Số liệu phân tích và ứng dụng mẫu

Chúng tôi cung cấp một số ví dụ về ứng dụng iOS để cho bạn thấy cách đặt quảng cáo vào ứng dụng gốc bằng cách dùng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Google Analytics là một dịch vụ hữu ích, bổ trợ cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động. Dịch vụ này cho phép bạn dễ dàng đo lường mức độ thành công của các ứng dụng dành cho thiết bị di động.