Bắt đầu

Hướng dẫn này dành cho các nhà xuất bản muốn kiếm tiền từ ứng dụng Unity.

Bạn có thể thực hiện thao tác tích hợp plugin Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google vào một ứng dụng tại đây. Đây là bước đầu tiên để hiển thị quảng cáo AdMob và kiếm doanh thu. Sau khi quá trình tích hợp hoàn tất, bạn có thể chọn một định dạng quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo gốc hoặc quảng cáo video có tặng thưởng) để biết các bước triển khai chi tiết.

Điều kiện tiên quyết

Tải plugin Unity quảng cáo trên thiết bị di động xuống

Plugin Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho phép nhà phát triển Unity dễ dàng phân phát Quảng cáo trên thiết bị di động của Google trên các ứng dụng Android và iOS mà không cần phải viết mã Java hoặc Objective-C. Plugin này cung cấp giao diện C# để yêu cầu các quảng cáo mà tập lệnh C# sử dụng trong dự án Unity của bạn.

Hãy sử dụng các đường liên kết dưới đây để tải gói Unity xuống cho plugin hoặc xem mã của plugin trên GitHub.

TẢI PLUGIN XUỐNG XEM NGUỒN

Nhập plugin Unity quảng cáo trên thiết bị di động

Mở dự án của bạn trong trình chỉnh sửa Unity. Chọn phần Tài sản > Nhập gói > Gói tùy chỉnh và tìm tệp GoogleMobileAdsPlugin.unitypackage mà bạn đã tải xuống.

Hãy chắc chắn là bạn đã chọn tất cả các tệp và nhấp vào nút Nhập.

Bao gồm SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Plugin Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google được phân phối cùng với thư viện Trình phân giải các dịch vụ của Google Play dành cho Unity. Thư viện này dành cho plugin Unity bất kỳ yêu cầu quyền truy cập vào các thư viện dành riêng cho Android (ví dụ: AAR) hoặc iOS CocoaPods sử dụng. Thư viện này cho phép các plugin Unity khai báo các phần phụ thuộc và sau đó, hệ thống sẽ tự động phân giải các phần phụ thuộc này rồi sao chép vào dự án Unity của bạn.

Hãy thực hiện theo các bước được liệt kê dưới đây để đảm bảo dự án của bạn sẽ bao gồm SDK quảng cáo trên thiết bị di động.

Android

Trong trình chỉnh sửa Unity, chọn Nội dung > Trình phân giải các dịch vụ của Google Play > Trình phân giải Android > Phân giải. Thư viện Trình phân giải các dịch vụ của Google Play dành cho Unity sẽ sao chép các phần phụ thuộc đã khai báo vào thư mục Assets/Plugins/Android của ứng dụng Unity.

iOS

Bạn không cần thực hiện thêm bước nào nữa để đưa SDK quảng cáo trên thiết bị di động vào dự án Unity.

 • Khi bạn sử dụng Unity 5.6 trở lên, hệ thống sẽ tạo xcworkspace bao gồm các thư viện phần phụ thuộc bắt buộc. Hãy sử dụng xcworkspace đã tạo thay vì dự án Xcode chuẩn.
 • Khi sử dụng các phiên bản Unity cũ, các phần phụ thuộc được đưa vào dự án Xcode chuẩn.

Đặt mã ứng dụng AdMob

Trong trình chỉnh sửa Unity, hãy chọn phần Nội dung > Google Mobile Ads > Cài đặt từ trình đơn.

Bật AdMob bằng cách nhấp vào hộp kiểm Đã bật trong mục Google AdMob. Sau đó, hãy nhập Mã ứng dụng AdMob trên Android và iOS của bạn vào từng trường.

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Ad Manager thay vì AdMob, hãy bật Google Ad Manager bằng cách nhấp vào hộp kiểm Đã bật trong mục Google Ad Manager.

Khả năng tương thích của Unity 4

Nếu bạn đang sử dụng Unity 4, hãy thực hiện theo các bước bổ sung được liệt kê dưới đây.

Android

Thêm mục hoạt động đã đánh dấu bên dưới vào tệp AndroidManifest.xml nằm trong thư mục Assets/Plugins/Android/GoogleMobileAdsPlugin của dự án Unity.

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.google.unity"
  android:versionName="1.0"
  android:versionCode="1">
 <uses-sdk android:minSdkVersion="14"
   android:targetSdkVersion="19" />
 <application>
 <activity android:name="com.unity3d.player.UnityPlayerNativeActivity"
  android:label="@string/app_name">
  <intent-filter>
   <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
   <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  </intent-filter>
  <meta-data android:name="unityplayer.UnityActivity" android:value="true" />
  <meta-data android:name="unityplayer.ForwardNativeEventsToDalvik"
    android:value="true" />
</activity>
 </application>
</manifest>

iOS

Sửa đổi các tùy chọn cài đặt bản dựng sau đây bên trong dự án Xcode do Unity tạo ra:

 1. Đặt Bật mô-đun (C và Objective-C) thành Có trong Cài đặt bản dựng.
 2. Thêm $(inherited) vào Cờ trình liên kết khác trong mục Cài đặt bản dựng.

Khởi tạo MobileAds

Trước khi tải quảng cáo, hãy để ứng dụng của bạn khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động bằng cách gọi MobileAds.Initialize(). Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là khi bắt đầu chạy ứng dụng.

Dưới đây là ví dụ về cách gọi Initialize() bên trong phương thức Start() của tập lệnh được đính kèm với một GameObject:

...
using GoogleMobileAds.Api;
...
public class GoogleMobileAdsDemoScript : MonoBehaviour
{
  public void Start()
  {
    // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize(initStatus => { });
  }
}

Nếu đang sử dụng tính năng dàn xếp thì bạn có thể muốn đợi cho đến khi lệnh gọi lại xảy ra trước khi tải quảng cáo, vì điều này sẽ đảm bảo khởi chạy tất cả các bộ chuyển đổi dàn xếp.

Chọn định dạng quảng cáo

SDK quảng cáo trên thiết bị di động hiện được đưa vào ứng dụng Unity khi triển khai cho nền tảng Android hoặc iOS. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để triển khai quảng cáo. AdMob cung cấp một số định dạng quảng cáo khác nhau, vì vậy, bạn có thể chọn một định dạng phù hợp nhất với nhu cầu trải nghiệm người dùng của mình.

Quảng cáo biểu ngữ là quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo hình ảnh hình chữ nhật chiếm một vị trí trong bố cục của ứng dụng. Những quảng cáo này lưu lại trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên thiết bị di động thì đây là loại quảng cáo rất phù hợp để bắt đầu.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình bao phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại. Bạn nên sử dụng những quảng cáo này tại các điểm dừng tự nhiên trong luồng thực thi của ứng dụng, chẳng hạn như giữa các cấp độ của trò chơi hoặc ngay sau khi hoàn thành một công việc.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo gốc

Quảng cáo gốc là định dạng quảng cáo dựa trên thành phần cho phép bạn tự do tùy chỉnh cách nội dung, chẳng hạn như dòng tiêu đề và lời gọi hành động, hiển thị trong ứng dụng. Bằng cách tự chọn phông chữ, màu và các chi tiết khác, bạn có thể tạo bản trình bày quảng cáo tự nhiên, không phô trương có thể thêm vào trải nghiệm người dùng phong phú.

Triển khai quảng cáo gốc

Quảng cáo có tặng thưởng

Quảng cáo video có tặng thưởng là quảng cáo video toàn màn hình mà người dùng có tùy chọn xem toàn bộ video để đổi lấy các phần thưởng trong ứng dụng.

Triển khai quảng cáo có tặng thưởng Triển khai quảng cáo có tặng thưởng (API mới)