Method: properties.customMetrics.create

Tworzy dane niestandardowe.

Żądanie HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/customMetrics

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagane. Przykładowy format: właściwość/1234

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu CustomMetric.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję CustomMetric.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit