Method: properties.audiences.create

Tworzy listę odbiorców.

Żądanie HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/audiences

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagane. Przykładowy format: właściwość/1234

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Audience.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Audience.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit