Admin SDK: Chrome Printer Management API

Chrome Print Management API ช่วยให้ผู้ดูแลระบบจัดการเครื่องพิมพ์ CUPS และเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้

บริการ: admin.googleapis.com

หากต้องการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google มีให้ หากแอปพลิเคชันจำเป็นต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคำขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสารการค้นพบเป็นข้อกำหนดที่เครื่องอ่านได้สำหรับการอธิบายและใช้งาน REST API ใช้สำหรับสร้างไลบรารีของไคลเอ็นต์, ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google APIs บริการเดียวอาจมีเอกสารการค้นพบได้หลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

ปลายทางบริการ

ปลายทางของบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการเดียวอาจมีปลายทางบริการหลายรายการ บริการนี้มีปลายทางบริการต่อไปนี้และ URI ด้านล่างทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://admin.googleapis.com

ทรัพยากร REST: admin.directory.v1.customers.chrome.printServers

วิธีการ
batchCreatePrintServers POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printServers:batchCreatePrintServers
สร้างเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์หลายรายการ
batchDeletePrintServers POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printServers:batchDeletePrintServers
ลบเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์หลายรายการ
create POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printServers
สร้างเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
delete DELETE /admin/directory/v1/{name=customers/*/chrome/printServers/*}
ลบเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
get GET /admin/directory/v1/{name=customers/*/chrome/printServers/*}
แสดงผลการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
list GET /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printServers
แสดงรายการการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
patch PATCH /admin/directory/v1/{printServer.name=customers/*/chrome/printServers/*}
อัปเดตการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

ทรัพยากร REST: admin.directory.v1.customers.chrome.printers

วิธีการ
batchCreatePrinters POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers:batchCreatePrinters
สร้างเครื่องพิมพ์ภายใต้หน่วยขององค์กรที่กำหนด
batchDeletePrinters POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers:batchDeletePrinters
ลบเครื่องพิมพ์เป็นกลุ่ม
create POST /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers
สร้างเครื่องพิมพ์ภายใต้หน่วยขององค์กรที่กำหนด
delete DELETE /admin/directory/v1/{name=customers/*/chrome/printers/*}
ลบ Printer
get GET /admin/directory/v1/{name=customers/*/chrome/printers/*}
แสดงผลทรัพยากร Printer (การกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์)
list GET /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers
แสดงรายการการกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์
listPrinterModels GET /admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers:listPrinterModels
แสดงรุ่นเครื่องพิมพ์ที่รองรับ
patch PATCH /admin/directory/v1/{printer.name=customers/*/chrome/printers/*}
อัปเดตทรัพยากร Printer