Method: properties.keyEvents.get

Pobierz jedno kluczowe zdarzenie.

Żądanie HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/keyEvents/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa zasobu kluczowego zdarzenia do pobrania. Format: właściwość/{property}/keyEvents/{keyEvent} Przykład: „properties/123/keyEvents/456”

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu KeyEvent.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit