ใส่ข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

Google จะรวบรวมข้อมูลและจัดทําดัชนีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณเช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งใช้อัลกอริทึมเพื่อทําความเข้าใจเนื้อหาและจุดประสงค์ของเว็บไซต์ ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ ซึ่งมีไว้สําหรับระบุข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บ การใส่ข้อมูลที่มีโครงสร้างจะช่วยให้ Google เข้าใจในเนื้อหาของคุณได้ถูกต้องมากขึ้น

โดยทั่วไป ข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ได้มีไว้เฉพาะสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ แต่บางประเภทก็มีไว้สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซได้จากแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไปนี้

  • หากต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีที่ Google ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง โปรดทำความเข้าใจวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง
  • หากต้องการทําความเข้าใจถึงข้อมูลที่มีโครงสร้างประเภทต่างๆ (เรียกอีกอย่างว่ามาร์กอัปสคีมา) สําหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ โปรดดูที่ schema.org Google รองรับข้อมูลที่มีโครงสร้างหลายประเภท แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีระบุไว้ใน schema.org

ประเภทของข้อมูลที่มีโครงสร้างซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะมีดังต่อไปนี้ ให้จำไว้ว่าผู้เลือกซื้ออาจอยู่ในขั้นที่ต่างกันในเส้นทางการช็อปปิ้ง และอาจกำลังมองหามากกว่าแค่หน้าแสดงผลิตภัณฑ์

ประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับอีคอมเมิร์ซ

LocalBusiness

ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง LocalBusiness เพื่อบอก Google เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของคุณในหน้าข้อมูลทางธุรกิจ เช่น สถานที่ตั้งและเวลาทําการ

คุณอาจอยากทําสิ่งต่อไปนี้ด้วย

ตัวอย่างชื่อพร้อมรายละเอียดธุรกิจในพื้นที่ซึ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง

Product

หากต้องการบอกให้ Google ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดดู เอกสารข้อมูลที่มีโครงสร้าง Product และดูการตั้งค่าข้อมูลที่มีโครงสร้างสําหรับ Merchant Center ในเอกสารประกอบของ Google Merchant Center สําหรับการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นในประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการช็อปปิ้งบนแพลตฟอร์มต่างๆ ของ Google

ตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แสดงซึ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง

Review

เพื่อช่วยให้ Google เข้าใจรีวิวผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของคุณและเมื่อรีวิวเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้อง โปรดดูตัวอย่างรีวิว

ตัวอย่างของตัวอย่างรีวิวในผลการค้นหา

HowTo

เพื่อช่วยให้ Google แสดงผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับคำแนะนำ "วิธีใช้" ของผลิตภัณฑ์ที่ขายในเว็บไซต์ โปรดดูมาร์กอัปหน้าวิธีการด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ตัวอย่างคําแนะนําวิธีใช้ซึ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง

FAQPage

หากต้องการบอกให้ Google ทราบเกี่ยวกับหน้าคำถามที่พบบ่อยที่คุณมีในเว็บไซต์ โปรดดูมาร์กอัปหน้าคำถามที่พบบ่อยด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ตัวอย่างหน้าคําถามที่พบบ่อยซึ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง

เพื่อช่วยให้ Google เข้าใจลําดับชั้นของหน้าเว็บในเว็บไซต์ โปรดดูเบรดครัมบ์ใน Google Search Central ซึ่งจะทำให้ Google สามารถแสดงเส้นทางเบรดครัมบ์ที่มีประโยชน์มากขึ้นในผลการค้นหา

ตัวอย่างรายการเบรดครัมบ์ซึ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง

WebSite

ดูช่องค้นหาไซต์ลิงก์สําหรับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง WebSite ในหน้าแรก เพื่อช่วยให้ Google เข้าใจว่าเว็บไซต์ของคุณใช้ฟังก์ชันการค้นหาเว็บไซต์อย่างไร

ตัวอย่างรายชื่อเว็บไซต์ซึ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง

VideoObject

วิดีโอมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สําหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ วิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า (เช่น ในหน้าผลิตภัณฑ์) หรือเหตุการณ์สตรีมแบบสดที่ได้รับการมาร์กอัปอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ Google แสดงวิดีโอในผลการค้นหาของ Google Search ได้อย่างเหมาะสมเช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อแสดงวิดีโอใน Google ด้วยมาร์กอัปสคีมา

ตัวอย่างรายการวิดีโอซึ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง