Theo dõi mạng

Tính năng theo dõi mạng cho phép bạn xem các hoạt động mạng liên quan đến SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google. Tính năng này có thể hữu ích trong việc gỡ lỗi cho hoạt động triển khai Quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Một lý do quan trọng để sử dụng tính năng theo dõi mạng thay vì các công cụ như Proxy Charles là vì tính năng này sẽ hoạt động trên tất cả các phiên bản iOS và thiết bị mà không yêu cầu bất kỳ cấu hình chứng nhận bảo mật nào của bên thứ ba. Tuy nhiên, trường hợp này không hoàn toàn áp dụng cho các công cụ proxy bởi vì các yêu cầu về cấu hình chứng nhận được áp dụng từ iOS 10.3. trở đi.

Hướng dẫn này giải thích cách bật tính năng theo dõi mạng cho mục đích gỡ lỗi.

Bật tính năng theo dõi

Để bật tính năng theo dõi mạng, bạn sẽ cần một "URL kích hoạt" cho ứng dụng do kỹ sư hỗ trợ của Google cung cấp. Sau khi được cung cấp, hãy sao chép URL kích hoạt của ứng dụng vào bảng dán của thiết bị. Sau đó, hãy khởi chạy hoặc vào lại ứng dụng và hộp thoại sau sẽ xuất hiện:

Khi nhấn OK, bạn sẽ bật tính năng theo dõi mạng. Tính năng này có thể bị vô hiệu bằng cách ép thoát ứng dụng.

Khi bật tính năng theo dõi mạng, SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ ghi lại các sự kiện mạng vào bảng điều khiển.

Sau đó, bạn có thể cung cấp các bản sao nhật ký cho kỹ sư của chúng tôi để tiến hành phân tích dưới hình thức hồi đáp riêng trên diễn đàn dành cho nhà phát triển.

Ghi nhật ký

Các bản nhật ký bảng điều khiển thích hợp với nền tảng chuẩn được dùng để xuất nhật ký mạng.

Các thông báo nhật ký của bảng điều khiển luôn bắt đầu bằng chuỗi GMA Debug BEGIN GMA Debug CONTENT hoặc GMA Debug FINISH để bạn có thể tìm kiếm hoặc lọc ra các thông báo này. Đối với mỗi nhật ký mạng, thông báo nhật ký đầu tiên là GMA Debug BEGIN, thông báo nhật ký cuối cùng là GMA Debug FINISH và nội dung nhật ký mạng sẽ bắt đầu bằng GMA Debug CONTENT. Nếu không thể nằm trên 1 hàng do quá dài, nội dung nhật ký mạng sẽ tách ra thành nhiều hàng, mỗi hàng bắt đầu bằng GMA Debug CONTENT.

Nội dung xuất mẫu

<Your App Name>[2710:30568] <Google> GMA Debug BEGIN
2017-12-06 09:47:09.268020-0800 <Your App Name>[2710:30568] <Google> GMA Debug CONTENT: {
 "components" : [
  "network_request_31107D12-E54E-45D6-AEA9-4A303C659EDF"
 ],
 "timestamp" : 1512582429267.2629,
 "event" : "onNetworkRequest",
 "params" : {
  "firstline" : {
   "uri" : "<encoded text>",
   "verb" : "<encoded text>"
  },
  "headers" : [
   {
    "name" : "<encoded text>",
    "value" : "<encoded text>"
   }
  ]
 }
}
2017-12-06 09:47:09.275742-0800 <Your App Name>[2710:30568] <Google> GMA Debug FINISH

Sau đó, bạn có thể cung cấp các bản sao nhật ký cho kỹ sư của chúng tôi để họ tiến hành phân tích.