Method: properties.firebaseLinks.create

Tworzy połączenie z Firebase.

Usługi mogą mieć maksymalnie 1 połączenie z Firebase.

Żądanie HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/firebaseLinks

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagane. Format: właściwość/{property_id} Przykład: właściwości/1234

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu FirebaseLink.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję FirebaseLink.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit