Yorum snippet'i

Yorum snippet'i, genellikle çok sayıda yorumcunun birleşik değerlendirme puanlarının ortalaması olan, bir yorum web sitesindeki yorumdan veya değerlendirmeden yapılmış kısa bir alıntıdır. Google geçerli yorum veya puan işaretlemesi bulduğunda, yorumlardan ya da puanlardan gelen yıldızları ve diğer özet bilgileri içeren bir zengin snippet gösterebilir. Yorum metnine ek olarak puan, sayısal ölçekte (1-5 gibi) açıklanan bir değerlendirmedir. Yorum snippet'leri zengin sonuçlarda veya Google Bilgi Panelleri'nde gösterilebilir. Aşağıdaki içerik türleri için puan sağlayabilirsiniz:

Google aşağıdaki schema.org türleriyle ilgili yorumları da desteklemektedir:

Örnekler

Yorum yapılandırılmış verilerini bir sayfaya ekleyebilmenizin birkaç yolu vardır:

 • Bir basit yorum ekleyin.
 • Yorum özelliğini kullanarak başka bir schema.org türüne bir yorum ekleyin.
 • Yorumlarınıza puan ekleyin.
 • Toplu puan ekleme. İşaretlenmiş içeriğiniz hem bir yazar hem de bir yorum tarihi içeriyorsa bireysel yorumların puanlarını çıkarabilirsiniz. Toplu yorumlar için zengin snippet'in görüntüleyeceği ortalama puanı sağlamanız gerekir.

Basit yorum

JSON-LD

Bir JSON-LD basit yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

RDFa

Bir RDFa basit yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

Mikro veri

Bir Mikro veri basit yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

Yerleştirilmiş yorum

JSON-LD

Bir JSON-LD yerleştirilmiş yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

RDFa

Bir RDFa yerleştirilmiş yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

Mikro veri

Bir Mikro veri yerleştirilmiş yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

Puan içeren yorum

JSON-LD

Bir JSON-LD puan içeren yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

RDFa

Bir RDFa puan içeren yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

Mikro veri

Bir Mikro veri puan içeren yorum örneğini burada bulabilirsiniz:

Toplam puan

JSON-LD

Bir JSON-LD toplam puan örneğini burada bulabilirsiniz:

RDFa

Bir RDFa toplam puan örneğini burada bulabilirsiniz:

Mikro veri

Bir Mikro veri toplam puan örneğini burada bulabilirsiniz:

Yönergeler

İçeriğinizin zengin sonuç olarak görünmeye uygun olması için bu yönergelere uyması gerekir.

Teknik yönergeler

 • Bir öğenin birçok kişi tarafından yapılan toplu değerlendirmesini schema.org/AggregateRating ile işaretlediğinizden emin olun. Google, toplam puanları zengin snippet'ler olarak veya belirli öğe türleri için arama sonuçlarında yanıt olarak görüntüleyebilir.
 • Yorumu schema.org/Book veya schema.org/Recipe gibi farklı bir schema.org türünün işaretlemesi içine yerleştirerek ya da bir schema.org türünü itemReviewed özelliğinin bir değeri olarak kullanarak belirli bir ürüne veya hizmete açık bir şekilde başvuruda bulunun.
 • İşaretlediğiniz yorumların ve puanların, işaretlenen sayfadaki kullanıcılar tarafından halihazırda kullanılabildiğinden emin olun. Sayfanın yorum içeriğine sahip olduğu kullanıcılar tarafından hemen anlaşılmalıdır.
 • Bir kategori veya öğe listesi hakkında değil, belirli bir öğe hakkında yorum bilgisi sağlayın. Örnekler için liste öğeleriyle ilgili sık görülen hatalar bölümüne bakın.
 • Yorum snippet'i yerel işletmeyle veya bir kuruluşla ilgiliyse aşağıdaki ek yönergeleri uygulamanız gerekir:
  • Yorum yapılan öğe kendisiyle ilgili yorumları kontrol ediyorsa LocalBusiness veya başka tür bir Organization yapılandırılmış verisi kullanan sayfalarda yıldızlı yorum özelliği kullanılamaz. Örneğin, A öğesi hakkındaki bir yorum A öğesinin web sitesine yerleştirilmişse (doğrudan yapılandırılmış verilerinin içine veya yerleşik bir üçüncü taraf widget'i üzerinden).
  • Puanlar doğrudan kullanıcılardan alınmalıdır.
  • Yerel işletmeler için puan bilgilerinin oluşturulması, seçilmesi veya derlenmesi için gerçek editörler kullanmayın; bunun yerine, eleştirmen yorumu yapılandırılmış verilerini kullanın.
  • Siteler puan bilgilerini diğer sitelerden değil, doğrudan kullanıcılardan toplamalıdır.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

Yapılandırılmış verilerinizin arama sonuçlarında görüntülenmesi için gerekli özellikleri eklemeniz gerekir. Yapılandırılmış verilerinize daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

Yorum

Review öğesinin tam tanımını schema.org/Review adresinde bulabilirsiniz.

Zorunlu özellikler
author

Person veya Organization

Yorumu yazan kişi. Yorumcunun adı, geçerli bir ad olmalıdır. Örneğin, "Cumartesi'ye kadar %50 indirim" geçerli bir yorumcu adı değildir.

itemReviewed

Thing

Hakkında yorum yapılan öğe. Bununla birlikte, yorum, review özelliği kullanılarak başka bir schema.org türünün içine yerleştirilmişse itemReviewed özelliğini çıkarabilirsiniz. Hakkında yorum yapılan öğe için geçerli türler şunlardır:

itemReviewed.name

Text

Hakkında yorum yapılan öğenin adı. Yorum, review özelliği kullanılarak başka bir schema.org türünün içine yerleştirilmişse yine de hakkında yorum yapılan öğenin name özelliğini sağlamanız gerekir. Örneğin:


{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Game",
 "name": "Firefly",
 "review": {
  "@type": "Review",
  "reviewRating": {
   "@type": "Rating",
   "ratingValue": "5"
  },
  "author": {
   "@type": "Person",
   "name": "John Doe"
  },
  "reviewBody": "I really enjoyed this game. You
  get to capture fireflies and put them in jars."
 }
}
reviewRating

Rating

Bu yorumda verilen puan. Puan, iç içe yerleştirilmiş bir Rating veya daha belirgin bir alt tür olabilir. En tipik alt tür, AggregateRating türüdür.

reviewRating.ratingValue

Number veya Text

Öğe için sayısal kalite puanı (sayı, kesir veya yüzde olarak). (Örneğin, "4", "%60" veya "6/10"). Ölçek belirtilmemişse (örneğin, "4"), ölçeğin 1 ile 5 arasında olduğu varsayılır. Başka bir ölçek isterseniz bestRating ve worstRating kullanın.

Önerilen özellikler
datePublished

Date

ISO 8601 tarih biçiminde, yorumun yayınlandığı tarih.

reviewRating.bestRating

Number

Bu değerlendirme sisteminde izin verilen en yüksek değer. bestRating özelliği yalnızca derecelendirme sistemi 5 puanlık ölçekte değilse zorunludur. bestRating çıkarılırsa değerin 5 olduğu varsayılır.

reviewRating.worstRating

Number

Bu değerlendirme sisteminde izin verilen en düşük değer. worstRating özelliği yalnızca derecelendirme sistemi 5 puanlık ölçekte değilse zorunludur. worstRating çıkarılırsa değerin 1 olduğu varsayılır.

AggregateRating

AggregateRating öğesinin tam tanımını schema.org/AggregateRating adresinde bulabilirsiniz.

Zorunlu özellikler
itemReviewed

Thing

Değerlendirilmekte olan öğe. Bununla birlikte, toplam puan aggregateRating özelliği kullanılarak başka bir schema.org türünün içine yerleştirilirse itemReviewed özelliğini çıkarabilirsiniz. Hakkında yorum yapılan öğe için geçerli türler şunlardır:

itemReviewed.name

Text

Hakkında yorum yapılan öğenin adı. Yorum, review özelliği kullanılarak başka bir schema.org türünün içine yerleştirilmişse yine de hakkında yorum yapılan öğenin name özelliğini sağlamanız gerekir. Örneğin:


{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Game",
 "name": "Firefly",
 "aggregateRating": {
  "@type": "AggregateRating",
  "ratingValue": "88",
  "bestRating": "100",
  "ratingCount": "20"
 }
}
ratingCount

Number

Sitenizdeki öğe için toplam değerlendirme sayısı. En az bir ratingCount veya reviewCount zorunludur.

reviewCount

Number

Beraberinde bir puan sağlayarak veya sağlamayarak yorum yapan kişilerin sayısını belirtir. En az bir ratingCount veya reviewCount zorunludur.

ratingValue

Number veya Text

Öğe için sayısal kalite puanı (sayı, kesir veya yüzde olarak). (Örneğin, "4", "%60" veya "6/10"). Ölçek belirtilmemişse (örneğin, "4"), ölçeğin 1 ile 5 arasında olduğu varsayılır. Başka bir ölçek isterseniz bestRating ve worstRating kullanın.

Önerilen özellikler
bestRating

Number

Bu değerlendirme sisteminde izin verilen en yüksek değer. bestRating özelliği yalnızca değerlendirme sistemi 5 puanlık ölçek değilse zorunludur. bestRating çıkarılırsa değerin 5 olduğu varsayılır.

worstRating

Number

Bu değerlendirme sisteminde izin verilen en düşük değer. worstRating özelliği yalnızca değerlendirme sistemi 5 puanlık ölçek değilse zorunludur. worstRating çıkarılırsa değerin 1 olduğu varsayılır.