İnceleme snippet'i

Yorum snippet'i, genellikle çok sayıda yorumcunun birleşik değerlendirme puanlarının ortalaması olan, bir yorum web sitesindeki yorumdan veya değerlendirmeden yapılmış kısa bir alıntıdır. Google geçerli yorum veya puan işaretlemesi bulduğunda, yorumlardan ya da puanlardan gelen yıldızları ve diğer özet bilgileri içeren bir zengin snippet gösterebilir. Yorum metnine ek olarak puan, sayısal ölçekte (1-5 gibi) açıklanan bir değerlendirmedir. Google Arama sonuçlarında görünen yorum snippet'leri, bir arama sonucunun altında veya Google Bilgi Kartlarında gösterilebilir. Aşağıdaki içerik türleri için puan sağlayabilirsiniz:

Örnekler

Yorum yapılandırılmış verilerini bir sayfaya ekleyebilmenizin birkaç yolu vardır:

 • Bir basit yorum ekleyin.
 • Yorum özelliğini kullanarak başka bir schema.org türüne bir yorum ekleyin.
 • Yorumlarınıza puan ekleyin.
 • Toplu puan ekleme. İşaretlenmiş içeriğiniz hem bir yazar hem de bir yorum tarihi içeriyorsa bireysel yorumların puanlarını çıkarabilirsiniz. Toplu yorumlar için zengin snippet'in görüntüleyeceği ortalama puanı sağlamanız gerekir.

Basit yorum

JSON-LD

Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nın kullanıldığı bir JSON-LD basit yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

RDFa

Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nın kullanıldığı bir RDFa basit yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

Mikro veriler

Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nın kullanıldığı bir Mikro Veri basit yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

Yerleştirilmiş yorum

JSON-LD

Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nın kullanıldığı bir JSON-LD yerleştirilmiş yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

RDFa

Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nın kullanıldığı bir RDFa yerleştirilmiş yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

Mikro veriler

Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nın kullanıldığı bir Mikro Veri yerleştirilmiş yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

Puan içeren yorum

JSON-LD

Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nın kullanıldığı bir JSON-LD puan içeren yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

RDFa

Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nın kullanıldığı bir RDFa puan içeren yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

Mikro veriler

Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nın kullanıldığı bir Mikro Veri puan içeren yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

Toplam puan

JSON-LD

Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nın kullanıldığı bir JSON-LD toplam puan örneğini burada bulabilirsiniz:

RDFa

Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nın kullanıldığı bir RDFa toplam puan örneğini burada bulabilirsiniz:

Here's an example of an aggregate rating in RDFa:

Mikro veriler

Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nın kullanıldığı bir Mikro veri toplam puan örneğini burada bulabilirsiniz:

Yönergeler

İçeriğinizin zengin sonuç olarak görünmeye uygun olması için bu yönergelere uyması gerekir.

Teknik yönergeler

 • Bir öğenin birçok kişi tarafından yapılan toplu değerlendirmesini schema.org/AggregateRating ile işaretlediğinizden emin olun. Google, toplam puanları zengin snippet'ler olarak veya belirli öğe türleri için arama sonuçlarında yanıt olarak görüntüleyebilir.
 • Yorumu, schema.org/Book veya schema.org/LocalBusiness gibi farklı bir schema.org türünün işaretlemesi içine yerleştirerek veya bir schema.org türünü, itemReviewed özelliğinin bir değeri olarak kullanarak belirli bir ürüne veya hizmete açık bir şekilde başvuruda bulunun.
 • İşaretlediğiniz yorumların ve puanların, işaretlenen sayfadaki kullanıcılar tarafından halihazırda kullanılabildiğinden emin olun. Sayfanın yorum içeriğine sahip olduğu kullanıcılar tarafından hemen anlaşılmalıdır.
 • Bir kategori veya öğe listesi hakkında değil, belirli bir öğe hakkında yorum bilgisi sağlayın.

  Önerilen: Hesperia Madrid Hotel

  Önerilmeyen: Madrid'deki en iyi 10 otel

 • Eleştirmen yorumu bir yerel işletmeyle ilgiliyse aşağıdaki ek yönergeleri uygulamanız gerekir:
  • Puanlar doğrudan kullanıcılardan alınmalıdır.
  • Yerel işletmeler için puan bilgilerinin oluşturulması, seçilmesi veya derlenmesi için gerçek editörler kullanmayın; bunun yerine, eleştirmen yorumu yapılandırılmış verilerini kullanın.
  • Siteler puan bilgilerini diğer sitelerden değil, doğrudan kullanıcılardan toplamalıdır.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

Yapılandırılmış verilerinizin arama sonuçlarında görüntülenmesi için gerekli özellikleri eklemeniz gerekir. Yapılandırılmış verilerinize daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

Review

Review tam tanımı schema.org/Review adresinde bulunmaktadır.

Zorunlu özellikler
author

Person veya Organization

Yorumu yazan kişi. Yorumcunun adı, geçerli bir ad olmalıdır. Örneğin, "Cumartesi'ye kadar %50 indirim" geçerli bir yorumcu adı değildir.

itemReviewed

Thing

Hakkında yorum yapılan öğe. Bunun geçerli bir schema.org türü olması gerekir. Bununla birlikte, yorum, yorum özelliği kullanılarak başka bir schema.org türünün içine yerleştirilmişse itemReviewed özelliğini çıkarabilirsiniz.

reviewRating.bestRating

Number

Bu derecelendirme sisteminde izin verilen en yüksek değer. bestRating özelliği yalnızca derecelendirme sistemi 5 puanlık ölçekte değilse zorunludur. bestRating çıkarılırsa değerin 5 olduğu varsayılır.

reviewRating.worstRating

Number

Bu derecelendirme sisteminde izin verilen en düşük değer. worstRating özelliği yalnızca derecelendirme sistemi 5 puanlık ölçekte değilse zorunludur. worstRating çıkarılırsa değerin 1 olduğu varsayılır.

Önerilen özellikler
datePublished

Date

ISO 8601 tarih biçiminde, yorumun yayınlandığı tarih.

reviewRating

Rating

Bu yorumda verilen puan. Puan, iç içe yerleştirilmiş bir Rating veya daha belirgin bir alt tür olabilir. En tipik alt tür, AggregateRating türüdür.

reviewRating.ratingValue

Number

Öğe için sayısal kalite puanı.

AggregateRating

AggregateRating tam tanımı schema.org/AggregateRating adresinde bulunmaktadır.

Gerekli özellikler
bestRating

Number

Bu derecelendirme sisteminde izin verilen en yüksek değer. bestRating özelliği yalnızca derecelendirme sistemi 5 puanlık ölçek değilse zorunludur. bestRating çıkarılırsa değerin 5 olduğu varsayılır.

itemReviewed

Thing

Değerlendirilmekte olan öğe. Bunun geçerli bir schema.org türü olması gerekir. Bununla birlikte, toplam puan aggregateRating özelliği kullanılarak başka bir schema.org türünün içine yerleştirilirse itemReviewed özelliğinin işaretlenmesi gerekmez.

ratingCount

Number

Sitenizdeki öğe için toplam değerlendirme sayısı. En az bir ratingCount veya reviewCount zorunludur.

reviewCount

Number

Beraberinde bir puan sağlayarak veya sağlamayarak yorum yapan kişilerin sayısını belirtir. En az bir ratingCount veya reviewCount zorunludur.

ratingValue

Number

Öğe için sayısal kalite puanı.

worstRating

Number

Bu derecelendirme sisteminde izin verilen en düşük değer. worstRating özelliği yalnızca derecelendirme sistemi 5 puanlık ölçek değilse zorunludur. worstRating çıkarılırsa değerin 1 olduğu varsayılır.

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...