Canlı yayın

Arama sonuçlarında canlı rozeti olan bir video örneği

Canlı yayın özelliği, arama sonuçlarındaki video küçük resimlerine bir canlı rozeti ekler. Rozetin görünmesi için videonun canlı olup olmadığını veya yayının ne zaman başladığını bilmemiz gerekir. Canlı rozeti, herhangi bir süreyle canlı olarak yayınlanan herkese açık herhangi bir videoya uygulanabilir. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:

 • Spor etkinlikleri
 • Ödül törenleri
 • Sosyal medyada etkisi yüksek kullanıcı (influencer) videoları
 • Canlı video oyunları yayını

Örnek

JSON-LD kodu kullanılan bir VideoObject ve isLiveBroadcast örneğini burada bulabilirsiniz.

Yönergeler

İçeriğinizin canlı rozetiyle zengin sonuç olarak görüntülenmeye uygun olması için bu yönergeleri uygulamalısınız:

İçerik yönergeleri

 • Yapılandırılmış verilerde kaba veya rahatsız edici olabilecek bir dil kullanmayın.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

İçeriğinizin zengin sonuç olarak görüntülenmeye uygun olması için gereken özellikleri eklemeniz gerekir. İçeriğiniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için, önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

VideoObject

VideoObject öğesinin tam tanımı schema.org/VideoObject adresinde bulunmaktadır.

Zorunlu özellikler
contentUrl

URL

Gerçek bir video medya dosyasını gösteren bir URL.

description

Text

Videonun açıklaması.

embedUrl

URL

Söz konusu video için oynatıcıyı gösteren URL. Genellikle bu, bir <embed> etiketinin src öğesindeki bilgidir.

name

Text

Videonun başlığı.

thumbnailUrl

Tekrarlanan ImageObject veya URL

Video küçük resim dosyasını gösteren bir URL.

Ek resim yönergeleri:

 • Her sayfa en az bir resim içermelidir (işaretleme eklemenizden bağımsız olarak). Google, en boy oranına ve çözünürlüğe göre Arama sonuçlarında görüntülenecek en iyi resmi seçer.
 • Resim URL'leri taranabilmeli ve dizine eklenebilmelidir.
 • Resimler, işaretlenmiş içeriği göstermelidir.
 • Resimler .jpg, .png veya .gif biçiminde olmalıdır.
 • En iyi sonuçlar için şu en boy oranlarına sahip birden çok yüksek çözünürlüklü resim (genişlik ve yüksekliği çarparken en az 50 bin piksel) sağlayın: 16x9, 4x3 ve 1x1.

Örneğin:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]

uploadDate

Date

ISO 8601 biçiminde belirtilen, videonun ilk yayınlandığı tarih.

publication

BroadcastEvent

Videonun ne zaman canlı yayınlanacağını açıklar. Bir liste veya tek bir örnek olabilir.

Önerilen özellikler
duration

duration

ISO 8601 biçiminde belirtilen, videonun süresi.

expires

Date

ISO 8601 biçiminde, varsa videonun artık kullanılamayacağı tarih. Videonuzun geçerlilik süresi dolmuyorsa bu bilgiyi sağlamayın.

interactionCount

Number

Videonun görüntülenme sayısı.

BroadcastEvent

BroadcastEvent öğesinin tam tanımı schema.org/BroadcastEvent adresinde bulunmaktadır. BroadcastEvent özellikleri VideoOject varlığının içine eklenmelidir.

Zorunlu özellikler
endDate

Text

ISO 8601 biçiminde, canlı yayının sona erdiği veya sona ermesinin beklendiği saat ve tarih.

Video bittikten sonra, artık yayınlanmıyorsa endDate özelliğini sağlamak gerekir. Beklenen endDate canlı yayın başlamadan önce bilinmiyorsa yaklaşık bir endDate sağlanmasını öneririz.

endDate geçmişteyse veya şu andaysa yayının aslında sona erdiğini ve artık canlı olmadığını belirtir. endDate gelecekteyse yayının söz konusu zamanda sona ermesinin planlandığını belirtir.

isLiveBroadcast

Boolean

Video canlı yayınlandıysa veya yayınlanacaksa true (doğru) değerine ayarlayın.

startDate

Text

ISO 8601 biçiminde, canlı yayının başladığı veya başlamasının saat ve tarih. startDate geçmişte veya şu andaysa yayının gerçekten başladığını belirtir. startDate gelecekteyse yayının söz konusu zamanda başlamasının planlandığını belirtir.

Dizine Ekleme API'si ile Google'a en son bilgileri hızlı bir şekilde sağlama

Google'ın canlı yayınınızı hızlı bir şekilde taramasını sağlamak için Dizine Ekleme API'sini kullanmanızı öneririz. Aşağıdaki etkinlikler için API'ye çağrıda bulunun:

 • Video yayınlanmaya başladığında
 • Videonun yayını durduğunda ve sayfanın işaretlemesi, endDate değerini belirtecek şekilde güncellendiğinde
 • İşaretlemede bir değişiklik olduğunda ve Google'a bilgi verilmesi gerektiğinde