รับและตอบกลับการโต้ตอบของผู้ใช้

หน้านี้จะอธิบายวิธีที่แอป Google Chat รับและโต้ตอบการโต้ตอบของผู้ใช้ หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Google Chat

เหตุการณ์การโต้ตอบของแอป Google Chat แสดงถึงการกระทำใดๆ ที่ผู้ใช้ดำเนินการเพื่อเรียกใช้หรือโต้ตอบกับแอป Chat เช่น การ @พูดถึงแอปใน Chat หรือเพิ่มลงในพื้นที่ทำงาน เมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับแอป Chat Google Chat จะส่งเหตุการณ์การโต้ตอบให้แอป Chat แอป Chat สามารถใช้เหตุการณ์เพื่อประมวลผลการโต้ตอบและสร้างคำตอบ

ตัวอย่างเช่น แอป Chat ใช้เหตุการณ์การโต้ตอบเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

ตัวอย่างเหตุการณ์การโต้ตอบ คำตอบโดยทั่วไปจากแอป Chat
ผู้ใช้เรียกใช้แอปใน Chat โดยการ @พูดถึง หรือใช้คำสั่งเครื่องหมายทับ แอป Chat จะประมวลผลสิ่งที่ข้อความพูดเพื่อสร้างข้อความ ตัวอย่างเช่น แอป Chat จะตอบกลับคำสั่ง /about ด้วยข้อความอธิบายงานที่แอป Chat ทำได้
ผู้ใช้เพิ่มแอป Chat ไปยังพื้นที่ทำงาน แอป Chat จะส่งข้อความเริ่มต้นใช้งานเพื่ออธิบายสิ่งที่แอปทำและวิธีที่ผู้ใช้ในพื้นที่ทำงานจะโต้ตอบกับแอปได้
ผู้ใช้นำแอป Chat ออกจากพื้นที่ทำงาน แอป Chat จะนำการแจ้งเตือนที่เข้ามาใหม่ที่กำหนดค่าไว้สำหรับพื้นที่ทำงานออก (เช่น การลบเว็บฮุค) และล้างที่จัดเก็บข้อมูลภายใน
ผู้ใช้คลิกปุ่มบนการ์ดหรือกล่องโต้ตอบที่ส่งมาจาก แอป Chat แอป Chat จะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ส่งมา หรือแสดงการ์ดหรือกล่องโต้ตอบอื่น

สำหรับการโต้ตอบของผู้ใช้แต่ละประเภท Google Chat จะส่งเหตุการณ์การโต้ตอบประเภทต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้แอป Chat ของคุณจัดการเหตุการณ์แต่ละประเภทได้ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น Google Chat จะใช้ประเภทกิจกรรม ADDED_TO_SPACE สำหรับการโต้ตอบที่ผู้ใช้เพิ่ม แอป Chat ไปยังพื้นที่ทำงาน เพื่อให้แอป Chat สามารถจัดการการตอบกลับได้ เช่น การโพสต์ ข้อความต้อนรับไปยังพื้นที่ทำงาน หากต้องการดูเหตุการณ์การโต้ตอบที่รองรับทั้งหมด โปรดดูเอกสารอ้างอิง EventType

หน้านี้อธิบายวิธีดำเนินการต่อไปนี้

 • กำหนดค่าแอปใน Chat เพื่อรับเหตุการณ์
 • ประมวลผลเหตุการณ์การโต้ตอบในโครงสร้างพื้นฐาน
 • ตอบกลับเหตุการณ์การโต้ตอบหากเหมาะสม

รับเหตุการณ์การโต้ตอบของแอป Chat

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีรับและประมวลผลเหตุการณ์การโต้ตอบสำหรับแอป Chat

กําหนดค่าแอปใน Chat เพื่อรับเหตุการณ์การโต้ตอบ

แอป Chat บางแอปอาจไม่เป็นแบบอินเทอร์แอกทีฟ ตัวอย่างเช่น เว็บฮุคขาเข้าจะส่งได้เฉพาะข้อความขาออกและจะตอบกลับผู้ใช้ไม่ได้ หากสร้างแอป Chat แบบอินเทอร์แอกทีฟ คุณต้องเลือกปลายทางที่อนุญาตให้แอป Chat รับ ประมวลผล และตอบกลับเหตุการณ์การโต้ตอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบแอป Chat ได้ที่สถาปัตยกรรมการใช้งานแอป Chat

หากสร้างแอปใน Chat แบบอินเทอร์แอกทีฟ คุณต้องกำหนดค่า Google Chat API เพื่อให้ Google Chat ส่งเหตุการณ์การโต้ตอบให้คุณได้ โดยทำดังนี้

 1. เปิดหน้า Google Chat API ในคอนโซล Google Cloud โดยทำดังนี้

  ไปที่หน้า Google Chat API

 2. คลิกแท็บการกำหนดค่า
 3. ในส่วนฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอกทีฟ ให้คลิกปุ่มสลับเปิดใช้ฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอกทีฟเป็นเปิด
 4. ในส่วนฟังก์ชัน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายต่อไปนี้ 1 หรือทั้ง 2 ช่อง
  1. รับข้อความแบบ 1:1: อนุญาตให้ผู้ใช้โต้ตอบกับแอป Chat ในพื้นที่ทำงานของข้อความส่วนตัว (DM) แอป Chat จะได้รับเหตุการณ์การโต้ตอบทุกครั้งที่ผู้ใช้ส่งข้อความในพื้นที่ทำงาน DM
  2. เข้าร่วมพื้นที่ทำงานและการสนทนากลุ่ม: อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มและนำแอป Chat ของคุณออกจากพื้นที่ทำงานที่มีบุคคลมากกว่า 1 คนได้ แอป Chat จะได้รับเหตุการณ์การโต้ตอบเมื่อมีการเพิ่มหรือนำออกจากพื้นที่ทำงาน และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ @พูดถึง หรือใช้คำสั่งเครื่องหมายทับในพื้นที่ทำงานดังกล่าว
 5. ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้ระบุตำแหน่งที่ Google Chat ส่งเหตุการณ์การโต้ตอบของแอป Chat
 6. ไม่บังคับ: ในคําสั่งเครื่องหมายทับ ให้เพิ่มและกำหนดค่าคําสั่งเครื่องหมายทับอย่างน้อย 1 รายการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตั้งค่าคําสั่งเครื่องหมายทับ
 7. ไม่บังคับ: ในตัวอย่างลิงก์ ให้เพิ่มและกำหนดค่ารูปแบบ URL อย่างน้อย 1 รูปแบบที่แอป Chat แสดงตัวอย่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์แสดงตัวอย่าง
 8. คลิกบันทึก

ตอนนี้แอป Chat ของคุณได้รับการกำหนดค่าให้รับเหตุการณ์การโต้ตอบจาก Google Chat แล้ว

จัดการคำขอเรียกใช้ HTTP กับบริการของคุณซ้ำ

หากคำขอ HTTPS ไปยังบริการของคุณไม่สำเร็จ (เช่น หมดเวลา เครือข่ายขัดข้องชั่วคราว หรือรหัสสถานะ HTTPS ที่ไม่ใช่ 2xx) Google Chat อาจลองส่งอีกครั้ง 2-3 ครั้งภายในไม่กี่นาที (แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้) ดังนั้นแอป Chat อาจได้รับข้อความเดิม 2-3 ครั้งในบางสถานการณ์ หากคำขอเสร็จสมบูรณ์แต่ส่งเปย์โหลดข้อความที่ไม่ถูกต้องกลับมา Google Chat จะไม่พยายามส่งคำขออีกครั้ง

ประมวลผลหรือตอบสนองต่อเหตุการณ์การโต้ตอบ

ส่วนนี้อธิบายวิธีที่แอปใน Google Chat ประมวลผลและตอบสนองต่อเหตุการณ์การโต้ตอบ

หลังจากที่แอป Chat ได้รับเหตุการณ์การโต้ตอบจาก Google Chat แล้ว แอปจะตอบกลับได้หลายวิธี ในหลายกรณี แอป Chat แบบอินเทอร์แอกทีฟจะตอบกลับผู้ใช้ด้วยข้อความ แอป Google Chat ยังค้นหาข้อมูลบางอย่างจากแหล่งข้อมูล บันทึกข้อมูลเหตุการณ์การโต้ตอบ หรืออื่นๆ ได้ทุกอย่าง โดยหลักแล้วคือลักษณะการทำงานของการประมวลผลนี้ คือสิ่งที่กำหนดแอป Google Chat

สำหรับเหตุการณ์การโต้ตอบแต่ละรายการ แอปใน Chat จะได้รับเนื้อหาของคำขอ ซึ่งก็คือเพย์โหลด JSON ที่แสดงเหตุการณ์นั้น และใช้ข้อมูลนี้ เพื่อประมวลผลคำตอบได้ ดูตัวอย่างเพย์โหลดเหตุการณ์ได้ที่ประเภทเหตุการณ์การโต้ตอบของแอป Chat

แผนภาพต่อไปนี้แสดงวิธีที่แอป Google Chat โดยทั่วไปประมวลผลหรือตอบสนองต่อเหตุการณ์การโต้ตอบประเภทต่างๆ

สถาปัตยกรรมวิธีที่แอป Google Chat ประมวลผลเหตุการณ์การโต้ตอบ

ตอบกลับแบบเรียลไทม์

เหตุการณ์การโต้ตอบช่วยให้แอป Chat ตอบสนองได้แบบเรียลไทม์หรือพร้อมกัน การตอบกลับแบบพร้อมกันไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์

ดูคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อสร้างการตอบสนองแบบพร้อมกันต่อเหตุการณ์การโต้ตอบ

หากต้องการตอบกลับแบบพร้อมกัน แอปใน Chat จะต้องตอบกลับภายใน 30 วินาที และต้องโพสต์คำตอบในบริเวณที่มีการโต้ตอบนั้นเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นแอป Chat จะตอบกลับแบบไม่พร้อมกัน

ตอบกลับแบบไม่พร้อมกัน

บางครั้งแอป Chat ต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์การโต้ตอบหลังจากผ่านไป 30 วินาที หรือทํางานนอกพื้นที่ที่สร้างกิจกรรมการโต้ตอบนั้น เช่น แอป Chat อาจต้องตอบกลับผู้ใช้หลังจากทำงานที่ใช้เวลานาน ในกรณีนี้ แอปใน Chat จะตอบกลับแบบไม่พร้อมกันได้ด้วยการเรียกใช้ Google Chat API

หากต้องการสร้างข้อความโดยใช้ Chat API โปรดดูสร้างข้อความ โปรดดูคำแนะนำในการใช้เมธอด Chat API เพิ่มเติมที่หัวข้อภาพรวมของ Chat API