Method: properties.patch

Aktualizuje usługę.

Żądanie HTTP

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{property.name=properties/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
property.name

string

Tylko dane wyjściowe. Nazwa zasobu tej usługi. Format: właściwość/{property_id} Przykład: „właściwości/1000”

Parametry zapytania

Parametry
updateMask

string (FieldMask format)

Wymagane. Lista pól do zaktualizowania. Nazwy pól muszą być zapisane w nazwie snake (np. „field_to_update”). Pominięte pola nie zostaną zaktualizowane. Aby zastąpić całą encję, użyj jednej ścieżki z ciągiem znaków „*”, aby dopasować wszystkie pola.

Jest to rozdzielona przecinkami lista pełnych i jednoznacznych nazw pól. Przykład: "user.displayName,photo".

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Property.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Property.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit