REST Resource: properties

Kaynak

Bu kaynakla ilişkili kalıcı veri yok.

Yöntemler

batchRunPivotReports

Birden çok pivot raporu toplu olarak döndürür.

batchRunReports

Bir grup halinde birden çok rapor döndürür.

checkCompatibility

Bu uyumluluk yöntemi, bir rapor isteğine eklenebilecek ve uyumluluğu koruyabilecek boyutları ve metrikleri listeler.

getMetadata

Raporlama yöntemlerinde kullanılabilen boyut ve metrikler için meta verileri döndürür.

runPivotReport

Google Analytics etkinlik verilerinizin özelleştirilmiş bir pivot raporunu döndürür.

runRealtimeReport

Mülkünüz için gerçek zamanlı etkinlik verilerinden oluşan özelleştirilmiş bir rapor döndürür.

runReport

Google Analytics etkinlik verilerinizin özelleştirilmiş bir raporunu döndürür.