Method: properties.accessBindings.get

Pobiera informacje o powiązaniu dostępu.

Żądanie HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/accessBindings/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa powiązania dostępu do pobrania. Formaty: - accounts/{konto}/accessBindings/{accessBinding} - properties/{property}/accessBindings/{accessBinding}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu AccessBinding.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users