Dinamik sunum

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Dinamik sunum, hangi kullanıcı aracısının sayfayı (mobil, tablet veya masaüstü) istediğine bağlı olarak, sunucunun aynı URL'de farklı HTML (ve CSS) ile yanıt verdiği bir yöntemdir.

Bu yapıda, masaüstü kullanıcı aracısı ile tarandığında mobil içerik "gizlenmiş" olduğundan, sitenin mobil kullanıcı aracıları için HTML'yi değiştirdiği ilk bakışta anlaşılmaz. Bu nedenle, mobil içeriğin de keşfedilebilmesi için sunucunun ayrı bir ipucuyla, akıllı telefonlar için Googlebot'un sayfayı taraması isteğinde bulunmasını öneririz. Bu ipucu Vary HTTP üst bilgisi kullanılarak uygulanır.

Dinamik sunumun işleyişini gösteren grafik
Dinamik sunum aynı URL'den her cihaza farklı kod sunar.

TL;DR

  • Kullanıcı aracısına bağlı değişikliklerinizi bildirmek için Vary HTTP üstbilgisini kullanma.
  • Kullanıcı aracısı dizelerini doğru tespit etme.

Vary HTTP Üst Bilgisi

Vary HTTP üst bilgisinin önemli ve yararlı iki etkisi vardır:

  • İSS'lerde ve diğer yerlerde kullanılan önbelleğe alma sunucularına, sayfanın önbellekten sunulup sunulmayacağını belirlerken kullanıcı aracısını dikkate almaları gerektiği yönünde sinyal gönderir. Vary HTTP üst bilgisi olmadan, bir önbellek yanlışlıkla mobil kullanıcılara masaüstü HTML sayfasının önbelleğini (veya tam tersini) sunabilir.
  • Geçerli bir Vary HTTP üst bilgisi, mobil cihazlar için optimize edilmiş içeriği sunan URL'leri taramak üzere kullanabileceğimiz sinyallerden biri olduğundan Googlebot'un mobil cihazlar için optimize edilmiş içeriğinizi daha hızlı bulmasına yardımcı olur.

Vary HTTP üst bilgisi, sunucunun bir isteğe verdiği yanıtın parçasıdır. Örneğin:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Vary: User-Agent
Content-Length: 5710
(... rest of HTTP response headers...)

Vary HTTP üst bilgisi tarayıcıya, yanıtın içeriğinin sayfayı istemiş olan kullanıcı aracısına bağlı olarak değişeceğini bildirir. Sunucunuz Vary HTTP üst bilgisini zaten kullanıyorsa sunulmuş olan listeye User-Agent ekleyebilirsiniz.

Kullanıcı aracılarını doğru tespit etme

Kullanıcı aracılarını tespit etme (bazen kullanıcı aracısını "dinleme" olarak da adlandırılır) genellikle hataya yatkın bir tekniktir. Bunun pek çok nedeni olmakla birlikte, çok sık karşılaşılan üç tür hata vardır:

  1. Kullanıcı aracısını tespit etmek için, eşleştirmek amacıyla başvurulan kullanıcı aracısı dizelerini (veya alt dizelerini) içeren bir listeden yararlanılır. Bu tür listelerin sürekli yönetilmesi ve güncellenmesi gerekir. Ayrıca bu listeler yeni kullanıcı aracılarıyla eşleşmez. Gerçekten de, bu türden pek çok liste uygun şekilde yönetilemez, eskir ve kullanıcılara kötü bir deneyim yaşatır.
  2. Kullanıcı aracıları eşleştirilirken sıklıkla hata yapılabilir. Bazen bir masaüstü kullanıcı aracısı mobil olarak veya mobil kullanıcı aracısı masaüstü olarak algılanır. Aynı şekilde, bazen sitelerin de tablet cihazları yanlışlıkla akıllı telefon olarak tespit ettiği olur. Sitenize erişen tarayıcıların kullanıcı aracılarını tespit ediyorsanız, tespit etme işlevinin sadece genel mobil dizelerini (örneğin, yalnızca "Android" kelimesinin aranması) değil, akıllı telefonlara özgü tüm dizeleri aradığından (örneğin "Android" ve "Mobile" kelimelerinin her ikisinin aranması) emin olun. Daha fazla bilgiyi blog yayınımızda bulabilirsiniz.

  3. Kullanıcı aracılarını tespit ederken gizleme olgusuna çok dikkat edin. Site, kullanıcı aracısını tespit ederken kullanıcı aracısı dizesinde cihazın adını arayarak cihaz sınıfını veya türünü tespit eder; özel olarak Googlebot'u aramamalıdır. Tüm Googlebot kullanıcı aracıları kendilerini belirli mobil cihaz olarak tanımlar, dolayısıyla bu Googlebot kullanıcı aracılarını tam olarak bu cihazlar gibi görmelisiniz.

    Googlebot gibi tarayıcılar için önceden içerik oluşturmak, doğru ayarlandığında gizleme olarak değerlendirilmez.