Method: properties.dataStreams.sKAdNetworkConversionValueSchema.create

Tworzy SKAdNetworkConversionValueSchema.

Żądanie HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*/dataStreams/*}/sKAdNetworkConversionValueSchema

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagane. Zasób nadrzędny, w którym zostanie utworzony ten schemat. Format: properties/{property}/dataStreams/{dataStream}

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu SKAdNetworkConversionValueSchema.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję SKAdNetworkConversionValueSchema.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit