Method: properties.acknowledgeUserDataCollection

אישור התנאים של איסוף נתוני משתמשים בנכס שצוין.

יש להשלים את האישור הזה (בממשק המשתמש של Google Analytics או באמצעות ה-API הזה) לפני שאפשר יהיה ליצור משאבים של MeasurementProtocolSecret.

בקשת HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{property=properties/*}:acknowledgeUserDataCollection

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
property

string

חובה. הנכס שרוצים לאשר את איסוף נתוני המשתמש שלו.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל נתונים במבנה הבא:

ייצוג JSON
{
  "acknowledgement": string
}
שדות
acknowledgement

string

חובה. זהו אישור לכך שהמתקשר בשיטה הזו מבין את התנאים של איסוף נתוני משתמשים.

השדה הזה חייב להכיל את הערך המדויק: "אני מאשר/ת שבנכס האתר ו/או האפליקציה שלי קיימות הודעות הגילוי הנאות הדרושות בנושא פרטיות ושקיבלתי ממשתמשי הקצה את הסכמתם לאיסוף ולעיבוד של הנתונים שלהם, כולל שיוך הנתונים האלה לנתוני הביקורים שמערכת Google Analytics אוספת מהנכס הזה".

גוף התשובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit