הכלי לבדיקת מודעות

הכלי לבדיקת מודעות הוא שכבת-על בתוך האפליקציה שמאפשרת למכשירים מורשים לבצע ניתוח של בקשות להצגת מודעות בזמן אמת ישירות בתוך אפליקציה לנייד. היא כלולה בגרסה של Google Mobile Ads SDK 7.68.0 ומעלה, ואפשר להפעיל אותה ללא צורך בכתיבת קוד.

באמצעות הכלי לבדיקת מודעות בגרסאות SDK של מודעות לנייד שקודמות ל-8.5.0, אפשר:

 • בדיקה של יחידות המודעות
 • בדיקת המתאמים של צד שלישי
 • לבדוק אם המודעות מתמלאות כמצופה
 • לזהות שגיאות ולראות איך לפתור אותן
 • להציג את פרטי הגישור של כל רשת מודעות לפי בקשה
 • לבדוק מקורות מודעות ספציפיים של צד שלישי לתהליך בחירת הרשת (Mediation)
 • מוודאים שהגדרתם בצורה נכונה כל יחידת מודעות ברשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת
 • בדיקת שילובים של אירועים מותאמים אישית

בגרסה Mobile Ads SDK 8.5.0 ואילך, אפשר גם:

 • הצגת פרטי הבידינג של כל רשת מודעות לפי בקשה
 • הצגת הפרטים של רשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת ושל הבידינג עבור כל רשת מודעות, לפי בקשה
 • לבדוק מקורות מודעות ספציפיים של צד שלישי לבידינג או בתהליך בחירת הרשת ב-Waterfall
 • ודאו שהגדרתם נכון כל יחידת מודעות לבידינג ולתהליך בחירת הרשת ב-Waterfall

במדריך הזה נסביר איך להשיק את התכונות השונות בכלי לבדיקת מודעות ולהשתמש בהן.

דרישות מוקדמות

כדי להשתמש בכלי לבדיקת מודעות, צריך:

 • צריך להשתמש ב-Google Mobile Ads SDK 7.68.0 ואילך.

הפעלה של הכלי לבדיקת מודעות

אפשר להפעיל את הכלי לבדיקת מודעות מכל מקום באפליקציה בדרכים הבאות:

 1. כשרושמים מכשיר בדיקה צריך להשתמש בתנועה שנבחרה בממשק המשתמש של AdMob.
 2. שימוש פרוגרמטי ב-API שסופק.
 3. משתמשים בלחצן ההפעלה שבתפריט ניפוי הבאגים.

הפעלה באמצעות תנועות

אין צורך לבצע שינויים באפליקציה כדי להפעיל את הכלי לבדיקת מודעות באמצעות תנועה. פשוט מבצעים את התנועה (הקפצה כפולה או ניעור) שהגדרתם ב-AdMob במכשיר הבדיקה. מידע נוסף

אחרי שמגדירים תנועה בממשק המשתמש של AdMob (וממתינים 15 דקות להפצתה), האפליקציה צריכה לשלוח בקשה להצגת מודעה ל-SDK של Google Mobile Ads כדי ללמוד על הגדרת התנועה שלכם. אם התנועה שציינתם לא עובדת, נסו לטעון מודעה, להפעיל מחדש את האפליקציה ולבדוק שוב את התנועה.

הפעלה באופן פרוגרמטי

אפשר להפעיל את הכלי לבדיקת מודעות גם באופן פרוגרמטי:

Swift

GADMobileAds.sharedInstance().presentAdInspector(from: viewController) { error in
 // Error will be non-nil if there was an issue and the inspector was not displayed.
}

Objective-C

[GADMobileAds.sharedInstance presentAdInspectorFromViewController:viewController
 completionHandler:^(NSError *error) {
  // Error will be non-nil if there was an issue and the inspector was not displayed.
}];

ה-API הזה פועל במכשירי בדיקה שנרשמו באופן פרוגרמטי או בממשק המשתמש של AdMob.

