Method: properties.expandedDataSets.get

Wyszukiwanie pojedynczego rozszerzonego zbioru danych.

Żądanie HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/expandedDataSets/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa rozwiniętego zbioru danych, który ma zostać pobrany. Przykładowy format: properties/1234/expandedDataSets/5678

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu ExpandedDataSet.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit