Hàm tuỳ chỉnh trong Google Trang tính

Google Trang tính cung cấp hàng trăm hàm tích hợp sẵn như AVERAGE, SUMVLOOKUP. Khi những hàm này không đủ cho nhu cầu của bạn, bạn có thể sử dụng Google Apps Script để viết các hàm tuỳ chỉnh, chẳng hạn như chuyển đổi mét sang dặm hoặc tìm nạp nội dung trực tiếp trên Internet, sau đó sử dụng chúng trong Google Trang tính giống như hàm tích hợp sẵn.

Bắt đầu

Các hàm tuỳ chỉnh được tạo bằng JavaScript chuẩn. Nếu bạn mới sử dụng JavaScript, Codecademy cung cấp một khoá học tuyệt vời cho người mới bắt đầu. (Lưu ý: khoá học này không do Google phát triển và không liên kết với Google.)

Dưới đây là một hàm tuỳ chỉnh đơn giản có tên là DOUBLE, hàm này nhân giá trị đầu vào với 2:

/**
 * Multiplies an input value by 2.
 * @param {number} input The number to double.
 * @return The input multiplied by 2.
 * @customfunction
*/
function DOUBLE(input) {
 return input * 2;
}

Nếu bạn không biết cách viết JavaScript và không có thời gian tìm hiểu, hãy kiểm tra cửa hàng tiện ích bổ sung để xem liệu người khác đã tạo hàm tuỳ chỉnh mà bạn cần hay chưa.

Tạo hàm tuỳ chỉnh

Cách viết một hàm tuỳ chỉnh:

 1. Tạo hoặc mở một bảng tính trong Google Trang tính.
 2. Chọn mục trong trình đơn Tiện ích > Apps Script.
 3. Xoá bất kỳ mã nào trong trình chỉnh sửa tập lệnh. Đối với hàm DOUBLE ở trên, bạn chỉ cần sao chép và dán mã vào trình chỉnh sửa tập lệnh.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Lưu .

Bây giờ, bạn có thể sử dụng hàm tuỳ chỉnh.

Lấy hàm tuỳ chỉnh từ Google Workspace Marketplace

Google Workspace Marketplace cung cấp một số hàm tuỳ chỉnh làm tiện ích bổ sung cho Google Trang tính. Cách sử dụng hoặc khám phá các tiện ích bổ sung này:

 1. Tạo hoặc mở một bảng tính trong Google Trang tính.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào tiện ích bổ sung > Tải tiện ích bổ sung.
 3. Khi Google Workspace Marketplace mở ra, hãy nhấp vào hộp tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải.
 4. Nhập "custom function" (hàm tuỳ chỉnh) rồi nhấn Enter.
 5. Nếu bạn thấy một tiện ích bổ sung hàm tuỳ chỉnh mà mình quan tâm, hãy nhấp vào Install (Cài đặt) để cài đặt tiện ích bổ sung đó.
 6. Một hộp thoại có thể cho bạn biết rằng tiện ích bổ sung yêu cầu được cho phép. Nếu có, hãy đọc kỹ thông báo này rồi nhấp vào Cho phép.
 7. Tiện ích bổ sung này sẽ có trong bảng tính. Để sử dụng tiện ích bổ sung trong một bảng tính khác, hãy mở bảng tính đó và ở trên cùng, hãy nhấp vào tiện ích bổ sung > Quản lý tiện ích bổ sung. Tìm tiện ích bổ sung mà bạn muốn sử dụng rồi nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn > Sử dụng trong tài liệu này.

Sử dụng hàm tuỳ chỉnh

Sau khi bạn viết một hàm tuỳ chỉnh hoặc cài đặt một hàm từGoogle Workspace Marketplace, việc sử dụng hàm này dễ dàng như một hàm tích hợp sẵn:

 1. Nhấp vào ô mà bạn muốn sử dụng hàm.
 2. Nhập dấu bằng (=), theo sau là tên hàm và mọi giá trị đầu vào (ví dụ: =DOUBLE(A1)) rồi nhấn Enter.
 3. Ô sẽ hiển thị Loading... trong giây lát, sau đó trả về kết quả.

Nguyên tắc về hàm tuỳ chỉnh

Trước khi tự viết hàm tuỳ chỉnh, bạn cần biết một số nguyên tắc.

Đặt tên

Ngoài các quy ước tiêu chuẩn để đặt tên cho hàm JavaScript, hãy lưu ý những điều sau:

 • Tên của một hàm tuỳ chỉnh phải khác biệt với tên của các hàm tích hợp sẵn như SUM().
 • Tên của hàm tuỳ chỉnh không được kết thúc bằng dấu gạch dưới (_), biểu thị một hàm riêng tư trong Apps Script.
 • Bạn phải khai báo tên của hàm tuỳ chỉnh bằng cú pháp function myFunction(), chứ không phải var myFunction = new Function().
 • Việc viết hoa không quan trọng, mặc dù tên của các hàm trong bảng tính thường được viết hoa.

Đối số

Giống như hàm tích hợp, hàm tuỳ chỉnh có thể nhận các đối số làm giá trị đầu vào:

 • Nếu bạn gọi hàm với mục tham chiếu đến một ô duy nhất làm đối số (chẳng hạn như =DOUBLE(A1)), thì đối số đó sẽ là giá trị của ô.
 • Nếu bạn gọi hàm chứa một tham chiếu đến một dải ô làm đối số (chẳng hạn như =DOUBLE(A1:B10)), thì đối số đó sẽ là một mảng hai chiều của các giá trị của ô. Ví dụ: trong ảnh chụp màn hình bên dưới, các đối số trong =DOUBLE(A1:B2) được Apps Script diễn giải là double([[1,3],[2,4]]). Lưu ý rằng bạn cần sửa đổi mã mẫu cho DOUBLE ở trên để chấp nhận mảng làm dữ liệu đầu vào.


 • Các đối số của hàm tuỳ chỉnh phải có tính xác định. Điều này nghĩa là các hàm trong bảng tính tích hợp sẵn trả về một kết quả khác nhau mỗi lần tính toán – chẳng hạn như NOW() hoặc RAND() – không được phép làm đối số cho một hàm tuỳ chỉnh. Nếu một hàm tuỳ chỉnh cố gắng trả về một giá trị dựa trên một trong các hàm tích hợp dễ thay đổi này, thì hàm đó sẽ hiển thị Loading... vô thời hạn.

Giá trị trả về

Mỗi hàm tuỳ chỉnh phải trả về một giá trị để hiển thị, sao cho:

 • Nếu hàm tuỳ chỉnh trả về một giá trị, thì giá trị đó sẽ hiển thị trong ô chứa hàm được gọi.
 • Nếu một hàm tuỳ chỉnh trả về một mảng giá trị hai chiều, thì các giá trị sẽ tràn vào các ô liền kề, miễn là những ô đó trống. Nếu điều này khiến mảng ghi đè nội dung ô hiện có, thì hàm tuỳ chỉnh sẽ gửi một lỗi. Để xem ví dụ, hãy xem mục về cách tối ưu hoá hàm tuỳ chỉnh.
 • Một hàm tuỳ chỉnh không thể ảnh hưởng đến các ô khác với các ô mà hàm đó trả về giá trị. Nói cách khác, một hàm tuỳ chỉnh không thể chỉnh sửa các ô tuỳ ý mà chỉ có thể chỉnh sửa các ô mà hàm được gọi từ đó và các ô liền kề. Để chỉnh sửa các ô tuỳ ý, hãy sử dụng trình đơn tuỳ chỉnh để chạy một hàm.
 • Lệnh gọi hàm tuỳ chỉnh phải trả về trong vòng 30 giây. Nếu không, ô sẽ hiển thị lỗi: Internal error executing the custom function.

Kiểu dữ liệu

Google Trang tính lưu trữ dữ liệu ở nhiều định dạng tuỳ thuộc vào bản chất của dữ liệu. Khi các giá trị này được dùng trong hàm tuỳ chỉnh, Apps Script sẽ coi các giá trị đó là loại dữ liệu thích hợp trong JavaScript. Sau đây là những vấn đề dễ gây nhầm lẫn nhất:

 • Thời gian và ngày trong Trang tính trở thành đối tượng Ngày trong Apps Script. Nếu bảng tính và tập lệnh sử dụng múi giờ khác nhau (một vấn đề hiếm gặp), thì hàm tuỳ chỉnh sẽ cần bù trừ.
 • Giá trị thời lượng trong Trang tính cũng trở thành đối tượng Date, nhưng việc làm việc với các giá trị này có thể phức tạp.
 • Giá trị phần trăm trong Trang tính sẽ trở thành số thập phân trong Apps Script. Ví dụ: một ô có giá trị 10% sẽ trở thành 0.1 trong Apps Script.

