Method: properties.firebaseLinks.delete

Usuwa połączenie z FirebaseLink w usłudze

Żądanie HTTP

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/firebaseLinks/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Format: properties/{property_id}/firebaseLinks/{firebase_link_id} Przykład: properties/1234/firebaseLinks/5678

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit