Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinkProposals.delete

Usuwa ofertę połączenia reklamodawcy DisplayVideo360 z usługą. Tej opcji można użyć tylko w przypadku anulowanych ofert pakietowych.

Żądanie HTTP

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa propozycji połączenia z reklamodawcą Display Video 360 do usunięcia. Przykładowy format: properties/1234/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/5678

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit