Method: properties.customDimensions.archive

Archiwizuje wymiar niestandardowy w usłudze.

Żądanie HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/customDimensions/*}:archive

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa wymiaru niestandardowego do zarchiwizowania. Przykładowy format: properties/1234/customDimensions/5678

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit