ตรวจสอบสิทธิ์และให้สิทธิ์ในฐานะผู้ใช้ Google Chat

คำแนะนำนี้จะอธิบายวิธีใช้ OAuth 2.0 ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบ Google ของผู้ใช้เพื่อเข้าถึง Chat API การตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ช่วยให้แอป Chat เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้และดำเนินการต่างๆ ในนามของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้ การตรวจสอบสิทธิ์ในนามของผู้ใช้จะทำให้แอปมีสิทธิ์เหมือนกับผู้ใช้รายนั้นและสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ราวกับว่าเป็นผู้ใช้รายนั้น

หลังจากตรวจสอบสิทธิ์และให้สิทธิ์การเรียก API ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้แล้ว แอป Chat จะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

เมื่อแอปดำเนินการกับการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ (เช่น สร้างพื้นที่ทำงาน) Google Chat จะแสดงข้อความระบุแหล่งที่มาซึ่งแจ้งให้ผู้ใช้ทราบชื่อแอปที่ดำเนินการกับผู้ใช้ที่ให้สิทธิ์แอป

แอป Google Chat จะสร้างพื้นที่ทำงานให้ผู้ใช้
รูปที่ 1 ข้อความระบุแหล่งที่มาที่ Google Chat แสดงเมื่อแอป Chat สร้างพื้นที่ทำงานในนามของผู้ใช้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่แอป Chat ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์และประเภทของการตรวจสอบสิทธิ์ที่จะใช้ โปรดดูประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นในภาพรวมการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ของ Chat API

ตรวจสอบสิทธิ์และให้สิทธิ์โดยใช้การมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมน

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบโดเมน คุณสามารถให้การมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนเพื่อให้สิทธิ์บัญชีบริการของแอปพลิเคชันในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ใช้แต่ละคน หลังจากกำหนดค่าการมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนแล้ว บัญชีบริการจะแอบอ้างเป็นบัญชีผู้ใช้ได้ แม้ว่าจะใช้บัญชีบริการในการตรวจสอบสิทธิ์ แต่การมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนจะแอบอ้างว่าเป็นผู้ใช้ ดังนั้นจึงได้รับการพิจารณาว่าเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ส่วนฟังก์ชันที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ คุณสามารถใช้การมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนได้

ตรวจสอบสิทธิ์และให้สิทธิ์โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบโดเมนหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ซึ่งมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์และให้สิทธิ์ในการเรียก Google Chat API ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบได้โดยตั้งค่าช่อง use_admin_access ในคำขอของวิธีที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสารอ้างอิง API

โปรดทราบว่าเมื่อแอป Google Chat ดำเนินการโดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ Chat จะไม่บอกให้ผู้ใช้ทราบถึงชื่อแอป Chat ที่ดำเนินการนั้นๆ หรือชื่อของผู้ดูแลระบบที่ให้สิทธิ์ แต่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าผู้ดูแลระบบขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการเรียกใช้ตัวอย่างในคู่มือนี้ คุณต้องมีข้อกําหนดเบื้องต้นต่อไปนี้

นอกจากนี้ คุณยังต้องมีข้อกําหนดเบื้องต้นเฉพาะภาษาต่อไปนี้

Java

 • JDK 1.7 ขึ้นไป
 • เครื่องมือการจัดการแพ็กเกจ ของ Maven
 • โปรเจ็กต์ Maven ที่ได้เริ่มต้นแล้ว หากต้องการเริ่มต้นโปรเจ็กต์ใหม่ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง

  mvn archetype:generate -DgroupId=com.google.chat.app.authsample -DartifactId=auth-sample-app -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DarchetypeVersion=1.4 -DinteractiveMode=false
  

Python

 • Python 3.6 ขึ้นไป
 • เครื่องมือการจัดการแพ็กเกจ pip

Node.js

 • Node.js
 • เครื่องมือ การจัดการแพ็กเกจ npm
 • โปรเจ็กต์ Node.js ที่เริ่มต้นแล้ว หากต้องการเริ่มต้นโปรเจ็กต์ใหม่ ให้สร้างและสลับไปยังโฟลเดอร์ใหม่ แล้วเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง

  npm init
  

Apps Script

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าหน้าจอขอความยินยอม OAuth ระบุขอบเขต และลงทะเบียนแอป

เมื่อคุณใช้ OAuth 2.0 สำหรับการให้สิทธิ์ Google จะแสดงหน้าจอคำยินยอมแก่ผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงสรุปเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ นโยบายของโปรเจ็กต์ และขอบเขตการให้สิทธิ์ที่ขอ การกำหนดค่าหน้าจอคำยินยอม OAuth ของแอปจะกำหนดสิ่งที่ Google แสดงต่อผู้ใช้และผู้ตรวจสอบแอป และจะลงทะเบียนแอปของคุณเพื่อให้คุณเผยแพร่แอปได้ในภายหลัง

แอปทั้งหมดที่ใช้ OAuth 2.0 จะต้องมีการกำหนดค่าหน้าจอขอความยินยอม แต่คุณจะต้องระบุเฉพาะขอบเขตแอปที่ใช้โดยบุคคลภายนอกองค์กร Google Workspace เท่านั้น

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > หน้าจอขอความยินยอม OAuth

  ไปที่หน้าจอขอความยินยอม OAuth

 2. เลือกประเภทผู้ใช้ของแอป แล้วคลิกสร้าง

 3. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนแอปให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิกบันทึกและดำเนินการต่อ

 4. คลิกเพิ่มหรือนำขอบเขตออก เพิ่มและยืนยันขอบเขตการให้สิทธิ์ที่แอปต้องการ คลิกอัปเดต แล้วคลิกบันทึกและดำเนินการต่อ

 5. ดูสรุปการลงทะเบียนแอป คลิกแก้ไขเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกกลับไปที่หน้าแดชบอร์ด

ขั้นตอนที่ 2: สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบรหัสไคลเอ็นต์ OAuth ในคอนโซล Google Cloud

หากต้องการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ปลายทางและเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ในแอป คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 อย่างน้อย 1 รายการ รหัสไคลเอ็นต์ใช้เพื่อระบุแอปเดียวไปยังเซิร์ฟเวอร์ OAuth ของ Google หากแอปทำงานบนหลายแพลตฟอร์ม เช่น Android, iOS และเว็บ คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์แยกต่างหากสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม

สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบรหัสไคลเอ็นต์ OAuth

เลือกประเภทแอปพลิเคชันเพื่อดูคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับวิธีสร้างรหัสไคลเอ็นต์ OAuth ดังนี้

เว็บแอปพลิเคชัน

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > เว็บแอปพลิเคชัน
 4. ในช่องชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อนี้จะแสดงในคอนโซล Google Cloud เท่านั้น
 5. เพิ่ม URI ที่ได้รับอนุญาตซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปของคุณ ดังนี้
  • แอปฝั่งไคลเอ็นต์ (JavaScript) - คลิกเพิ่ม URI ในส่วนต้นทาง JavaScript ที่ได้รับอนุญาต จากนั้นป้อน URI ที่จะใช้สำหรับคำขอของเบราว์เซอร์ ข้อมูลนี้จะระบุโดเมนที่แอปพลิเคชันของคุณสามารถส่งคำขอ API ไปยังเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0
  • แอปฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Java, Python และอื่นๆ) - คลิกเพิ่ม URI ในส่วน URI การเปลี่ยนเส้นทางที่ได้รับอนุญาต จากนั้น ให้ป้อน URI ปลายทางที่เซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0 จะส่งการตอบกลับได้
 6. คลิกสร้าง หน้าจอที่สร้างของไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่

  จดรหัสไคลเอ็นต์ และจะไม่ใช้รหัสลับไคลเอ็นต์สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน

 7. คลิกตกลง ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏในส่วนรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0

Android

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > Android
 4. พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบในช่อง "ชื่อ" ชื่อนี้จะแสดงในคอนโซล Google Cloud เท่านั้น
 5. ในช่อง "ชื่อแพ็กเกจ" ให้ป้อนชื่อแพ็กเกจจากไฟล์ AndroidManifest.xml
 6. ในช่อง "ลายนิ้วมือของใบรับรอง SHA-1" ให้ป้อนลายนิ้วมือของใบรับรอง SHA-1 ที่สร้างขึ้น
 7. คลิกสร้าง หน้าจอที่สร้างขึ้นของไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์ใหม่
 8. คลิกตกลง ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏในส่วน "รหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0"

iOS

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > iOS
 4. พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบในช่อง "ชื่อ" ชื่อนี้จะแสดงในคอนโซล Google Cloud เท่านั้น
 5. ในช่อง "รหัสกลุ่ม" ให้ป้อนตัวระบุชุดซอฟต์แวร์ตามที่แสดงอยู่ในไฟล์ Info.plist ของแอป
 6. ไม่บังคับ: หากแอปปรากฏใน Apple App Store ให้ป้อนรหัส App Store
 7. ไม่บังคับ: ในช่อง "รหัสทีม" ให้ป้อนสตริงที่ไม่ซ้ำกันซึ่งมีอักขระ 10 ตัวที่ Apple สร้างขึ้นและมอบหมายให้กับทีมของคุณ
 8. คลิกสร้าง หน้าจอที่สร้างของไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่
 9. คลิกตกลง ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏในส่วน "รหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0"

แอป Chrome

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > แอป Chrome
 4. พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบในช่อง "ชื่อ" ชื่อนี้จะแสดงในคอนโซล Google Cloud เท่านั้น
 5. ในช่อง "รหัสแอปพลิเคชัน" ให้ป้อนสตริงรหัสที่ไม่ซ้ำกัน 32 อักขระของแอป คุณสามารถดูค่ารหัสนี้ได้ใน URL ของ Chrome เว็บสโตร์ของแอปและในหน้าแดชบอร์ดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Chrome เว็บสโตร์
 6. คลิกสร้าง หน้าจอที่สร้างของไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่
 7. คลิกตกลง ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏในส่วน "รหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0"

แอปบนเดสก์ท็อป

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > แอปบนเดสก์ท็อป
 4. ในช่องชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อนี้จะแสดงในคอนโซล Google Cloud เท่านั้น
 5. คลิกสร้าง หน้าจอที่สร้างของไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่
 6. คลิกตกลง ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏในส่วนรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0

ทีวีและอุปกรณ์อินพุตที่จำกัด

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > ทีวีและอุปกรณ์อินพุตที่จำกัด
 4. พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบในช่อง "ชื่อ" ชื่อนี้จะแสดงในคอนโซล Google Cloud เท่านั้น
 5. คลิกสร้าง หน้าจอที่สร้างของไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่
 6. คลิกตกลง ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏในส่วน "รหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0"

Universal Windows Platform (UWP)

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > Universal Windows Platform (UWP)
 4. พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบในช่อง "ชื่อ" ชื่อนี้จะแสดงในคอนโซล Google Cloud เท่านั้น
 5. ในช่อง "รหัสร้านค้า" ให้ป้อนค่ารหัส Microsoft Store ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งมี 12 อักขระของแอป คุณจะพบรหัสนี้ใน URL ของ Microsoft Store ของแอปและในศูนย์พาร์ทเนอร์
 6. คลิกสร้าง หน้าจอที่สร้างของไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่
 7. คลิกตกลง ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏในส่วน "รหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0"

ดาวน์โหลดไฟล์ JSON ของรหัสลับไคลเอ็นต์

ไฟล์รหัสลับไคลเอ็นต์คือรูปแบบ JSON ของข้อมูลเข้าสู่ระบบรหัสไคลเอ็นต์ OAuth ที่แอป Chat อ้างอิงเมื่อให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. ในส่วนรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 ให้คลิกรหัสไคลเอ็นต์ที่คุณสร้างไว้

 3. คลิกดาวน์โหลด JSON

 4. บันทึกไฟล์เป็น client_secrets.json

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google และทรัพยากร Dependency อื่นๆ

ติดตั้งไลบรารีไคลเอ็นต์ของ Google และทรัพยากร Dependency อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโปรเจ็กต์

Java

หากต้องการเพิ่มไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google และทรัพยากร Dependency อื่นๆ ที่จำเป็นในโปรเจ็กต์ Maven ให้แก้ไขไฟล์ pom.xml ในไดเรกทอรีของโปรเจ็กต์และเพิ่มทรัพยากร Dependency ต่อไปนี้

<dependencies>
 <!-- ... existing dependencies ... -->
 <dependency>
  <groupId>com.google.apis</groupId>
  <artifactId>google-api-services-chat</artifactId>
  <version>v1-rev20230905-2.0.0</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>com.google.auth</groupId>
  <artifactId>google-auth-library-oauth2-http</artifactId>
  <version>1.19.0</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
  <artifactId>google-oauth-client-jetty</artifactId>
  <version>1.34.1</version>
 </dependency>
 <dependency>
   <groupId>com.google.code.gson</groupId>
   <artifactId>gson</artifactId>
   <version>2.10.1</version>
 </dependency>
</dependencies>

Python

หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google สำหรับ Python ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง

pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib

Node.js

หากต้องการเพิ่มไลบรารีไคลเอ็นต์ของ Google และการอ้างอิงอื่นๆ ที่จำเป็นลงในโปรเจ็กต์ Node.js ให้สลับไปที่ไดเรกทอรีของโปรเจ็กต์และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง

npm install "@googleapis/chat" open server-destroy

Apps Script

ตัวอย่างนี้ใช้บริการ Chat ขั้นสูงเพื่อเรียกใช้ Google Chat API วิธีเปิดใช้บริการสำหรับโปรเจ็กต์ Apps Script มีดังนี้

 1. คลิกโปรแกรมตัดต่อ ทางด้านซ้าย
 2. ทางด้านซ้าย ถัดจากบริการ ให้คลิกเพิ่มบริการ
 3. เลือก Google Chat API
 4. ในเวอร์ชัน ให้เลือก v1
 5. คลิกเพิ่ม

คุณจะใช้ภาษาใดก็ได้ที่ไลบรารีของไคลเอ็นต์รองรับ

ขั้นตอนที่ 4: เขียนสคริปต์ที่เรียกใช้ Chat API

การเรียกใช้ API ที่มีสิทธิ์ OAuth เป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน สำหรับเว็บแอปพลิเคชันหรือเดสก์ท็อป โดยปกติกระบวนการมีดังนี้

 1. แอปจะนำผู้ใช้ไปยังหน้าการให้สิทธิ์ที่ขอเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ที่ระบุโดยขอบเขตการให้สิทธิ์ แอปจะระบุตัวตนด้วย ข้อมูลเข้าสู่ระบบ Client-ID
 2. ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์ที่แอปขอและอนุมัติคำขอ
 3. เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์ของ Google จะเปลี่ยนเส้นทางเบราว์เซอร์ไปยังปลายทาง HTTP ของแอปพร้อมด้วยรหัสการให้สิทธิ์
 4. แอปพลิเคชันจะส่งคำขออีกรายการไปยังเซิร์ฟเวอร์การให้สิทธิ์ของ Google เพื่อแลกเปลี่ยนรหัสการให้สิทธิ์สำหรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึง
 5. แอปพลิเคชันจะใช้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงเพื่อเรียก API ในนามของผู้ใช้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการให้สิทธิ์ OAuth ได้ที่คู่มือการใช้ OAuth 2.0 เพื่อเข้าถึง Google APIs

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ใน Java, Python และ Node.js ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์เพื่อเรียกใช้ขั้นตอนการให้สิทธิ์ OAuth ซึ่งจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ HTTP ในเครื่องเพื่อรับรหัสการให้สิทธิ์กลับจากเซิร์ฟเวอร์การให้สิทธิ์ ซึ่งจะแลกเปลี่ยนเป็นโทเค็นเพื่อการเข้าถึง ในตัวอย่างโค้ด Apps Script ขั้นตอนการให้สิทธิ์นี้ได้รับการจัดการโดย Apps Script

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว สคริปต์จะตรวจสอบสิทธิ์กับ Chat API โดยใช้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงของผู้ใช้ แล้วสร้างพื้นที่ทำงาน

Java

 1. ในไดเรกทอรีของโปรเจ็กต์ ให้เปิดไฟล์ src/main/java/com/google/chat/app/authsample/App.java
 2. แทนที่เนื้อหาใน App.java ด้วยโค้ดต่อไปนี้

  package com.google.chat.app.authsample;
  
  import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
  import com.google.api.client.extensions.java6.auth.oauth2.AuthorizationCodeInstalledApp;
  import com.google.api.client.extensions.jetty.auth.oauth2.LocalServerReceiver;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleAuthorizationCodeFlow;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleClientSecrets;
  import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
  import com.google.api.client.http.HttpTransport;
  import com.google.api.client.json.JsonFactory;
  import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
  import com.google.api.client.util.store.FileDataStoreFactory;
  import com.google.api.services.chat.v1.HangoutsChat;
  import com.google.api.services.chat.v1.model.Space;
  
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.util.Collection;
  import java.util.Collections;
  
  /**
   * Authenticates with Chat API via user credentials, then creates a Chat space.
   */
  public class App {
    // Application OAuth credentials.
    private static final String KEYS_RESOURCE_URI = "/client_secrets.json";
  
    // Define your app's authorization scopes.
    private static final Collection<String> SCOPES =
      Collections.singleton("https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create");
  
    // Directory to store user credentials.
    private static final java.io.File DATA_STORE_DIR =
      new java.io.File(System.getProperty("user.home"), ".store/auth-sample-app");
  
    // Global instance of the JSON factory.
    private static final JsonFactory JSON_FACTORY = GsonFactory.getDefaultInstance();
  
    // Global instance of the HTTP transport.
    private static HttpTransport httpTransport;
  
    // Global instance of the DataStoreFactory. The best practice is to make it a single
    // globally shared instance across your application.
    private static FileDataStoreFactory dataStoreFactory;
  
    public static void main( String[] args ) {
      try {
        // Run app.
        httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
        dataStoreFactory = new FileDataStoreFactory(DATA_STORE_DIR);
        Credential userCredential = authorize();
        Space response = App.createChatSpace(userCredential);
        // Print details about the created space.
        System.out.println(response);
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  
    /**
     * Authorizes the installed application to access user's protected data.
     */
    private static Credential authorize() throws Exception {
      // Load client secrets.
      GoogleClientSecrets clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY,
        new InputStreamReader(App.class.getResourceAsStream("/client_secrets.json")));
      // Set up authorization code flow.
      GoogleAuthorizationCodeFlow flow = new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
        httpTransport, JSON_FACTORY, clientSecrets, SCOPES)
        .setDataStoreFactory(dataStoreFactory)
        .build();
      // Authorize.
      return new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, new LocalServerReceiver()).authorize("user");
    }
  
    /**
     * Creates a Chat space.
     */
    private static Space createChatSpace(Credential userCredential) throws Exception {
      // Build the Chat API client and authenticate with the user account.
      HangoutsChat chatService = new HangoutsChat.Builder(
        httpTransport, JSON_FACTORY, userCredential)
        .setApplicationName("auth-sample-app")
        .build();
  
      // Create a Chat space.
      Space space = new Space()
        // To create a named space, set spaceType to SPACE.
        .setSpaceType("SPACE")
        // The user-visible name of the space.
        .setDisplayName("API-made");
      return chatService.spaces().create(space).execute();
    }
  }
  
 3. สร้างไดเรกทอรีย่อยใหม่ชื่อ resources ภายในไดเรกทอรีของโปรเจ็กต์

 4. คัดลอกไฟล์ client_secrets.json ไปยังไดเรกทอรีย่อย resources

 5. หากต้องการกำหนดค่า Maven ให้รวมไฟล์รหัสลับไคลเอ็นต์ในแพ็กเกจโปรเจ็กต์ ให้แก้ไขไฟล์ pom.xml ในไดเรกทอรีของโปรเจ็กต์และเพิ่มการกำหนดค่าต่อไปนี้ลงในส่วน <build>

  <build>
   <!-- ... existing configurations ... -->
   <resources>
    <resource>
     <directory>resources</directory>
    </resource>
   </resources>
  </build>
  
 6. หากต้องการกำหนดค่า Maven ให้รวมทรัพยากร Dependency ในแพ็กเกจโปรเจ็กต์และเรียกใช้คลาสหลักของแอปพลิเคชัน ให้แก้ไขไฟล์ pom.xml ในไดเรกทอรีของโปรเจ็กต์ แล้วเพิ่มการกำหนดค่าต่อไปนี้ในส่วน <plugins>

  <plugins>
   <!-- ... existing configurations ... -->
   <plugin>
    <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
    <configuration>
     <archive>
      <manifest>
       <mainClass>com.google.chat.app.authsample.App</mainClass>
      </manifest>
     </archive>
     <descriptorRefs>
      <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
     </descriptorRefs>
    </configuration>
   </plugin>
  </plugins>
  

Python

 1. บันทึกโค้ดต่อไปนี้ในไฟล์ชื่อ chat_space_create_named.py ในไดเรกทอรีเดียวกับที่มี client_secrets.json

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create"]
  
  def main():
   '''
   Authenticates with Chat API via user credentials,
   then creates a Chat space.
   '''
  
   flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
            'client_secrets.json', SCOPES)
   creds = flow.run_local_server()
  
   # Build a service endpoint for Chat API.
   service = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
   # Use the service endpoint to call Chat API.
   result = service.spaces().create(
  
    # Details about the space to create.
    body = {
  
     # To create a named space, set spaceType to SPACE.
     'spaceType': 'SPACE',
  
     # The user-visible name of the space.
     'displayName': 'API-made'
  
    }
  
   ).execute()
  
   # Prints details about the created space.
   print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
   main()
  

Node.js

 1. บันทึกโค้ดต่อไปนี้ในไฟล์ชื่อ chat_space_create_named.js ในไดเรกทอรีเดียวกับที่มีโปรเจ็กต์ Node.js และ client_secrets.json

  const fs = require('fs');
  const path = require('path');
  const http = require('http');
  const url = require('url');
  const destroyer = require('server-destroy');
  
  const chat = require('@googleapis/chat');
  
  // Application OAuth credentials.
  const keys = require('./client_secrets.json').installed;
  
  // Define your app's authorization scopes.
  // When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  const scopes = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create"];
  
  // Create a new OAuth2 client with the configured keys.
  const oauth2Client = new chat.auth.OAuth2(
   keys.client_id,
   keys.client_secret,
   'http://localhost:3000'
  );
  
  /**
   * Opens an HTTP server to accept the OAuth callback.
   * In this simple example, the only request to our webserver is to /?code=<code>.
   */
  async function authenticate(scopes) {
   const opn = (await import('open')).default;
  
   return new Promise((resolve, reject) => {
    // Generate the URL for authorization.
    const authorizeUrl = oauth2Client.generateAuthUrl({
     access_type: 'offline',
     scope: scopes.join(' '),
    });
    // Start the HTTP server to listen for the callback.
    const server = http
     .createServer(async (req, res) => {
      try {
       const qs = new url.URL(req.url, 'http://localhost:3000').searchParams;
       res.end('Authentication successful! Please return to the console.');
       server.destroy();
       const { tokens } = await oauth2Client.getToken(qs.get('code'));
       oauth2Client.credentials = tokens;
       resolve(oauth2Client);
      } catch (e) {
       reject(e);
      }
     })
     .listen(3000, () => {
      // Open the browser to the authorize URL to start the workflow.
      opn(authorizeUrl, { wait: false }).then(cp => cp.unref());
     });
    destroyer(server);
   });
  }
  
  /**
   * Authenticates with Chat API via user credentials, then creates a Chat space.
   */
  async function createSpace() {
   // Create the Chat API client and authenticate with the authorized user.
   const chatClient = await chat.chat({
    version: 'v1',
    auth: oauth2Client
   });
  
   // Call the Chat API to create a space.
   const result = await chatClient.spaces.create({
  
    // Details about the space to create.
    requestBody: {
  
     // To create a named space, set spaceType to SPACE.
     'spaceType': 'SPACE',
  
     // The user-visible name of the space.
     'displayName': 'API-made'
  
    }
  
   });
   return result;
  }
  
  // Authenticate the user, execute the function,
  // then print details about the created space.
  authenticate(scopes)
   .then(createSpace)
   .then(console.log);
  

Apps Script

 1. ในเครื่องมือแก้ไข Apps Script ให้แก้ไขไฟล์ appsscript.json และเพิ่มขอบเขต OAuth ที่จำเป็นในการเรียกใช้ API

   "oauthScopes": [
    "https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create"
   ]
  
 2. บันทึกโค้ดต่อไปนี้ในไฟล์ชื่อ ChatSpaceCreateNamed.gs ในโปรเจ็กต์ Apps Script

  /**
   * Authenticates with Chat API via user credentials, then creates a
   * Chat space.
   */
  function createSpace() {
   try {
    // Details about the space to create.
    // To create a named space, set spaceType to SPACE.
    // The user-visible name of the space is displayName.
    const space = {'displayName': 'API-made', 'spaceType': 'SPACE'};
  
    // Call Chat API with user credentials to create the space.
    const result = Chat.Spaces.create(space);
  
    // Log details about the created space.
    console.log(result);
   } catch (err) {
    // TODO (developer) - Handle exception
    console.log('Failed to create space with error %s', err.message);
   }
  }
  

ขั้นตอนที่ 5: เรียกใช้สคริปต์ตัวอย่าง

หากต้องการเรียกใช้ตัวอย่างนี้ จากบรรทัดคำสั่ง ให้ไปที่ไดเรกทอรีที่มีไฟล์โปรเจ็กต์ แล้วเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

Java

mvn compile assembly:single
java -jar target/auth-sample-app-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar

Python

python3 chat_space_create_named.py

Node.js

node chat_space_create_named.js

Apps Script

เปิดไฟล์ ChatSpaceCreateNamed.gs ใน Apps Script Editor แล้วคลิกเรียกใช้

เบราว์เซอร์จะเปิดขึ้นและแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

กำลังลงชื่อเข้าใช้เพื่อให้สิทธิ์แอปใน Chat

รูปที่ 2 หน้าจอขอความยินยอม OAuth ที่คุณใช้เลือกบัญชีที่จะตรวจสอบสิทธิ์แอป

หลังจากลงชื่อเข้าใช้ หน้าจอขอความยินยอม OAuth จะปรากฏขึ้นและขอให้คุณให้สิทธิ์แก่แอป

หลังจากให้สิทธิ์แล้ว สคริปต์จะเรียก Chat API ซึ่งจะตอบกลับด้วยการสร้างพื้นที่ใน Chat ที่มีชื่อที่แสดง API-made คอนโซลจะพิมพ์รายละเอียดการเรียก API หากต้องการค้นหาพื้นที่ทำงาน ให้ไปที่แผงพื้นที่ทำงานใน Google Chat

แก้ปัญหาตัวอย่าง

เมื่อเรียกใช้ chat_space_create_named.py คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่า

Expected a JSON object with a single property for a "web" or "installed" application

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้หมายความว่าไฟล์ client_secrets.json ที่คุณดาวน์โหลดจากคอนโซล Google Cloud ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยพร็อพเพอร์ตี้ "web" หรือ "installed" หลังจากตรวจสอบสิทธิ์กับไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้ว หากรหัสไม่บันทึกโทเค็นเพื่อการเข้าถึงในไฟล์ใหม่ เช่น token.json ระบบจะเขียนโทเค็นเพื่อการเข้าถึงไปยัง client_secrets.json ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ขึ้นในระหว่างการให้สิทธิ์ในครั้งต่อๆ ไป

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้ดาวน์โหลดไฟล์รหัสลับไคลเอ็นต์จากคอนโซล Google Cloud อีกครั้ง และบันทึกไฟล์ใหม่ในตำแหน่งของไฟล์ปัจจุบัน

 • หากแอปพลิเคชันต้องการใช้โทเค็นผู้ใช้ต่อไปนอกขอบเขตของขั้นตอนเดียว แอปพลิเคชันอาจจัดเก็บโทเค็นไว้ใช้ซ้ำในภายหลังได้ ในกรณีนี้ แอปพลิเคชันของคุณต้องจัดการโทเค็นของผู้ใช้อย่างปลอดภัย รวมถึงจัดการการเพิกถอนและการหมดอายุของโทเค็นการรีเฟรช สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการใช้คู่มือแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับ OAuth 2.0

 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่า Chat API ทำอะไรได้อีกบ้างโดยอ่านเอกสารอ้างอิงสำหรับ Chat API