Method: properties.delete

Oznacza usługę docelową jako usuniętą do kosza (np. „kosz”) i zwraca ją.

Ten interfejs API nie ma metody przywracania właściwości przeniesionych do kosza. Można je jednak przywrócić za pomocą interfejsu kosza.

Jeśli usługi nie zostaną przywrócone przed upływem terminu ich wygaśnięcia, usługa i wszystkie zasoby podrzędne (np. linki GoogleAds, strumienie, powiązania dostępu) zostaną trwale usunięte. https://support.google.com/analytics/answer/6154772

Zwraca błąd, jeśli cel nie został znaleziony lub nie jest usługą w GA4.

Żądanie HTTP

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa usługi do przeniesienia do kosza. Format: właściwość/{property_id} Przykład: „właściwości/1000”

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Property.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit