Dimension

Boyutlar verilere ilişkin özelliklerdir. Örneğin, şehir boyutu etkinliğin gerçekleştiği şehri belirtir. Rapor yanıtlarındaki boyut değerleri dizedir. Örneğin, şehir "Paris" veya "New York" olabilir. İsteklerin en fazla 9 boyuta izin verilir.

JSON gösterimi
{
 "name": string,
 "dimensionExpression": {
  object (DimensionExpression)
 }
}
Alanlar
name

string

Boyutun adı. runReport ve batchRunReports gibi temel raporlama yöntemleri tarafından desteklenen boyut adlarının listesi için API Boyutları'na bakın. runRealtimeReport yöntemi tarafından desteklenen boyut adlarının listesi için Gerçek Zamanlı Boyutlar bölümüne bakın. runFunnelReport yöntemi tarafından desteklenen boyut adlarının listesi için Dönüşüm Hunisi Boyutları bölümünü inceleyin.

dimensionExpression belirtilirse name, izin verilen karakter kümesi içinde istediğiniz herhangi bir dize olabilir. Örneğin bir dimensionExpression, country ve city'yi birleştiriyorsa bu boyutu countryAndCity olarak adlandırabilirsiniz. Seçtiğiniz boyut adları, ^[a-zA-Z0-9_]$ normal ifadesiyle eşleşmelidir.

Boyutlara dimensionFilter, orderBys, dimensionExpression ve pivots içinde name tarafından referans veriliyor.

dimensionExpression

object (DimensionExpression)

Bir boyut, birden fazla boyut ifadesinin bir sonucu olabilir. Örneğin, "ülke, şehir" boyutu: bitiştir(ülke, ", ", şehir).

DimensionExpression

Birden fazla boyut formülünün sonucu olan bir boyutu ifade etmek için kullanılır. Örnek kullanımlar: 1) küçük harf(boyut) 2) bitiş(boyut1, simge, boyut2).

JSON gösterimi
{

 // Union field one_expression can be only one of the following:
 "lowerCase": {
  object (CaseExpression)
 },
 "upperCase": {
  object (CaseExpression)
 },
 "concatenate": {
  object (ConcatenateExpression)
 }
 // End of list of possible types for union field one_expression.
}
Alanlar
Birleştirme alanı one_expression. DimensionExpression için bir boyut ifadesi türü belirtin. one_expression şunlardan yalnızca biri olabilir:
lowerCase

object (CaseExpression)

Bir boyut değerini küçük harfe dönüştürmek için kullanılır.

upperCase

object (CaseExpression)

Bir boyut değerini büyük harfe dönüştürmek için kullanılır.

concatenate

object (ConcatenateExpression)

Boyut değerlerini tek bir boyut olarak birleştirmek için kullanılır. Örneğin, "ülke, şehir" boyutu: bitiştir(ülke, ", ", şehir).

CaseExpression

Bir boyut değerini tek bir büyük/küçük harfe dönüştürmek için kullanılır.

JSON gösterimi
{
 "dimensionName": string
}
Alanlar
dimensionName

string

Boyut adı. Ad, tekrar isteğin boyutlar alanındaki bir ada karşılık gelmelidir.

ConcatenateExpression

Boyut değerlerini tek bir boyut olarak birleştirmek için kullanılır.

JSON gösterimi
{
 "dimensionNames": [
  string
 ],
 "delimiter": string
}
Alanlar
dimensionNames[]

string

Boyutların adları. Adlar, isteğin boyutlar alanındaki adlara geri dönmelidir.

delimiter

string

Boyut adları arasına yerleştirilen sınırlayıcı.

Sınırlayıcılar genellikle "|" veya "" gibi tek karakterlerdir, ancak daha uzun dizeler de olabilir. Bir boyut değeri sınırlayıcıyı içeriyorsa, her iki değer de herhangi bir ayrım olmadan yanıt olarak mevcut olur. Örneğin boyut 1 değeri = "US,FR", boyut 2 değeri = "JP" ve ayırıcı = "," ise yanıt "US,FR,JP" ifadesini içerir.