Method: users.insert

Utworzenie użytkownika.

Zmutowane wywołania mogą się czasami nie udać, ponieważ nie zostały one w pełni utworzone ze względu na opóźnienie propagacji w naszych backendach. Aby dowiedzieć się, czy tak jest w przypadku komunikatu „Tworzenie użytkownika nie zostało ukończone”, sprawdź szczegóły błędu. W takim przypadku pomocne może być ponowienie próby połączenia.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
resolveConflictAccount

boolean

Opcjonalnie. Jeśli ma wartość true, stosowana jest opcja obsługi niezarządzanych kont użytkowników. Domyślnie: false

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu User.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję User.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.