PropertyQuota

Bieżący stan wszystkich limitów w tej usłudze Analytics. Jeśli limit usługi zostanie wyczerpany, wszystkie wysyłane do niej żądania będą zwracać błędy „Wyczerpany zasób”.

Zapis JSON
{
 "tokensPerDay": {
  object (QuotaStatus)
 },
 "tokensPerHour": {
  object (QuotaStatus)
 },
 "concurrentRequests": {
  object (QuotaStatus)
 },
 "serverErrorsPerProjectPerHour": {
  object (QuotaStatus)
 },
 "potentiallyThresholdedRequestsPerHour": {
  object (QuotaStatus)
 },
 "tokensPerProjectPerHour": {
  object (QuotaStatus)
 }
}
Pola
tokensPerDay

object (QuotaStatus)

Standardowe usługi Analytics mogą używać maksymalnie 200 tys. tokenów dziennie, a usługi Analytics 360 – 2 mln tokenów dziennie. Większość żądań używa mniej niż 10 tokenów.

tokensPerHour

object (QuotaStatus)

Standardowe usługi Analytics mogą używać do 40 tys. tokenów na godzinę, a usługi Analytics 360 – 400 tys. tokenów na godzinę. Żądanie do interfejsu API pochłania jedną liczbę tokenów – liczba ta jest odejmowana od wszystkich limitów godzinowych, dziennych i godzinowych projektu.

concurrentRequests

object (QuotaStatus)

Standardowe usługi Analytics mogą wysyłać maksymalnie 10 żądań równoczesnych, a usługi Analytics 360 – do 50 żądań równoczesnych.

serverErrorsPerProjectPerHour

object (QuotaStatus)

Standardowe pary usług Analytics i projektów w chmurze mogą powodować maksymalnie 10 błędów serwera na godzinę. Pary usług Analytics 360 i projektów w chmurze mogą zawierać do 50 błędów serwera na godzinę.

potentiallyThresholdedRequestsPerHour

object (QuotaStatus)

Usługi Analytics mogą wysyłać maksymalnie 120 żądań z wymiarami potencjalnie przekraczającymi próg na godzinę. W przypadku żądania zbiorczego każde żądanie raportu jest zliczane osobno w ramach tego limitu, jeśli zawiera ono wymiary potencjalnie przekraczające limit.

tokensPerProjectPerHour

object (QuotaStatus)

Usługi Analytics mogą wykorzystywać maksymalnie 35% tokenów na projekt na godzinę. Oznacza to, że standardowe usługi Analytics mogą wykorzystywać maksymalnie 14 tys. tokenów na projekt na godzinę, a usługi Analytics 360 – 140 tys. tokenów na projekt. Żądanie do interfejsu API pochłania jedną liczbę tokenów – liczba ta jest odejmowana od wszystkich limitów godzinowych, dziennych i godzinowych projektu.

QuotaStatus

Bieżący stan określonej grupy limitów.

Zapis JSON
{
 "consumed": integer,
 "remaining": integer
}
Pola
consumed

integer

Limit wykorzystany przez to żądanie.

remaining

integer

Pozostały limit miejsca po przesłaniu tego żądania.