ตัวอย่างแอป Google Chat

ส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างแอป Google Chat ที่โฮสต์ใน GitHub ตัวอย่างเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างและติดตั้งแอป Chat ประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

โปรดลองใช้การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเพื่อดูวิธีสร้างแอป Chat พื้นฐานแบบทีละขั้นตอน

เมื่อพร้อมตรวจสอบตัวอย่างอื่นๆ ที่เก็บ Google Chat บน GitHub จะมีตัวอย่างที่ใช้งานได้ของแอป Chat ประเภทต่างๆ รวมถึงแอปที่มีลักษณะต่อไปนี้

  • ตอบสนองแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส
  • ตอบกลับด้วยคำตอบในรูปแบบการ์ด
  • ใช้ Google Cloud Pub/Sub เพื่อรับและตอบกลับข้อความแบบไม่พร้อมกัน
  • เรียกใช้ API อื่นๆ

ค้นหาตัวอย่าง GitHub ทางด้านซ้ายในส่วนตัวอย่าง GitHub หรือตรวจสอบแอป Chat การติดตามประสิทธิภาพการทำงานที่ใช้ API หลายรายการที่เขียนด้วย Python

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการดูวิธีเพิ่มฟังก์ชันให้กับแอป Chat หลังจากที่ได้ตรวจสอบและติดตั้งใช้งานแอปตัวอย่างของ Google Chat แล้ว โปรดดูแหล่งข้อมูลด้านล่าง