חשוב לוודא שבקר התצוגה שהועבר ל-API הזה כבר גלוי במלואו במסך (נקראה viewDidAppear:). אם בקר הצפייה שהועבר נמצא בתהליך הצגה, למשל כשנשלחת קריאה ל-API בפונקציה viewDidLoad של בקר התצוגה, ההצגה של הכלי לבדיקת מודעות תיכשל.

הצגה של יחידות מודעות ופתרון בעיות

לאחר ההפעלה, המסך הראשי של הכלי לבדיקת מודעות יופיע עם רשימה של כל יחידות המודעותבממשק המשתמש של AdMob שמשויך למזהה האפליקציה שלכם ב-AdMob, שיש להן הגדרות של בידינג או תהליך בחירת הרשת:

מומלץ להפעיל את ה-SDK של Google Mobile Ads לפני שמשתמשים בכלי לבדיקת מודעות.

הצגת פרטי רשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת עבור יחידת מודעות

מקישים על יחידת מודעות כדי לצפות ביומן הבקשות שלה ל-SDK. ביומן הזה מופיעים פרטים על רשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת עד לנקודה שבה המודעה מולאה (או ה-Waterfall ללא מילוי) לבקשות האחרונות להצגת מודעות.

אפשר להרחיב כל בקשה באמצעות מחוון הגילוי הנאות כדי להציג את התוצאות של רשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת עבור הבקשה, יחד עם כל שגיאה וזמן אחזור רלוונטי לבקשה הזו.

במקורות מודעות של צד שלישי, הודעות השגיאה נשלחות ישירות ממקור המודעות. כדי לקבל מידע נוסף, אפשר לפנות למקור המודעות של הצד השלישי.

הצגת פרטי בידינג של יחידת מודעות

דרישות מוקדמות: Google Mobile Ads SDK 8.5.0 ואילך

אם זו הפעם הראשונה שאתם משתמשים בבידינג, כדאי לקרוא את הסקירה הכללית.

ביומן הבקשות מה-SDK אפשר לראות את bidding מקורות המודעות שמופעלת בבקשה להצגת מודעה. כדי לראות את הפרטים של כל מקור מודעות bidding במכרז, אפשר להקיש על יחידת מודעות ביומן הבקשות ל-SDK.

התוצאות bidding ממוינות כדי לקרב את הפריטים שניתן לבצע להם פעולה לראש הרשימה:

 • בחלק העליון מוצגת רשת המודעות שזכתה במכרז.

 • בהמשך מוצגות רשתות המודעות שיש בהן בעיות. אפשר לפעול לפי השלבים לפתרון הבעיות.

 • לאחר מכן, יש רשתות של מודעות שלא הוחזרו להן מודעות או שלא הגישו הצעות מחיר. זהו סימן אפשרי לבעיות שונות במקור המודעות, כי יכול להיות שלא הוגשה בו הצעת מחיר בגלל ההגדרה או ההחלטה שהתקבלה. תוכלו לעיין במדריך ההגדרה של מקור המודעות או לפנות ישירות למקור המודעות כדי לקבל תמיכה.

 • לבסוף, בחלק התחתון של הרשימה מופיעות רשתות המודעות שהפסידוbidding במכרז.

רשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת יכולה להציב את מקור המודעות שזכהbidding במכרז, בהתאם לערך העלות בפועל לאלף חשיפות (eCPM) שלו.

כשמקור מודעות מופעל ברשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת, הוא יכול להציג מודעות. מידע נוסף על האופן שבו הבידינג עובד עם רשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת זמין בדוגמה 2 ובדוגמה 3 למקורות מודעות לבידינג ולמקורות מודעות ב-Waterfall בקבוצה לבחירת רשת.

