I18nLanguages: list

YouTube web sitesinin desteklediği uygulama dillerinin listesini döndürür.

Kota etkisi: Bu yönteme yapılan bir çağrının 1 birim kota maliyeti olur.

Yaygın kullanım alanları

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/i18nLanguages

Parametreler

Aşağıdaki tabloda, bu sorgunun desteklediği parametreler listelenmiştir. Listelenen parametrelerin tümü sorgu parametreleridir.

Parametreler
Gerekli parametreler
part string
part parametresi, API yanıtının içereceği i18nLanguage kaynak özelliklerini belirtir. Parametre değerini snippet olarak ayarlayın.
İsteğe bağlı parametreler
hl string
hl parametresi, API yanıtındaki metin değerleri için kullanılması gereken dili belirtir. Varsayılan değer en_US değeridir.

İstek içeriği

Bu yöntemi çağırırken istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
  "kind": "youtube#i18nLanguageListResponse",
  "etag": etag,
  "items": [
    i18nLanguage resource
  ]
}

Özellikler

Aşağıdaki tabloda bu kaynakta görünen özellikler tanımlanmaktadır:

Özellikler
kind string
API kaynağının türünü tanımlar. Değer youtube#i18nLanguageListResponse olur.
etag etag
Bu kaynağın Etag'i.
items[] list
Desteklenen i18n dillerinin listesi. Bu haritada, i18n dil kimliği harita anahtarı ve değeri, karşılık gelen i18nLanguage kaynağıdır.

Hatalar

API, bu API yöntemine özgü hata mesajları tanımlamaz. Ancak bu yöntem, hata mesajı dokümanlarında listelenen genel API hatalarını döndürmeye devam edebilir.

Deneyin.

Bu API'yi çağırmak ve API isteğini ve yanıtını görmek için APIs Explorer kullanın.