REST Resource: properties

Kaynak

Bu kaynakla ilişkilendirilmiş kalıcı veri yok.

Yöntemler

batchRunPivotReports

Bir grup içinde birden çok pivot rapor döndürür.

batchRunReports

Bir grup içinde birden çok rapor döndürür.

checkCompatibility

Bu uyumluluk yöntemi, bir rapor isteğine eklenebilecek ve uyumluluğu koruyabilecek boyutları ve metrikleri listeler.

getMetadata

Raporlama yöntemlerinde kullanılabilen boyutlar ve metriklere ilişkin meta verileri döndürür.

runPivotReport

Google Analytics etkinlik verilerinizin özelleştirilmiş bir pivot raporunu döndürür.

runRealtimeReport

Mülkünüz için gerçek zamanlı etkinlik verileriyle ilgili özelleştirilmiş bir rapor döndürür.

runReport

Google Analytics etkinlik verilerinizin özelleştirilmiş bir raporunu döndürür.