Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinks.create

Tworzy połączenie reklamodawcy Display Video 360. Tego ustawienia mogą używać tylko użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami zarówno w usłudze Google Analytics, jak i na koncie reklamodawcy w Display & Video 360. Użytkownicy, którzy nie mają dostępu do reklamodawcy Display & Video 360, powinni utworzyć ofertę połączenia Display & Video 360.

Żądanie HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/displayVideo360AdvertiserLinks

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagane. Przykładowy format: właściwość/1234

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu DisplayVideo360AdvertiserLink.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję DisplayVideo360AdvertiserLink.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit