I18nLanguages

i18nLanguage kaynağı, YouTube web sitesinin desteklediği bir uygulama dilini tanımlar. Uygulama dili, kullanıcı arayüzü dili olarak da adlandırılabilir. YouTube web sitesi için uygulama dili; Google Hesabı ayarlarına, tarayıcı diline veya IP konumuna göre otomatik olarak seçilebilir. Kullanıcılar, YouTube site alt bilgisinden istediği kullanıcı arayüzü dilini manuel olarak da seçebilir.

Her i18nLanguage kaynağı bir dil kodu ve ad tanımlar. Dil kodu, videoCategories.list ve guideCategories.list gibi API yöntemleri çağrılırken hl parametresinin değeri olarak kullanılabilir.

Yöntemler

API, i18nLanguages kaynakları için aşağıdaki yöntemleri destekler:

list
YouTube web sitesinin desteklediği uygulama dillerinin listesini döndürür. Hemen deneyin.

Kaynak temsili

Aşağıdaki JSON yapısı, i18nLanguages kaynağının biçimini gösterir:

{
  "kind": "youtube#i18nLanguage",
  "etag": etag,
  "id": string,
  "snippet": {
    "hl": string,
    "name": string
  }
}

Özellikler

Aşağıdaki tabloda bu kaynakta görünen özellikler tanımlanmaktadır:

Özellikler
kind string
API kaynağının türünü tanımlar. Değer youtube#i18nLanguage olur.
etag etag
Bu kaynağın Etag'i.
id string
YouTube'un i18n dilini benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullandığı kimlik.
snippet object
snippet nesnesi, i18n dili hakkında dil kodu ve adı gibi temel ayrıntıları içerir.
snippet.hl string
Bir dili benzersiz şekilde tanımlayan bir BCP-47 kodu.
snippet.name string
Dilin, i18nLanguage.list yönteminin hl parametresi kullanılarak belirtilen dilde yazılan adı.