Method: properties.dataStreams.create

Tworzy DataStream.

Żądanie HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/dataStreams

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagane. Przykładowy format: właściwość/1234

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu DataStream.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję DataStream.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit