีตจะเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ Apps Script แต่ละครั้ง หากสเปรดชีตมีการเรียกใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเองหลายสิบ (หรือหลายร้อยหรือหลายพัน!) ขั้นตอนนี้อาจดำเนินการได้ช้า

ดังนั้น หากคุณวางแผนที่จะใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเองหลายครั้งกับข้อมูลจำนวนมาก ให้ลองแก้ไขฟังก์ชันเพื่อให้ฟังก์ชันยอมรับช่วงเป็นอินพุตในรูปแบบอาร์เรย์ 2 มิติ จากนั้นจึงแสดงผลอาร์เรย์ 2 มิติที่สามารถซ้อนเข้าไปในเซลล์ที่เหมาะสมได้

เช่น เขียนฟังก์ชัน DOUBLE() ที่แสดงด้านบนใหม่ให้ยอมรับเซลล์เดียวหรือช่วงของเซลล์ได้ดังนี้

/**
 * Multiplies the input value by 2.
 *
 * @param {number|Array<Array<number>>} input The value or range of cells
 *   to multiply.
 * @return The input multiplied by 2.
 * @customfunction
 */
function DOUBLE(input) {
 return Array.isArray(input) ?
   input.map(row => row.map(cell => cell * 2)) :
   input * 2;
}

วิธีการข้างต้นใช้เมธอด map ของออบเจ็กต์ Array ของ JavaScript ในการเรียก DOUBLE ซ้ำๆ บนทุกค่าในอาร์เรย์ 2 มิติของเซลล์ โดยจะแสดงผลอาร์เรย์ 2 มิติ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเรียก DOUBLE เพียงครั้งเดียวได้ แต่ให้ระบบคำนวณหาเซลล์จำนวนมากพร้อมกัน ดังที่แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง (คุณสามารถบรรลุสิ่งเดียวกันนี้ด้วยคำสั่ง if ที่ฝังไว้แทนการเรียก map)

ในทำนองเดียวกัน ฟังก์ชันที่กำหนดเองด้านล่างจะดึงเนื้อหาสดจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้อาร์เรย์ 2 มิติเพื่อแสดงผลลัพธ์ 2 คอลัมน์ที่มีการเรียกใช้ฟังก์ชันเพียงครั้งเดียว หากแต่ละเซลล์ต้องการการเรียกใช้ฟังก์ชันของตัวเอง การดำเนินการจะใช้เวลานานกว่ามาก เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Apps Script จะต้องดาวน์โหลดและแยกวิเคราะห์ฟีด XML ทุกครั้ง

/**
 * Show the title and date for the first page of posts on the
 * Developer blog.
 *
 * @return Two columns of data representing posts on the
 *   Developer blog.
 * @customfunction
 */
function getBlogPosts() {
 var array = [];
 var url = 'https://gsuite-developers.googleblog.com/atom.xml';
 var xml = UrlFetchApp.fetch(url).getContentText();
 var document = XmlService.parse(xml);
 var root = document.getRootElement();
 var atom = XmlService.getNamespace('http://www.w3.org/2005/Atom');
 var entries = document.getRootElement().getChildren('entry', atom);
 for (var i = 0; i < entries.length; i++) {
  var title = entries[i].getChild('title', atom).getText();
  var date = entries[i].getChild('published', atom).getValue();
  array.push([title, date]);
 }
 return array;
}

เทคนิคเหล่านี้นำไปใช้กับฟังก์ชันที่กำหนดเองได้เกือบทุกฟังก์ชันที่ใช้ซ้ำๆ ทั้งสเปรดชีต แม้ว่ารายละเอียดการใช้งานจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการทำงานของฟังก์ชัน