Video

Görsel aramada bir video zengin sonucunun ve videoların gösterildiği örnek

Video içeriğinizi yapılandırılmış verilerle işaretleyerek Google Arama'yı videoları keşfetmek ve izlemek için bir giriş noktası haline getirin. Açıklama, küçük resim URL'si, yükleme tarihi ve süre gibi ayrıntıları sağlayabilirsiniz. Google, işaretlemenizi bantları (örneğin, AMP ile En çok okunan haberler bandını) güçlendirmek için kullanabilir. Video işaretlemesi, mobil görsel arama sonuçlarındaki resim üzerinde, daha fazla kullanıcıyı içeriğinizi tıklamaları için teşvik edebilecek şekilde bir rozet oluşturur.

Video galerisi sayfalarını (video listesi içeren bir sayfa) ItemList yapılandırılmış verilerini kullanarak işaretleyin. Video galerileri ana makine bandı olarak görüntülenebilir. Ana makineye özel listeler hakkında daha fazla bilgi için Bant konusuna bakın.

Video işaretlemesi gerekli değildir ancak Google’ın videolarınızı taramasına ve dizine eklemesine yardımcı olmak için önerilen yoldur.

Örnekler

JSON-LD kullanılan bir AMP için video yapılandırılmış veri örneğini burada bulabilirsiniz.

JSON-LD kullanılan bir standart video işaretlemesi örneğini burada bulabilirsiniz.

JSON-LD kullanılarak hazırlanmış klipler içeren bir video örneğini burada bulabilirsiniz. Klipleri, Nasıl yapılır? yapılandırılmış verileri ile kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

JSON-LD ItemList işaretlemesi kullanılan video galerisi sayfası örneğini burada bulabilirsiniz.

Mikro veri ItemList işaretlemesi kullanılan video galerisi sayfası örneğini burada bulabilirsiniz.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

VideoObject

VideoObject öğesinin tam tanımı schema.org/VideoObject adresinde bulunmaktadır. Gerekli özellikleri dahil etmezseniz Google videoyla ilgili herhangi bir bilgi çıkaramayabilir. İçeriğiniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

Zorunlu özellikler
description

Text

Videonun açıklaması.

name

Text

Videonun başlığı

thumbnailUrl

Tekrarlanan ImageObject veya URL

Video küçük resim dosyasını gösteren bir URL.

Ek resim yönergeleri:

 • Her sayfa en az bir resim içermelidir (işaretleme eklemenizden bağımsız olarak). Google, en boy oranına ve çözünürlüğe göre Arama sonuçlarında görüntülenecek en iyi resmi seçer.
 • Resim URL'leri taranabilmeli ve dizine eklenebilmelidir.
 • Resimler, işaretlenmiş içeriği göstermelidir.
 • Resimler .jpg, .png veya .gif biçiminde olmalıdır.
 • En iyi sonuçlar için şu en boy oranlarına sahip birden çok yüksek çözünürlüklü resim (genişlik ve yüksekliği çarparken en az 50 bin piksel) sağlayın: 16x9, 4x3 ve 1x1.

Örneğin:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
uploadDate

Date

ISO 8601 biçiminde belirtilen, videonun ilk yayınlandığı tarih.

Önerilen özellikler
contentUrl

URL

Gerçek bir video medya dosyasını gösteren bir URL.

Video en iyi uygulamalarımızı uyguladığınızdan emin olun.

duration

Duration

ISO 8601 biçiminde belirtilen, videonun süresi.

embedUrl

URL

Söz konusu video için oynatıcıyı gösteren URL. Genellikle bu, bir <embed> etiketinin src öğesindeki bilgidir.

Video en iyi uygulamalarımızı uyguladığınızdan emin olun.

expires

Text

ISO 8601 biçiminde, varsa videonun artık kullanılamayacağı tarih. Videonuzun geçerlilik süresi dolmuyorsa bu bilgiyi sağlamayın.

hasPart

CreativeWork

Tam videonun parçası olan bir video klip. Nasıl yapılır? sayfasındaki adımlara klip eklemek için Nasıl yapılır? yapılandırılmış verilerine bakın.

hasPart.endOffset

Number

Klibin bitiş zamanı, videonun başlangıcından itibaren saniye sayısı olarak ifade edilir.

hasPart.name

Text

Klibin adı. Örneğin, bir kravatın nasıl çekilip sıkılacağını gösteren klibin adı "Çek ve sık" olabilir.

hasPart.startOffset

Number

Klibin başlangıç zamanı, videonun başlangıcından itibaren saniye sayısı olarak ifade edilir.

hasPart.url

URL

Klibin başlangıç zamanı bağlantısı. Başlangıç zamanı, hasPart.startOffset öğesinde ayarlanan değerle eşleşmelidir. Örneğin:


"startOffset": 30,
"endOffset": 45,
"url": "http://www.example.com/example&t=30"
interactionCount

Text

Videonun görüntülenme sayısı.

ItemList

ItemList öğesinin tam tanımını schema.org/ItemList adresinde bulabilirsiniz.

VideoObject özelliklerine ek olarak, ana makineye özel listeler için aşağıdaki özellikleri ekleyin. ItemList gerekmese de Google’ın ana makine bandı için uygun içeriği tanımlamasına yardımcı olabilir. Ana makineye özel listeler hakkında daha fazla bilgi için Bant konusuna bakın.

Zorunlu özellikler
itemListElement

ListItem

Tek öğe sayfası için ek açıklama. Her ListItem öğesi ListItem özelliklerinin yanı sıra VideoObject özelliklerini de içermelidir.

ListItem.position

Integer

Listedeki öğe sayfasının konum sırası. Örneğin:


"itemListElement": [
 {
  "@type": "VideoObject",
  "position": 1,
  ... other VideoObject properties ...
 }, {
  "@type": "VideoObject",
  "position": 2,
  ... other VideoObject properties ...
 }
]
ListItem.url

URL

Öğe sayfasının standart URL'si. Her öğenin benzersiz bir URL’si olmalıdır.