Theo dõi mạng

Tính năng theo dõi mạng cho phép bạn xem các hoạt động mạng liên quan đến SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google. Tính năng này có thể hữu ích trong việc gỡ lỗi cho hoạt động triển khai Quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Một lý do quan trọng để sử dụng tính năng theo dõi mạng thay vì các công cụ như Proxy Charles là vì tính năng này sẽ hoạt động trên tất cả các phiên bản iOS và thiết bị mà không yêu cầu bất kỳ cấu hình chứng nhận bảo mật nào của bên thứ ba. Tuy nhiên, trường hợp này không hoàn toàn áp dụng cho các công cụ proxy bởi vì các yêu cầu về hồ sơ chứng nhận được áp dụng cho iOS 10.3 trở lên.

Hướng dẫn này giải thích cách bật tính năng theo dõi mạng cho mục đích gỡ lỗi.

Bật tính năng theo dõi

Để bật tính năng theo dõi mạng, hãy đặt khóa GADEnableNetworkTracing thành YES trong tệp plist của bạn.

Khi bật tính năng theo dõi mạng, SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ ghi lại các sự kiện mạng vào bảng điều khiển. Sau đó, bạn có thể cung cấp các bản sao nhật ký cho kỹ sư của chúng tôi để tiến hành phân tích dưới hình thức hồi đáp riêng trên diễn đàn dành cho nhà phát triển.

Ghi nhật ký

Các bản nhật ký trong bảng điều khiển phù hợp với nền tảng chuẩn được dùng để xuất nhật ký mạng.

Thông điệp nhật ký trong bảng điều khiển luôn bắt đầu bằng chuỗi GMA Debug BEGIN, GMA Debug CONTENT hoặc GMA Debug FINISH, do đó, bạn có thể tìm kiếm hoặc lọc ra các chuỗi này. Đối với mỗi nhật ký mạng, thông điệp nhật ký đầu tiên là GMA Debug BEGIN, thông điệp nhật ký cuối cùng là GMA Debug FINISH và nội dung nhật ký mạng bắt đầu bằng GMA Debug CONTENT. Nếu nội dung nhật ký mạng không hiển thị hết trên một dòng do quá dài, nội dung đó sẽ được chia thành nhiều dòng, mỗi dòng bắt đầu bằng GMA Debug CONTENT.

Nội dung xuất mẫu

<Your App Name>[2710:30568] <Google> GMA Debug BEGIN
2017-12-06 09:47:09.268020-0800 <Your App Name>[2710:30568] <Google> GMA Debug CONTENT: {
 "components" : [
  "network_request_31107D12-E54E-45D6-AEA9-4A303C659EDF"
 ],
 "timestamp" : 1512582429267.2629,
 "event" : "onNetworkRequest",
 "params" : {
  "firstline" : {
   "uri" : "<encoded text>",
   "verb" : "<encoded text>"
  },
  "headers" : [
   {
    "name" : "<encoded text>",
    "value" : "<encoded text>"
   }
  ]
 }
}
2017-12-06 09:47:09.275742-0800 <Your App Name>[2710:30568] <Google> GMA Debug FINISH

Sau đó, bạn có thể cung cấp các bản sao nhật ký cho kỹ sư của chúng tôi để họ tiến hành phân tích.