ניפוי באגים מתקדם של יחידות מודעות

במהלך פתרון בעיות ביחידות של מודעות, כדאי להתעמק בבקשה להצגת מודעה ובתגובה לבקשה כדי לזהות איפה משהו נכשל, או לשתף את המידע עם התמיכה של Google כדי לנפות באגים. כדי לייצא את הבקשה המלאה של הבקשה להצגת מודעה ואת התגובה לבקשה להצגת מודעה, מקישים על סמל התפריט בחלק העליון של שרשרת ה-Waterfall ובוחרים באפשרות Share ad request and request כך לא תצטרכו להריץ מעקבי רשת באפליקציה שלכם.

בנוסף, אפשר לראות פרמטרים מפוענחים של בידינג של צד שלישי על ידי הקשה על האפשרות 3 Party bidding parameter (פרמטר של בידינג של צד שלישי) באותו תפריט שבו מופיעה מחרוזת הבקשה. כאן מופיעים פרטים על הפרמטרים של בידינג של צד שלישי שעלולים לגרום לבעיות, ועוזרים לנפות באגים באפליקציה או לוודא שרשת מסוימת אוספת את האותות שלה בצורה נכונה.

הצגת המתאמים הזמינים

לוחצים על הכרטיסייה Adapters כדי להציג רשימה של כל המתאמים של צד שלישי שמשויכים למקורות המודעות בהגדרות של הבידינג או תהליך בחירת הרשת באפליקציה. לאחר מכן מרחיבים את הכרטיסים כדי לראות את סטטוסי האתחול ואת גרסאות ה-SDK שלהם. לצד מתאמים נתמכים של צדדים שלישיים תוכלו גם להציג מתאמים לאירועים בהתאמה אישית. אירועים מותאמים אישית מאפשרים לבעלי אפליקציות להשתמש ברשתות של מודעות AdMobשלא תומכות בהן. נבדלים בין אירועים מותאמים אישית לבין מתאמים רגילים של צד שלישי ברשימת המתאמים לפי שמות המחלקות הייחודיים שלהם. בנוסף למתן השם והסטטוס של המחלקה, הכלי לבדיקת מודעות מציג גם את התוויות שהוקצו לאירועים המותאמים אישית האלה בAdMob ממשק האינטרנט.

אם המתאם לא נמצא או שאי אפשר להפעיל אותו, אפשר לעיין במאמר פתרון בעיות שנמצאו באמצעות הכלי לבדיקת מודעות לקבלת מידע נוסף.

בדיקה של יחידות המודעות

אם תרצו לבדוק את יחידת המודעות בלי שתצטרכו לנווט אליה בממשק המשתמש של האפליקציה, הכלי לבדיקת מודעות תומך בכך ישירות ממסך הפרטים של יחידת המודעות. בנוסף, אפשר לבדוק מספר יחידות מודעות בו-זמנית, לטעון ולהציג באופן אסינכרוני את הבקשות למודעות לבדיקה, ואפילו לבצע בדיקות של מקור מודעות יחיד.

בדיקת מודעות

הבדיקות של הכלי לבדיקת מודעות שמפורטות בקטע הזה הן כלי מעולה לאימות חוויית המשתמש הבסיסית עם המודעות ולאימות ההגדרות של תהליך בחירת הרשת כשבודקים את מקור המודעות יחיד.

כשרוצים לבדוק את יחידת המודעות, מקישים על הלחצן Request test ad (בקשת מודעה לבדיקה) בחלק העליון של המסך של הכלי לבדיקת מודעות כדי להפעיל את בדיקת המודעות של הכלי לבדיקת מודעות. תוצאות הבדיקה יופיעו ביומן הבקשות ל-SDK מתחת לכותרת בקשה מכלי לבדיקת מודעות.

כך משתמשים בכלי לבדיקת מודעות באפליקציה

בדיקה של מקור מודעות יחיד

בכלי לבדיקת מודעות יש תכונה שמגבילה את הבקשות להצגת מודעות באפליקציה כך שיוצגו מודעות רק ממקור מודעות אחד bidding או ממקור מודעות אחד ברשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת. כך תוכלו לוודא שהטמעתם בצורה נכונה את המתאם של הצד השלישי ושמקור המודעות פועל כצפוי.