Tự động hoàn thành

Google Trang tính hỗ trợ tính năng tự động hoàn thành cho các hàm tuỳ chỉnh rất giống với các hàm tích hợp sẵn. Khi nhập tên hàm vào một ô, bạn sẽ thấy danh sách các hàm tích hợp sẵn và hàm tuỳ chỉnh khớp với nội dung bạn nhập.

Hàm tuỳ chỉnh sẽ xuất hiện trong danh sách này nếu tập lệnh của các hàm đó bao gồm thẻ JsDoc @customfunction, như trong ví dụ DOUBLE() bên dưới.

/**
 * Multiplies the input value by 2.
 *
 * @param {number} input The value to multiply.
 * @return The input multiplied by 2.
 * @customfunction
 */
function DOUBLE(input) {
 return input * 2;
}

Nâng cao

Sử dụng các dịch vụ của Google Apps Script

Các hàm tuỳ chỉnh có thể gọi một số dịch vụ Google Apps Script để thực hiện các tác vụ phức tạp hơn. Ví dụ: một hàm tuỳ chỉnh có thể gọi dịch vụ Ngôn ngữ để dịch một cụm từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha.

Không giống như hầu hết các loại Apps Scripts khác, hàm tuỳ chỉnh không bao giờ yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân. Do đó, chúng chỉ có thể gọi các dịch vụ không có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân, cụ thể như sau:

Dịch vụ được hỗ trợ Ghi chú
Bộ nhớ đệm Hoạt động, nhưng không đặc biệt hữu ích trong các hàm tuỳ chỉnh
HTML Có thể tạo HTML, nhưng không thể hiển thị HTML (hiếm khi hữu ích)
JDBC
Ngôn ngữ
Khoá Hoạt động, nhưng không đặc biệt hữu ích trong các hàm tuỳ chỉnh
Maps Có thể tính toán chỉ đường nhưng không thể hiển thị bản đồ
Tài sản getUserProperties() chỉ lấy các thuộc tính của chủ sở hữu bảng tính. Người chỉnh sửa bảng tính không thể đặt thuộc tính người dùng trong một hàm tuỳ chỉnh.
Bảng tính Chỉ đọc (có thể sử dụng hầu hết các phương thức get*(), nhưng không thể sử dụng set*()).
Không thể mở các bảng tính khác (SpreadsheetApp.openById() hoặc SpreadsheetApp.openByUrl()).
Tìm nạp URL
Phần mềm tiện ích
XML

Nếu hàm tuỳ chỉnh của bạn gửi thông báo lỗi You do not have permission to call X service., thì dịch vụ sẽ yêu cầu người dùng cho phép nên không thể sử dụng trong một hàm tuỳ chỉnh.

Để sử dụng dịch vụ khác với các dịch vụ nêu trên, hãy tạo trình đơn tuỳ chỉnh chạy hàm Apps Script thay vì viết hàm tuỳ chỉnh. Hàm được kích hoạt từ một trình đơn sẽ yêu cầu người dùng uỷ quyền nếu cần và do đó, có thể sử dụng tất cả các dịch vụ Apps Script.

