Method: accounts.provisionAccountTicket

Prosi o zgłoszenie prośby o utworzenie konta.

Żądanie HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/accounts:provisionAccountTicket

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "account": {
    object (Account)
  },
  "redirectUri": string
}
Pola
account

object (Account)

Konto do utworzenia.

redirectUri

string

Identyfikator URI przekierowania, na który zostanie przekierowany użytkownik po zaakceptowaniu Warunków usługi. Musi być skonfigurowany w Cloud Console jako identyfikator URI przekierowania.

Treść odpowiedzi

Komunikat z odpowiedzią dotyczącą RPC accounts.provisionAccountTicket.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "accountTicketId": string
}
Pola
accountTicketId

string

Parametr do przekazania w linku do Warunków korzystania z usługi.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit