ChannelBanners: insert

מעלה תמונת באנר של הערוץ ל-YouTube. שיטה זו מייצגת את שני השלבים הראשונים בתהליך בן שלושה שלבים לעדכון תמונת הבאנר של ערוץ:

  1. צריך להפעיל את השיטה channelBanners.insert כדי להעלות את נתוני התמונה הבינארית ל-YouTube. התמונה צריכה להיות ביחס גובה-רוחב של 16:9 ובגודל של 2,048x1152 פיקסלים לפחות. מומלץ להעלות תמונה בגודל של 2560 על 1440 פיקסלים.
  2. מחלצים את הערך של המאפיין url מהתשובה שה-API מחזיר עבור שלב 1.
  3. צריך להפעיל את השיטה channels.update כדי לעדכן את הגדרות המיתוג של הערוץ. מגדירים את ערך הנכס ב-brandingSettings.image.bannerExternalUrl לכתובת ה-URL שהתקבלה בשלב 2.

השיטה הזו תומכת בהעלאת מדיה. הקבצים המועלים חייבים לעמוד במגבלות הבאות:

  • גודל הקובץ המקסימלי: 6MB
  • סוגי MIME מקובלים של מדיה: image/jpeg, image/png, application/octet-stream

ההשפעה של המכסה: קריאה לשיטה הזו כוללת עלות מכסה של 50 יחידות.

בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/upload/youtube/v3/channelBanners/insert

אישור

בקשה זו מחייבת הרשאה עם לפחות אחד מההיקפים הבאים (מידע נוסף על אימות והרשאה).

היקף
https://www.googleapis.com/auth/youtube.upload
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

פרמטרים

בטבלה הבאה מפורטים הפרמטרים שהשאילתה הזו תומכת בהם. כל הפרמטרים המפורטים הם פרמטרים של שאילתות.

פרמטרים
פרמטרים אופציונליים
onBehalfOfContentOwner string
ניתן להשתמש בפרמטר הזה רק במסגרת בקשה מורשית תקינה. הערה: הפרמטר הזה מיועד אך ורק לשותפי תוכן של YouTube.

הפרמטר onBehalfOfContentOwner מציין שפרטי הכניסה של ההרשאה של הבקשה מזהים משתמש YouTube CMS שפועל בשם בעלי התוכן שצוין בערך הפרמטר. הפרמטר הזה מיועד לשותפי תוכן של YouTube שהם הבעלים והמנהלים של ערוצי YouTube רבים ושונים. היא מאפשרת לבעלי תוכן לבצע אימות פעם אחת ולקבל גישה לכל נתוני הסרטונים והערוץ, בלי שיצטרכו לספק פרטי כניסה לאימות עבור כל ערוץ בנפרד. חשבון ה-CMS שאיתו המשתמש מבצע אימות חייב להיות מקושר לבעלי התוכן שצוינו ב-YouTube.

גוף הבקשה

אין לציין את גוף הבקשה בקריאה לשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, השיטה הזו מחזירה משאב channelBanner בגוף התגובה.

שגיאות

בטבלה הבאה מפורטות הודעות השגיאה שה-API עלול להחזיר בתגובה לקריאה לשיטה הזו. פרטים נוספים זמינים במסמכים בנושא הודעת שגיאה.

סוג השגיאה פרטי השגיאה תיאור
badRequest (400) bannerAlbumFull באלבום הגרפיקה בערוץ YouTube שלך יש יותר מדי תמונות. אפשר להיכנס לאתר http://photos.google.com, לנווט לדף האלבומים ולהסיר חלק מהתמונות מהאלבום.
badRequest (400) mediaBodyRequired הבקשה אינה כוללת את תוכן התמונה.

רוצה לנסות?

משתמשים ב-APIs Explorer כדי לקרוא ל-API הזה ולראות את הבקשה והתגובה של ה-API.