Chia sẻ

Các hàm tuỳ chỉnh bắt đầu liên kết với bảng tính mà các hàm đó được tạo. Như vậy tức là bạn không thể dùng hàm tuỳ chỉnh viết trong một bảng tính trong các bảng tính khác trừ phi bạn sử dụng một trong những phương thức sau:

 • Nhấp vào Tiện ích > Apps Script để mở trình chỉnh sửa tập lệnh, sau đó sao chép văn bản tập lệnh từ bảng tính gốc rồi dán vào trình chỉnh sửa tập lệnh của bảng tính khác.
 • Tạo bản sao của bảng tính chứa hàm tuỳ chỉnh bằng cách nhấp vào File > Make a copy (Tệp > Tạo bản sao). Khi một bảng tính được sao chép, mọi tập lệnh đính kèm với bảng tính đó cũng được sao chép. Bất kỳ ai có quyền truy cập vào bảng tính đều có thể sao chép tập lệnh. (Những cộng tác viên chỉ có quyền xem không thể mở trình chỉnh sửa tập lệnh trong bảng tính gốc. Tuy nhiên, khi tạo một bản sao, họ sẽ trở thành chủ sở hữu của bản sao và có thể xem tập lệnh.)
 • Xuất bản tập lệnh dưới dạng Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa của Google Trang tính.

Tối ưu hoá

Mỗi lần sử dụng một hàm tuỳ chỉnh trong bảng tính, Google Trang tính sẽ thực hiện một lệnh gọi riêng đến máy chủ Apps Script. Nếu bảng tính của bạn chứa hàng chục (hoặc hàng trăm hay hàng nghìn lệnh gọi hàm tuỳ chỉnh), thì quá trình này có thể khá chậm.

Do đó, nếu bạn định sử dụng một hàm tuỳ chỉnh nhiều lần trên một dải dữ liệu lớn, hãy cân nhắc sửa đổi hàm để hàm đó chấp nhận một dải ô làm dữ liệu đầu vào dưới dạng một mảng hai chiều, sau đó trả về một mảng hai chiều có thể tràn vào các ô thích hợp.

Ví dụ: bạn có thể viết lại hàm DOUBLE() hiển thị ở trên để chấp nhận một ô hoặc dải ô như sau:

/**
 * Multiplies the input value by 2.
 *
 * @param {number|Array<Array<number>>} input The value or range of cells
 *   to multiply.
 * @return The input multiplied by 2.
 * @customfunction
 */
function DOUBLE(input) {
 return Array.isArray(input) ?
   input.map(row => row.map(cell => cell * 2)) :
   input * 2;
}

Phương pháp trên sử dụng phương thức map của đối tượng Array của JavaScript để gọi DOUBLE đệ quy trên mọi giá trị trong mảng hai chiều của các ô. Phương thức này trả về một mảng hai chiều chứa kết quả. Bằng cách này, bạn có thể gọi DOUBLE chỉ một lần nhưng yêu cầu nó tính toán cho một số lượng lớn ô cùng một lúc, như trong ảnh chụp màn hình dưới đây. (Bạn có thể thực hiện điều tương tự với các câu lệnh if lồng nhau thay vì lệnh gọi map.)

Tương tự, hàm tuỳ chỉnh dưới đây tìm nạp nội dung trực tiếp một cách hiệu quả từ Internet và sử dụng một mảng hai chiều để hiển thị 2 cột kết quả chỉ bằng một lệnh gọi hàm duy nhất. Nếu mỗi ô yêu cầu lệnh gọi hàm riêng, thì thao tác sẽ mất nhiều thời gian hơn đáng kể vì máy chủ Apps Script sẽ phải tải xuống và phân tích cú pháp nguồn cấp dữ liệu XML mỗi lần.

/**
 * Show the title and date for the first page of posts on the
 * Developer blog.
 *
 * @return Two columns of data representing posts on the
 *   Developer blog.
 * @customfunction
 */
function getBlogPosts() {
 var array = [];
 var url = 'https://gsuite-developers.googleblog.com/atom.xml';
 var xml = UrlFetchApp.fetch(url).getContentText();
 var document = XmlService.parse(xml);
 var root = document.getRootElement();
 var atom = XmlService.getNamespace('http://www.w3.org/2005/Atom');
 var entries = document.getRootElement().getChildren('entry', atom);
 for (var i = 0; i < entries.length; i++) {
  var title = entries[i].getChild('title', atom).getText();
  var date = entries[i].getChild('published', atom).getValue();
  array.push([title, date]);
 }
 return array;
}

Những kỹ thuật này có thể áp dụng cho hầu hết mọi hàm tuỳ chỉnh được dùng lặp đi lặp lại trong bảng tính, mặc dù chi tiết triển khai sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào hành vi của hàm.