Method: properties.acknowledgeUserDataCollection

Potwierdzanie zasad dotyczących zbierania danych użytkownika w określonej usłudze.

Przed utworzeniem zasobów MeasurementProtocolSecret należy potwierdzić tę czynność (w interfejsie Google Analytics lub za pomocą tego interfejsu API).

Żądanie HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{property=properties/*}:acknowledgeUserDataCollection

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
property

string

Wymagane. Usługa, w której przypadku konieczne jest potwierdzenie gromadzenia danych o użytkownikach.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "acknowledgement": string
}
Pola
acknowledgement

string

Wymagane. Potwierdź, że element wywołujący tę metodę rozumie warunki gromadzenia danych użytkownika.

Pole musi zawierać dokładną wartość: „Potwierdzam uzyskanie od użytkowników niezbędnych zgód i uprawnień w zakresie zbierania i przetwarzania ich danych, w tym zgody na powiązanie takich danych ze zbieranymi przez Google Analytics informacjami o wizytach w mojej witrynie lub aplikacji”.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit