Method: properties.keyEvents.delete

Usuwa kluczowe zdarzenie.

Żądanie HTTP

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/keyEvents/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa zasobu kluczowego zdarzenia do usunięcia. Format: właściwość/{property}/keyEvents/{keyEvent} Przykład: „properties/123/keyEvents/456”

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit