REST Resource: domains

Zasób: domena

Zapis JSON
{
 "kind": string,
 "domainAliases": [
  {
   object (DomainAlias)
  }
 ],
 "verified": boolean,
 "etag": string,
 "creationTime": string,
 "isPrimary": boolean,
 "domainName": string
}
Pola
kind

string

To pewnego rodzaju zasób.

domainAliases[]

object (DomainAlias)

Lista obiektów aliasów domeny. (Tylko do odczytu)

verified

boolean

Wskazuje stan weryfikacji domeny. (Tylko do odczytu).

etag

string

ETag zasobu.

creationTime

string (int64 format)

Data utworzenia domeny. Wyrażona w formacie czasu uniksowego. (Tylko do odczytu).

isPrimary

boolean

Wskazuje, czy domena jest domeną podstawową (tylko do odczytu).

domainName

string

Nazwa domeny klienta.

Metody

delete

Usuwa domenę klienta.

get

Pobiera domenę klienta.

insert

Wstawia domenę klienta.

list

Zawiera listę domen klienta.