הכלי לבדיקת מודעות

הכלי לבדיקת מודעות הוא שכבת-על בתוך האפליקציה שמאפשרת למכשירים מורשים לבצע ניתוח בזמן אמת של בקשות להצגת מודעות בזמן אמת, ישירות בתוך האפליקציה לנייד. הכלי נכלל בגרסת Google Mobile Ads SDK 20.0.0 ואילך, ואפשר להפעיל אותו ללא צורך בכתיבת קוד.

באמצעות הכלי לבדיקת מודעות בגרסאות SDK של מודעות לנייד שקדמו ל-20.2.0אפשר:

 • בדיקה של יחידות המודעות
 • בדיקת המתאמים של הצד השלישי
 • לבדוק אם הבקשות למודעות מתמלאות כצפוי
 • לזהות שגיאות ולהציג פרטים על הדרכים לפתור אותן
 • הצגת פרטים של תהליך בחירת הרשת (Mediation) של כל רשת מודעות בכל בקשה
 • לבדוק מקורות מודעות ספציפיים של צד שלישי בתהליך בחירת הרשת
 • לוודא שהגדרתם כראוי כל יחידת מודעות לתהליך בחירת הרשת (Mediation) ב-Waterfall
 • לבדוק שילובים של אירועים מותאמים אישית

עבור Mobile Ads SDK 20.2.0 ומעלה, אפשר גם:

 • הצגת פרטי הבידינג של כל רשת מודעות לפי בקשה
 • הצגת הפרטים של תהליך בחירת הרשת (Mediation) ושל הבידינג ב-Waterfall, עבור כל רשת מודעות לפי בקשה
 • לבדוק מקורות מודעות ספציפיים של צד שלישי לבידינג או לתהליך בחירת הרשת ב-Waterfall
 • לוודא שהגדרתם נכון כל יחידת מודעות לבידינג ולגישור ב-Waterfall

במדריך הזה נדגים איך להפעיל את התכונות השונות בכלי לבדיקת מודעות ולהשתמש בהן.

דרישות מוקדמות

כדי להשתמש בכלי לבדיקת מודעות:

 • יש להשתמש ב-Google Mobile Ads SDK 20.0.0 ואילך.

הפעלה של הכלי לבדיקת מודעות

אפשר להפעיל את הכלי לבדיקת מודעות מכל מקום באפליקציה בדרכים הבאות:

 1. משתמשים בתנועה שנבחרה בממשק המשתמש של AdMob כשרושמים מכשיר בדיקה.
 2. באופן פרוגרמטי באמצעות ה-API שסופק.
 3. משתמשים בלחצן ההפעלה מתפריט ניפוי הבאגים.

הפעלה באמצעות תנועות

אין צורך לבצע שינויים באפליקציה כדי להפעיל את הכלי לבדיקת מודעות בתנועה. פשוט צריך לבצע את התנועה (הנעה פעמיים או ניעור פעמיים) שהגדרת ב-AdMob לאותו מכשיר בדיקה. מידע נוסף

אחרי שמגדירים תנועה בממשק המשתמש של AdMob (וממתינים 15 דקות עד להפצה מלאה), האפליקציה צריכה לשלוח ל-Google Mobile Ads SDK בקשה להצגת מודעה כדי לקבל מידע על הגדרת התנועה. אם התנועה שציינתם לא פועלת, נסו לטעון מודעה, להפעיל מחדש את האפליקציה ולבדוק שוב את התנועה.

הפעלה באופן פרוגרמטי

אפשר להפעיל את הכלי לבדיקת מודעות גם באופן פרוגרמטי:

Java

MobileAds.openAdInspector(context, new OnAdInspectorClosedListener() {
 public void onAdInspectorClosed(@Nullable AdInspectorError error) {
  // Error will be non-null if ad inspector closed due to an error.
 }
});

Kotlin

MobileAds.openAdInspector(context) { error ->
 // Error will be non-null if ad inspector closed due to an error.
}

ה-API הזה פועל במכשירי בדיקה שרשומים באופן פרוגרמטי או בממשק המשתמש של AdMob.

הצגה של יחידות מודעות ופתרון בעיות

אחרי שמפעילים את האפליקציה, מופיע המסך הראשי של בודק המודעות ובו רשימה של כל יחידות המודעותבממשק המשתמש של AdMob שמשויך למזהה האפליקציה ב-AdMob שיש להן הגדרות של בידינג או תהליך בחירת הרשת:

מומלץ להפעיל את Google Mobile Ads SDK לפני שמשתמשים בכלי לבדיקת המודעות.

הצגת פרטי תהליך בחירת הרשת (Mediation) ב-Waterfall של יחידת מודעות

מקישים על יחידת מודעות כדי להציג את יומן הבקשות שלה מה-SDK. יומן הבקשות להצגת מודעות מכיל פרטים על רשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת עד לנקודה שבה הצגת המודעה מולאה (או שה-Waterfall הסתיים בלי למלא) את הבקשות האחרונות להצגת מודעות.

אפשר להרחיב כל בקשה באמצעות אינדיקטור הגילוי הנאות כדי להציג את התוצאות של רשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת, לצד שגיאות וזמן אחזור שהיו רלוונטיים לבקשה.

במקורות מודעות של צד שלישי, הודעות השגיאה נשלחות ישירות ממקור המודעות. כדי לקבל מידע נוסף, יש לפנות אל מקור המודעות של הצד השלישי.

הצגת פרטי הבידינג של יחידת מודעות

דרישות מוקדמות: Google Mobile Ads SDK 20.2.0 וגרסה מתקדמת יותר

אם זו הפעם הראשונה שאתם משתמשים בבידינג, כדאי לקרוא את הסקירה הכללית.

ביומן הבקשות מה-SDK, אפשר לראות את bidding מקורות המודעות שמופעלים בבקשה להצגת מודעה. אפשר להקיש על יחידת מודעות ביומן הבקשות מה-SDK כדי לראות את הפרטים של כל מקור מודעות bidding במכרז.

bidding התוצאות ממוינות כך שהפריטים הרלוונטיים לפעולה יופיעו קרוב יותר לראש הרשימה:

 • בחלק העליון מוצגת רשת המודעות שזכתה במכרז.

 • עכשיו מופיעות רשתות המודעות שזוהו בהן בעיות. לאחר מכן תוכלו להיעזר בשלבים לפתרון הבעיות.

 • לאחר מכן יש רשתות המודעות שלא החזירו מודעות עבורן או לא הגישו הצעת מחיר. זה יכול להצביע על בעיות רבות ושונות במקור המודעות, כי יכול להיות שלא הוגדרה עבורו הצעת מחיר בגלל ההגדרה או ההחלטה שהתקבלה. אפשר לעיין במדריך ההגדרה של מקור המודעות או לפנות ישירות למקור המודעות לקבלת תמיכה.

 • לבסוף, בחלק התחתון של הרשימה מוצגות רשתות המודעות שהפסידוbidding במכרז.

רשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת יכולה למקם את מקור המודעות שזכה bidding במכרז, בהתאם לערך העלות בפועל לאלף חשיפות שהוגדר לו.

כשמפעילים מקור מודעות ברשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת, אפשר להציג מודעות. בדוגמה 2 ובדוגמה 3 למקורות מודעות לבידינג ול-Waterfall בקבוצה לבחירת רשת (Mediation) מוסבר איך הבידינג פועל בשילוב עם רשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת.

ניפוי באגים מתקדם של יחידות מודעות

במהלך פתרון בעיות ביחידות של מודעות, כדאי להתעמק בבקשה להצגת מודעה ובתגובה כדי לזהות היכן משהו נכשל, או לשתף אותה עם התמיכה של Google כדי לקבל עזרה בניפוי באגים. כדי לייצא את הבקשה המלאה ואת התגובה המלאה, מקישים על סמל התפריט בחלק העליון של שרשרת ה-Waterfall ובוחרים באפשרות Share ad request and response (שיתוף בקשה למודעה ותגובה). כך לא תצטרכו להריץ מעקבי רשת באפליקציה שלכם.

בנוסף, אפשר להציג פרמטרים מפוענחים של בידינג של צד שלישי. כדי לעשות את זה, מקישים על האפשרות Third-party bidding parameter (פרמטר לבידינג של צד שלישי) באותו תפריט של מחרוזת הבקשה. כך תוכלו לראות באילו פרמטרים של בידינג של צד שלישי יש בעיות אפשריות, לנפות באגים באפליקציה או לוודא שהרשת אוספת את האותות שלה בהצלחה.

הצגת המתאמים הזמינים

לוחצים על הכרטיסייה מתאמים כדי להציג רשימה של כל המתאמים של צד שלישי המשויכים למקורות המודעות בהגדרות הבידינג או תהליך בחירת הרשת באפליקציה. לאחר מכן, מרחיבים את הכרטיסים כדי להציג את סטטוס האתחול ואת גרסאות ה-SDK שלהם. לצד המתאמים הנתמכים של צד שלישי אפשר להציג גם מתאמים בהתאמה אישית של אירועים. אירועים מותאמים אישית מאפשרים לבעלי אתרים להשתמש ברשתות מודעות AdMobשלא תומכות. ניתן להבחין בין אירועים בהתאמה אישית לבין מתאמים רגילים של צד שלישי ברשימת המתאמים באמצעות שמות המחלקות הייחודיים שלהם. בנוסף לשליחת פרטי השם והסטטוס של המחלקה, בכלי לבדיקת המודעות מוצגות גם התוויות שהוקצו לאירועים מותאמים אישית בממשקAdMob האינטרנט.

אם המתאם לא נמצא או שלא הופעל, מומלץ לעיין במאמר פתרון בעיות שנמצאו באמצעות הכלי לבדיקת מודעות לקבלת מידע נוסף.

בדיקה של יחידות המודעות

כדי לבדוק את יחידת המודעות בלי לנווט אליה בממשק המשתמש של האפליקציה, אפשר להשתמש בכלי לבדיקת מודעות ישירות ממסך הפרטים של יחידת המודעות. בנוסף, אפשר לבדוק כמה יחידות של מודעות בו-זמנית, לטעון באופן אסינכרוני ולהציג את הבקשות להצגת מודעות לבדיקה, ואפילו לבצע בדיקות של מקור מודעות יחיד.

בדיקת מודעות

הבדיקות של המודעות בכלי לבדיקת מודעות שמתוארות בקטע הזה הן כלי מצוין לאימות חוויית המשתמש הבסיסית במודעות ולאימות ההגדרות של תהליך בחירת הרשת (Mediation) כשמשתמשים בבדיקה של מקור מודעות יחיד.

כשתהיו מוכנים לבדוק את יחידת המודעות, הקישו על הלחצן בקשת מודעה לבדיקה בחלק העליון של המסך בכלי לבדיקת מודעות כדי להפעיל את בדיקת המודעות בכלי לבדיקת מודעות. לאחר מכן, תוצאות הבדיקה יופיעו ביומן הבקשות מה-SDK מתחת לכותרת Request from ad מדדים.

כך משתמשים בכלי לבדיקת המודעות באפליקציה

בדיקה של מקור מודעות יחיד

בכלי לבדיקת המודעות יש תכונה שבעזרתה אפשר להגביל את הבקשות להצגת מודעות באפליקציה, כך שיוצגו מודעות רק ממקור מודעות אחד bidding או מ-Waterfall של תהליך בחירת הרשת. כך תוכלו לוודא שהטמעתם בצורה נכונה את המתאם של הצד השלישי ושמקור המודעות פועל כמצופה.