כדי להפעיל את התכונה הזו, מעבירים את המתג בדיקה של מקור מודעות יחיד בתחתית המסך. תוצג תיבת הדו-שיח הבאה לבחירת מקור המודעות:

כדי להשתמש בבדיקות של מקור מודעות יחיד, צריך להפעיל את ה-SDK של Google Mobile Ads.

בשלב הבא אתם יכולים לבחור מקור מודעות אחד לבדיקה. אחרי שבוחרים מקור מודעות, מופיע המסך הבא:

הגדרת הבדיקה של מקור מודעות יחיד תחול על כל הבקשות העתידיות להצגת מודעות שתשלחו באותו סשן. עם זאת, הוא לא חל על מודעות שנשמרו במטמון בעבר בסשן הזה, שעדיין לא הוצגו. אילוץ הפעלה מחדש של האפליקציה מומלץ לבצע כשמחילים בדיקה של מקור מודעות יחיד, כדי לבטל את התוקף של מודעות שנשמרו במטמון שהיו יכולות להופיע במקום שמקור המודעות שבחרתם יקבל בקשה.

אחרי שמפעילים מחדש את האפליקציה, בכל המיקומים של יחידות המודעות המערכת מנסה להציג מודעה מהרשת שנבחרה בלבד. כשמפעילים את הכלי לבדיקת מודעות כשמתבצעת בדיקה של מקור מודעות אחד, מופיע מקור המודעות הפעיל לבדיקה:

במצב בדיקה של מקור מודעות יחיד, מתבצע ניסיון למלא את כל הבקשות להצגת מודעות במקור המודעות שנבחר, גם אם מקור המודעות הזה הוגדר לבידינג או לתהליך בחירת הרשת (Mediation) עבור יחידת המודעות המבוקשת. אם מקור המודעות שאתם בודקים לא נמצא ברשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת של יחידת מודעות, תופיע הודעת השגיאה "לא מולאה".

בבדיקה של מקור מודעות יחיד אפשר להקיש על יחידת מודעות כדי להציג את יומן הבקשות שלה מה-SDK. כך אפשר לדעת אם מקור המודעות מילא את הבקשות להצגת מודעות שנשלחו אחרי שהופעלה בדיקה של מקור מודעות יחיד. אם מקור המודעות לא הצליח לטעון מודעה, מופיעה הודעת שגיאה שמתארת את השגיאה.

אם הוספתם מספר מופעים של מקור המודעות שנבחר ל-Waterfall של תהליך בחירת הרשת, תראו כל מופע של הקריאה למקור המודעות ב-Waterfall עד שהמודעה תתמלא או שה-Waterfall יסתיים ללא מילוי.

הפסקת בדיקה של מקור מודעות יחיד

כדי להפסיק את הבדיקה, מעבירים את המתג למצב כבוי:

לאחר מכן תופיע הודעת אישור במסך ההפעלה מחדש הבא:

אחרי שמפסיקים את הבדיקה, מומלץ להפעיל מחדש את האפליקציה באופן ידני כדי לשלול את התוקף של מודעות שנשמרו במטמון למקור המודעות שנבדק.

העתקת כל תוצאות ניפוי הבאגים

הכלי לבדיקת מודעות תומך בהעתקה של מחרוזת JSON שמכילה את כל נתוני הפלט של ניפוי הבאגים מהכלי, כולל פרטים עלAdMob האפליקציה, סטטוסים של אתחול מתאמים ותוצאות הבדיקה של כל יחידות המודעות.

כדי לעשות זאת, מקישים על סמל האפליקציה שבע פעמים עד שמופיעה ההודעה קובץ JSON של הכלי לבדיקת מודעות שהועתקה ללוח.