ประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน

คู่มือนี้อธิบายวิธีรับและอ่านข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนในข้อความการ์ดและกล่องโต้ตอบ ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลที่แอป Chat ได้รับ อ่าน และตอบกลับ วิดเจ็ตที่ให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลได้มีดังนี้

 • TextInput สำหรับการป้อนข้อความรูปแบบอิสระที่รองรับคำแนะนำด้วย
 • SelectionInput สำหรับรายการและเมนู เช่น ช่องทำเครื่องหมาย ปุ่มตัวเลือก และเมนูแบบเลื่อนลง
 • DateTimePicker สำหรับรายการวันที่และเวลา


ใช้เครื่องมือสร้างการ์ดเพื่อออกแบบและแสดงตัวอย่างข้อความการ์ด JSON สำหรับแอป Chat ดังนี้

เปิดเครื่องมือสร้างการ์ด

การรับข้อมูลจากผู้ใช้ช่วยให้แอป Chat ทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้

 • อัปเดตเคสฝ่ายบริการลูกค้า
 • สร้างใบสั่งงาน
 • ตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบริการเว็บ

วิธีการทำงานของการรับข้อมูล

แอป Chat จะแสดงข้อมูลแก่ผู้ใช้เป็นกล่องโต้ตอบหรือข้อความการ์ด ในตัวอย่างนี้ กล่องโต้ตอบจะขอให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อโดยใช้วิดเจ็ต TextInput และ SelectionInput

กล่องโต้ตอบที่มีวิดเจ็ตหลากหลายแบบ

เมื่อเสร็จแล้ว แอป Chat จะได้รับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนในกล่องโต้ตอบในรูปแบบ JSON และเหตุการณ์การโต้ตอบซึ่งมีลักษณะดังนี้

 • EventType คือCARD_CLICKED
 • DialogEventType คือ SUBMIT_DIALOG (สำหรับกล่องโต้ตอบเท่านั้น)

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้ป้อน ให้ใช้ช่อง Event.common.formInputs ในเพย์โหลดเหตุการณ์ ช่อง formInputs คือแผนที่ซึ่งคีย์คือรหัสสตริงที่กำหนดให้กับวิดเจ็ตแต่ละรายการและค่าที่แสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนสำหรับวิดเจ็ตแต่ละรายการ ออบเจ็กต์ต่างๆ แสดงถึงประเภทข้อมูลอินพุตที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น Event.common.formInputs.stringInputs แสดงถึงอินพุตสตริง

แอปของคุณจะเข้าถึงค่าแรกที่ผู้ใช้ป้อนได้ที่ event.common.formInputs.NAME.stringInputs.value[0] โดยที่ NAME คือช่อง name ของวิดเจ็ต TextInput

รับข้อมูลจากการ์ด

เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลในข้อความของการ์ด แอป Chat จะได้รับเหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Chat ตามตัวอย่างต่อไปนี้

JSON

{
 "type": enum (EventType),
 "eventTime": string,
 "threadKey": string,
 "message": {
  object (Message)
 },
 "user": {
  object (User)
 },
 "space": {
  object (Space)
 },
 "action": {
  object (FormAction)
 },
 "configCompleteRedirectUrl": string,
 "common": {

  // Represents user data entered in a card.
  "formInputs": {

   // Represents user data entered for a specific field in a card.
   "NAME": {

    // Represents string data entered in a card, like text input fields
    // and check boxes.
    "stringInputs": {

     // An array of strings entered by the user in a card.
     "value": [
      string
     ]
    }
   }
  },
  "parameters": {
   string: string,
   ...
  },
  "invokedFunction": string
 }
}

รับข้อมูลจากกล่องโต้ตอบ

เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลในกล่องโต้ตอบ แอป Chat ของคุณจะได้รับเหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Chat อื่นตามตัวอย่างต่อไปนี้

JSON

{
 "type": enum (EventType),
 "eventTime": string,
 "threadKey": string,
 "message": {
  object (Message)
 },
 "user": {
  object (User)
 },
 "space": {
  object (Space)
 },
 "action": {
  object (FormAction)
 },
 "configCompleteRedirectUrl": string,

 // Indicates that this event is dialog-related.
 "isDialogEvent": true,

 // Indicates that a user clicked a button, and all data
 // they entered in the dialog is included in Event.common.formInputs.
 "dialogEventType": "SUBMIT_DIALOG",
 "common": {
  "userLocale": string,
  "hostApp": enum (HostApp),
  "platform": enum (Platform),
  "timeZone": {
   object (TimeZone)
  },

  // Represents user data entered in a dialog.
  "formInputs": {

   // Represents user data entered for a specific field in a dialog.
   "NAME": {

    // Represents string data entered in a dialog, like text input fields
    // and check boxes.
    "stringInputs": {

     // An array of strings entered by the user in a dialog.
     "value": [
      string
     ]
    }
   }
  },
  "parameters": {
   string: string,
   ...
  },
  "invokedFunction": string
 }
}

ตอบสนองต่อข้อมูลที่รวบรวมจากข้อความการ์ดหรือกล่องโต้ตอบ

หลังจากได้รับข้อมูลจากข้อความหรือกล่องโต้ตอบของการ์ดแล้ว แอป Chat จะตอบสนองด้วยการรับทราบข้อความหรือส่งกลับข้อผิดพลาด ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้จะทำโดยการส่งกลับ ActionResponse ดังนี้

 • หากต้องการรับทราบใบเสร็จที่ได้รับ ให้ตอบกลับด้วยพารามิเตอร์ ActionResponse ที่มี "actionStatus": "OK"
 • หากต้องการให้ส่งกลับข้อผิดพลาด ให้ตอบกลับด้วยพารามิเตอร์ ActionResponse ที่มี "actionStatus": "ERROR MESSAGE"

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะตรวจสอบการแสดงค่า name หากไม่มี แอปจะแสดงข้อผิดพลาด หากมี แอปจะรับทราบว่าได้รับข้อมูลแบบฟอร์มและปิดกล่องโต้ตอบ

Node.js

/**
 * Checks for a form input error, the absence of
 * a "name" value, and returns an error if absent.
 * Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.
 *
 * Confirms successful receipt of a dialog.
 *
 * @param {Object} event the event object from Chat API.
 *
 * @return {object} open a Dialog in Google Chat.
 */
function receiveDialog(event) {

 // Checks to make sure the user entered a name
 // in a dialog. If no name value detected, returns
 // an error message.
 if (event.common.formInputs.WIDGET_NAME.stringInputs.value[0] == "") {
  res.json({
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "Don't forget to name your new contact!"
    }
   }
  });

 // Otherwise the app indicates that it received
 // form data from the dialog. Any value other than "OK"
 // gets returned as an error. "OK" is interpreted as
 // code 200, and the dialog closes.
 } else {
  res.json({
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "OK"
    }
   }
  });
 }
}

Apps Script

ตัวอย่างนี้จะส่งข้อความการ์ดโดยแสดงผล JSON ของการ์ด หรือจะใช้บริการการ์ด Apps Script ก็ได้

/**
 * Checks for a form input error, the absence of
 * a "name" value, and returns an error if absent.
 * Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.
 *
 * Confirms successful receipt of a dialog.
 *
 * @param {Object} event the event object from Chat API.
 *
 * @return {object} open a Dialog in Google Chat.
 */
function receiveDialog(event) {

 // Checks to make sure the user entered a name
 // in a dialog. If no name value detected, returns
 // an error message.
 if (event.common.formInputs.WIDGET_NAME[""].stringInputs.value[0] == "") {
  return {
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "Don't forget to name your new contact!"
    }
   }
  };

 // Otherwise the app indicates that it received
 // form data from the dialog. Any value other than "OK"
 // gets returned as an error. "OK" is interpreted as
 // code 200, and the dialog closes.
 } else {
  return {
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "OK"
    }
   }
  };
 }
}

Python

def receive_dialog(event: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Checks for a form input error, the absence of a "name" value, and returns
   an error if absent. Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.

 Args:
   event (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: the response.
 """

 if common := event.get('common'):
  if form_inputs := common.get('formInputs'):
   if contact_name := form_inputs.get('WIDGET_NAME'):
    if string_inputs := contact_name.get('stringInputs'):
     if name := string_inputs.get('value')[0]:
      return {
       'actionResponse': {
        'type': 'DIALOG',
        'dialogAction': {
         'actionStatus': 'OK'
        }
       }
      }
     else:
      return {
       'actionResponse': {
        'type': 'DIALOG',
        'dialogAction': {
         'actionStatus': 'Don\'t forget to name your new contact!'
        }
       }
      }

แก้ปัญหา

เมื่อแอปหรือการ์ด Google Chat แสดงผลข้อผิดพลาด อินเทอร์เฟซ Chat จะแสดงข้อความว่า "เกิดข้อผิดพลาด" หรือ "ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณ" บางครั้ง UI ของ Chat ไม่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด แต่แอปหรือการ์ด Chat จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ข้อความการ์ดอาจไม่ปรากฏ

แม้ว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจไม่แสดงใน UI ของ Chat แต่ก็จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่สื่อความหมายและข้อมูลบันทึกพร้อมช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อเปิดการบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับแอป Chat ไว้ หากต้องการความช่วยเหลือในการดู แก้ไขข้อบกพร่อง และการแก้ไขข้อผิดพลาด โปรดดูหัวข้อแก้ปัญหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของ Google Chat