כדי להפעיל את התכונה הזו, מחליפים את המצב במתג Single ad source (בדיקה של מקור מודעות יחיד) שנמצא בתחתית המסך. תוצג תיבת הדו-שיח הבאה לבחירת מקור מודעות:

עליכם להפעיל את ה-SDK של מודעות Google לנייד לפני שתוכלו לבדוק מקור מודעות יחיד.

לאחר מכן אפשר לבחור מקור מודעות אחד לבדיקה. אחרי שבוחרים מקור מודעות, מופיע המסך הבא:

הגדרת הבדיקה של מקור מודעות יחיד חלה על בקשות עתידיות להצגת מודעות שתבצעו באותו סשן. עם זאת, הוא אינו חל על מודעות שנשמרו בעבר במטמון במהלך הפעלה זו שעדיין לא הוצגו. מומלץ לאלץ הפעלה מחדש של האפליקציה כשמחילים בדיקה של מקור מודעות יחיד, כדי לבטל את התוקף של מודעות שנשמרו במטמון, שייתכן שיוצגו במקום שמקור המודעות שבחרתם יקבל בקשה.

לאחר הפעלת האפליקציה מחדש, בכל המיקומים של יחידות המודעות יתבצע ניסיון להציג מודעה מהרשת שנבחרה בלבד. כשמפעילים את הכלי לבדיקת מודעות כשבדיקה של מקור מודעות יחיד פעילה, מקור המודעות שמשמש לבדיקה פעילה:

במצב בדיקה של מקור מודעות יחיד, מתבצע ניסיון למילוי של כל הבקשות להצגת מודעות במקור המודעות שנבחר, גם אם מקור המודעות הוגדר לבידינג או לתהליך בחירת הרשת (Mediation) ביחידת המודעות המבוקשת. אם מקור המודעות שאתם בודקים לא נמצא ברשימת הרשתות בתהליך בחירת הרשת של יחידת מודעות, תופיע הודעת השגיאה "ללא מילוי".

כשבודקים מקור מודעות יחיד אפשר להקיש על יחידת מודעות כדי להציג את יומן הבקשות שלה מה-SDK. כך תוכלו לראות אם מקור המודעות מילא את הבקשות למודעות שנשלחו אחרי שהפעלתם בדיקה של מקור מודעות יחיד. אם מקור המודעות לא הצליח לטעון מודעה, תופיע הודעת שגיאה שמתארת את השגיאה.

אם הוספתם כמה מופעים של מקור המודעות שנבחר ל-Waterfall של תהליך בחירת הרשת, כל המופעים של הקריאה למקור המודעות יופיעו ב-Waterfall עד למילוי הבקשה להצגת המודעה או עד שה-Waterfall יסתיים בלי למלא אותה.

הפסקת בדיקה של מקור מודעות יחיד

כדי להפסיק את הבדיקה, מעבירים את המתג למצב מושבת:

לאחר מכן תופיע הודעת אישור במסך ההפעלה מחדש הבא:

מומלץ לאלץ את ההפעלה מחדש של האפליקציה אחרי הפסקת הבדיקה, כדי לבטל את התוקף של המודעות שנשמרו במטמון עבור מקור המודעות שנבדק.

העתקת כל פלטי ניפוי הבאגים

הכלי לבדיקת מודעות תומך בהעתקה של מחרוזת JSON שמכילה את כל הפלטים של ניפוי הבאגים מהכלי, כולל פרטים עלAdMob האפליקציה, הסטטוסים של הפעלת המתאמים ותוצאות הבדיקה של כל יחידות המודעות.

כדי לעשות את זה, מקישים שבע פעמים על סמל האפליקציה עד שמופיעה ההודעה עותק JSON לכלי לבדיקת מודעות שהועתקו ללוח.