Method: properties.dataStreams.list

Wyświetla listę strumieni Datastream w usłudze.

Żądanie HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/dataStreams

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagane. Przykładowy format: właściwość/1234

Parametry zapytania

Parametry
pageSize

integer

Maksymalna liczba zasobów do zwrócenia. Jeśli nie określono inaczej, zwróconych zostanie maksymalnie 50 zasobów. Maksymalna wartość to 200 (wyższe wartości zostaną przekształcone w wartość maksymalną).

pageToken

string

Token strony odebrany z poprzedniego wywołania dataStreams.list. Podaj je, aby pobrać kolejną stronę.

W przypadku podziału na strony wszystkie pozostałe parametry podane w interfejsie dataStreams.list muszą odpowiadać wywołaniu, które podało token strony.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Komunikat z odpowiedzią dla RPC dataStreams.list.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "dataStreams": [
  {
   object (DataStream)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Pola
dataStreams[]

object (DataStream)

Lista strumieni danych.

nextPageToken

string

Token, który można wysłać jako pageToken, aby pobrać następną stronę. Jeśli pominiesz to pole, nie będzie kolejnych stron.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit