Ứng dụng mẫu và Analytics

Chúng tôi cung cấp một số ứng dụng mẫu iOS để cho bạn biết cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để đặt quảng cáo trong các ứng dụng gốc.

Google Analytics là một dịch vụ hữu ích, bổ trợ cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động. Dịch vụ này cho phép bạn dễ dàng đo lường mức độ thành công của các ứng dụng dành cho thiết bị di động.