Method: properties.getGoogleSignalsSettings

Wyszukiwanie ustawień Google Signals w przypadku danej usługi.

Żądanie HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/googleSignalsSettings}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa ustawień Google Signals do pobrania. Format: properties/{property}/googleSignalsSettings

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu GoogleSignalsSettings.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit