Method: properties.dataStreams.sKAdNetworkConversionValueSchema.delete

Usuwa docelową wartość SKAdNetworkConversionValueSchema.

Żądanie HTTP

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/dataStreams/*/sKAdNetworkConversionValueSchema/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa SKAdNetworkConversionValueSchema do usunięcia. Format: properties/{property}/dataStreams/{dataStream}/sKAdNetworkConversionValueSchema/{skadnetworkConversionValueSchema}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit